Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Przez kulturę do wychowania”

Jadwiga Domańska

ur. 04 kwietnia 1955
zm.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce

Hymn Zespołu Szkół w Miejskiej Górce
Zdjęć: 6
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodziła się 4 kwietnia 1955 roku w Lesznie. Ojciec Jan Gierlik pochodził ze wsi Zdziętawy w gminie Kobylin. Z zawodu krawiec.

Matka Jadwiga Gierlik ( nazwisko rodowe Bura ) , urodziła się we wsi Jaworzynka koło Istebnej. Z zawodu ekonomista – księgowa.

Rodzina

Rodzeństwo – siostra Danuta mieszka z rodziną w Miejskiej Górce.

Jadwiga Domańska dzieciństwo spędziła z siostrą u babci w Czeluścinie w gminie Kobylin . Od najmłodszych lat przejawiała zainteresowania muzyką.

Mężatka – mąż Zdzisław. Matka dwóch synów – Jarosława i Janusza.

Jest szczęśliwą babcią. Ma wnuka Oliwiera , który przejawia zainteresowania muzyczne.

Dla Jadwigi Domańskiej największą wartość stanowi rodzina.

Edukacja

Ukończyła Szkołę Podstawową w Miejskiej Górce (1962-1970 r.). Równocześnie chodząc do szkoły podstawowej uczęszczała do Społecznego Ogniska Muzycznego w Rawiczu (1965-1970 r.). Następnie ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu (1970-1974 r. ). Po zdaniu matury została przyjęta do Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej im. Leona Shillera w Łodzi (1974-1976 r. ). Po zakończeniu nauki w szkole teatralnej wróciła do Miejskiej Górki . Ukończyła Roczne Studium Pedagogiczne w Poznaniu (1982-1983 r. ). Pracując w szkole rozpoczęła naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku wychowanie muzyczne (1984-1989 r. ) , gdzie uzyskała tytuł magistra . W 2000 roku rozpoczęła kurs kwalifikacyjny w Lesznie – wychowanie do życia w rodzinie. Po ukończeniu nauki Jadwiga Domańska zdobyła zawód nauczyciela o specjalizacji : muzyka, sztuka oraz wychowanie do życia w rodzinie.

Miejsce pracy

Jadwiga Domańska swoją karierę zawodową związała z młodzieżą. Przepracowała w szkole ponad 30 lat. Pracowała w Szkole Podstawowej w Miejskiej Górce.Po reformie oświaty pracowała w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.Była nauczycielem gry na instrumentach muzycznych w Ognisku Muzycznym w Rawiczu.

Praca na rzecz gminy i środowiska

Jadwiga Domańska jest przykładem zaangażowania i pracy na rzecz regionu oraz promocji powiatu rawickiego Jest autorką Hymnu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce ( muzyka , tekst ) oraz kompozytorem muzyki do Hymnu Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Jako wieloletni dyrygent chóru Góreczanki odnosi sukcesy i promuje kulturę lokalną. Powiedzenie Jadwigi Domańskiej „ Przez kulturę do wychowania” wykorzystane było w jej pracy z dziećmi i młodzieżą. Była założycielką zespołu tanecznego „PERFEKT”, z którym uczestniczyła wielokrotnie w Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie odnosząc liczne sukcesy. W 1995 roku brała udział z zespołem tanecznym w „Telewizyjnym Turnieju Najmłodszych ” organizowanym przez Telewizję Polsat. W 2005 roku założyła kolejny zespół taneczny „PAKA” w Pakosławiu. Jako propagatorka kultury, założycielka i dyrygentka szkolnego chóru „ZOZOLIKI” otrzymała Złote pasmo w przeglądzie chórów szkolnych ” Śpiewająca Polska” regionu leszczyńskiego.Pracując na rzecz gminy przygotowywała programy artystyczne z okazji uroczystości powiatowych, gminnych i kościelnych.Prowadzony przez nią zespół wokalny działający przy Zespole Szkół im. St.Mikołajczyka w Miejskiej Górce odnosił sukcesy w całym regionie. W swojej karierze zawodowej była odpowiedzialna za przygotowanie programów artystycznych związanych z obchodami Dni Miejskiej Górki , Dni Rawicza ,dożynek gminnych, powiatowych. W latach 2002- 2005 działała na rzecz gminy jako przedstawicielka Rady Gminy Miejska Górka. Jadwiga Domańska to wspaniały pedagog , który kocha to, co robi. Swoją pasją do sztuki zaraża kolejne pokolenia młodzieży. Za swoją pracę wielokrotnie była nagradzana przez dyrektora szkoły oraz władze lokalne.

Za działalność kulturalną na rzecz regionu oraz za pracę z młodzieżą i rozwój oświaty w gminie otrzymała :

Brązowy Medal Komisji Narodowej (18.04.2002r.),

Srebny Medal Komisji Edukacji Narodowej (11.09.2008r.).

Źródła :

Kronika rodziny Gierlików
Kronika rodziny Domańskich
Kronika działalności i osiągnięć zespołu tanecznego „PERFEKT”
Kronika działalności i osiągnięć zespołu wokalnego.
Płyty z nagraniami zespołu „Zozolki”
Kasety z układami tanecznymi zespołu „PERFEKT’
Wywiad z siostrą Danutą Chalecką
Kalendarium:

 • 1955 ― Narodziny bohatera
 • 1965 ― Ognisko Muzyczne
 • 1970 ― Szkoła Średnia
 • 1974 ― Szkoła Teatralna
 • 1982 ― Szkoła
 • 1984 ― Studia
 • 1992 ― Zespół taneczny
 • 2002 ― Działalność na rzecz ...
 • 2002 ― Odznaczenia
 • 2005 ― Zespół taneczny
 • 2005 ― Chór „Zozolki&#...
 • 2008 ― Odznaczenia

Cytaty:

 • „Przez kulturę do wycho...”

Źródła:

 • Hymn Szkoły Podstawowe...

Zobacz też:

 • > Miejska Górka