Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Tylko wtedy możemy budować dzisiejsze społeczeństwo, jeżeli będziemy znali sw...”

Andrzej Miałkowski

ur. 09 października 1937
zm.
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach

wywiad z Andrzejem Miałkowskim
Zdjęć: 18
Nagrań: 1

Pochodzenie

Andrzej Miałkowski urodził się 9 października 1937 r. Jego rodzicami byli Czesław oraz Zbigniewa z domu Sosnowska. Miał dwoje rodzeństwa: siostrę Irenę (1932) oraz brata Jerzego (1935 – 2010). 5 lutego 1963 r. ożenił się z Ireną z domu Giezek. Ze związku urodziły się dwie córki: Małgorzata (1963) i Maria (Majka) (1967).

Dzieciństwo

W październiku 1939 r. jego rodzina została zmuszona do opuszczenia mieszkania przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu i przez kilka tygodni przebywała w obozie przy ul. Głównej – „LAGER GLOWNA”. Następnie rodzina Miałkowskich została wysiedlona na wschodnie krańce Polski. Krótko przebywali w Urzędowie, a następnie zamieszkali w Biłgoraju. Ojciec A. Miałkowskiego pracował w firmie „Handel drewnem”, jednak w którymś momencie zaczął się ukrywać, gdyż był poszukiwany przez Gestapo. Wychowaniem zajmowała się więc głównie mama. Po drugiej stronie ulicy, przy której mieszkali w Biłgoraju było więzienie, zamienione przez Niemców na obóz dla jeńców. Z Biłgoraja dotarli do Zalesia Górnego pod Warszawą, gdzie zamieszkali w willi „Hanka”. Po drugiej stronie ulicy stacjonowały niemieckie czołgi i wozy pancerne, a na parterze willi znajdowała się placówka Gestapo. W kwietniu 1945 r. po wyzwoleniu Warszawy rodzina planowała wrócić do Poznania, jednak ostatecznie osiadła w Kole przy ul. Sienkiewicza 29.

Edukacja i młodość

W czasie II wojny światowej, w 1944 r. podjął naukę na tajnych kompletach. Po wojnie naukę kontynuował w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Sienkiewicza w Kole. W latach 1950-1954 uczył się w Technikum Handlowym w Kole, które ukończył z wyróżnieniem. W tym czasie uczęszczał również do szkoły muzycznej. Następnie wybrał studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1959 r. uzyskał tytuł magistra chemii, specjalizował się w tematyce technologii żywienia. Praktyki studenckie odbywał w laboratorium Zakładów Mięsnych w Garbarach, gdzie prowadził badania nadtlenków w wyrobach wędliniarskich, co było podstawą jego pracy magisterskiej.

Podczas studiów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu działał społecznie w Zrzeszeniu Studentów Polskich, prowadził radio studenckie ,,Winogrady”. W 1956 roku brał udział w tzw. „Wypadkach Poznańskich” (uczestniczył w akcji demontażu i zniszczenia zespołu anten i urządzeń stacji zagłuszającej przy ul. Mickiewicza). Został zatrzymany i spędził kilka tygodni w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Kochanowskiego, a następnie bez wyroku został zwolniony. Epizod ten opisał w książce biskupa Marka Jędraszewskiego „Ku wolności. Powstanie poznańskie 1956”.

Praca zawodowa

Po studiach początkowo planował podjąć pracę w Przetwórni Owoców i Warzyw w Kotlinie. Jednak przyjął posadę w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Pudliszkach. Zdecydowały o tym dwie rzeczy. Po pierwsze, w Pudliszkach oprócz pracy oferowano mieszkanie, po drugie uznał, że może się tu wiele nauczyć. Pracę w zakładzie rozpoczął 21 marca 1960 r. na stanowisku majstra produkcji, ale już po roku został kierownikiem działu produkcji, następnie głównym technologiem (1964-67). W latach 1967-78 pełnił funkcję dyrektora technicznego. W 1978 roku, po przejściu na emeryturę dotychczasowego dyrektora – Zbyszka Trzeciakowskiego, został dyrektorem naczelnym, którym był przez kolejne 16 lat. W 1994 r. brał czynny udział w sprywatyzowaniu zakładu. Po prywatyzacji firmy przez rok pełnił funkcję prezesa Spółki – Pudliszki SA., a następnie do 30 listopada 1997 r. był doradcą zarządu.

W okresie jego pracy w Pudliszkach trwał nieprzerwanie proces modernizacji technicznej i usprawnianie procesu technologicznego, m.in.: zakup nowoczesnych linii do przerobu pomidorów, groszku i kukurydzy, fasoli szparagowej, zakup linii aseptycznej dla koncentratu pomidorowego. Firma stale się unowocześniała i inwestowała, osiągając coraz to większe efekty w ilości i jakości produkcji.

Andrzej Miałkowski odniósł sukces zawodowy i zyskał uznaną pozycję w branży. Jest autorem ok. 70 publikacji z dziedziny przetwórstwa owocowo-warzywnego w czasopismach „Przemysł Fermentacyjny” i „Przemysł Spożywczy”.

Po przejściu na emeryturę, w latach 1997-2005 pracował jako doradca w Zamrażalni Owoców i Warzyw w Rydzynie. W latach 2005-2007 był managerem kontraktowym, realizatorem budowy suszarni pieczarek i warzyw w Krzywiniu.

Warto wspomnieć, że w latach 1978-1990 był członkiem Zespołu Doradców Ministra Przemysłu Spożywczego.

Działalność społeczna i samorządowa

Dwukrotnie został wybrany przez mieszkańców Pudliszek na radnego Rady Miejskiej w Krobi (kadencja 2006-2010 i 2010-2014). W Radzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.

Od 2001 r. po śmierci żony przejął po niej funkcję i obowiązki członka Zarządu Osób Niepełnosprawnych „Nie Sami” w Gostyniu.

Za swoją pracę oraz działalność otrzymał wiele odznaczeń: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego, Zasłużony dla Województwa Leszczyńskiego, Zasłużony Działacz Kultury. W 2012 roku otrzymał tytuł Zasłużony dla Gminy Krobia. Jak sam powiedział – „Wśród wielu odznaczeń jakie posiadam z okresu pracy zawodowej, to wyróżnienie bardzo mnie cieszy, bo otrzymałem je z rąk ludzi, wśród których żyje i działam i to oni docenili moje starania”.

Historyk

Andrzej Miałkowski z zamiłowania jest historykiem hobbystą i regionalistą. Jest uznawany za znawcę historii regionu. Szczególnie interesuje go historia Pudliszek, ale też Krobi i Biskupizny. Jest autorem lub współautorem wydanych książek o regionie: „Zaczęło się od Marcina Pudliszko” „Szkice z dziejów Ziemi Krobskiej”, „Krobia i okolice. Zarys dziejów”, „Ofiary i zabójcy”. Przygotował także publikacje o folklorze Bizkupizny, „Wieś żyje losem jej mieszkańców” (historia Pudliszek), biografię Stanisława Fenrycha – twórcy fabryki w Pudliszkach, „Krobia historia do 1989 roku”. Od wielu lat pisze artykuły o historii regionu i Polski, które były drukowane w prasie: „Sąsiedzi Sąsiadom”, „Kasztelania”, „Gmina Krobia. Biuletyn Informacyjny”, „Rocznik Gostyński”.
Z jego inicjatywy powstał pomnik Ofiar Katynia, który został odsłonięty 17 września 2009 r. na cmentarzu w Pudliszkach.
Andrzej Miałkowski zaangażował się także w utworzenie Stowarzyszenia „Chronimy Zabytki Ziemi Krobskiej”. Bardzo często wygłasza również przemówienia okolicznościowe, podczas uroczystości patriotycznych w naszej gminie, spotyka się też z młodzieżą szkolną. .

Źródła

Wywiad z Andrzejem Miałkowskim, 11.02.2015 r., Pudliszki;

Sarbinowski Adam, „Kolejni zasłużeni dla Gminy Krobia”, „Biuletyn Informacyjny Gminy Krobia”, nr 6/2012, s. 27;

„Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek I Polaków”, 2013;

http://gimpudliszki.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=580

http://www.pudliszki.powiatgostyn.pl/Wywiad_z_Panem_Andrzejem_Miałkowskim,7137.html

Kalendarium:

 • 1937 ― Narodziny bohatera
 • 1944 ― Rozpoczęcie nauki
 • 1950 ― Nauka w Technikum Han...
 • 1956 ― Udział w tzw. „Wypadk...
 • 1959 ― Uzyskanie tytułu magi...
 • 1960 ― Majster produkcji w z...
 • 1961 ― Kierownik działu prod...
 • 1963 ― Data ślubu
 • 1964 ― Główny technolog żywi...
 • 1967 ― Dyrektor techniczny w...
 • 1978 ― Dyrektor naczelny w z...
 • 1978 ― Członek Zespołu Dorad...
 • 1994 ― Prezes spółki Pudlisz...
 • 1997 ― Doraca w Zamrażalni O...
 • 2001 ― Członek Zarządu Osób ...
 • 2005 ― Manager kontraktowy i...
 • 2006 ― Radny Rady Miejskiej ...
 • 2009 ― Inicjator pomnika Ofi...
 • 2012 ― Tytuł „Zasłużon...

Cytaty:

 • „Człowiek musi pracować...”
 • „Tylko wtedy możemy bud...”

Zobacz też: