Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Z jednego mogę być dumny – że nigdy, kiedy słyszałem głos syreny strażackiej,...”

Benedykt Włodarczak

ur. 06 kwietnia 1947
zm.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

Wywiad z panem Benedyktem Włodarczakiem
Wywiad z panem Benedyktem Włodarczakiem
Wiersze Benedykta Włodarczaka
Zdjęć: 19
Filmów: 3
Nagrań: 1
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Benedykt Włodarczak przyszedł na świat 6 kwietnia 1947 roku w Żabnie, jako syn Władysławy z domu Szymaniak, która zajmowała się domem i wychowywała dzieci i Kazimierza, operatora dźwigu w Kostrzynie nad Odrą. W 1950 r. rodzina przeniosła się na Ziemie Odzyskane, do miejscowości Nowiny Wielkie koło Gorzowa Wielkopolskiego. Pan Benedykt wspomina z tamtych lat zrujnowane po bombardowaniach budynki i transporty wojsk. W 1954 r. państwo Włodarczakowie przeprowadzili się do Masłowa, gdzie ojciec podjął pracę jako rolnik. W tym samym roku został też wiceprezesem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Pan Benedykt dorastał przy ojcu, któremu zawdzięcza miłość do Pożarnictwa Ochotniczego. Od dziecka interesował się również plastyką, jego rysunki były zauważane przez szkolnych nauczycieli. Już w czasach szkoły podstawowej zainteresował się rzeźbą, strugał postaci z drewna i miecze, które służyły mu do zabawy.

Edukacja

Naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej rozpoczął początkowo w Nowinach Wielkich, po przeprowadzce rodziny kontynuował ją w Szkole Podstawowej w Masłowie. Po skończeniu szkoły rozpoczął naukę w Szkole Zawodowej w Śremie, gdzie uzyskał świadectwo czeladnika w zawodzie tokarz w metalu. W 1964 r. pan Benedykt zdał egzamin I stopnia podczas zawodów w Ostrowiecznie i został czynnym członkiem OSP w Masłowie (uzyskał stopień strażaka ochotnika). Od tego momentu mógł brać czynny udział w działaniach ratowniczych.

Etapy działalności

W 1967 r. pan Benedykt Włodarczak został wybrany na stanowisko sekretarza OSP, które zajmował aż do 1978 r. Tego roku zaczął pełnić funkcję Prezesa OSP oraz zasiadać w Zarządzie Gminnym, Powiatowym oraz Wojewódzkim.

W trakcie swojej działalności strażackiej uczestniczył w czterech zjazdach wojewódzkich. W 1992 r. pan Benedykt zrezygnował z roli Prezesa OSP i został Komendantem Gminnym na kolejne 10 lat. Pracował w tym czasie również jako sekretarz OSP.

W 2011 r. zrezygnował ze wszystkich pełnionych przez siebie funkcji z zamiarem poświęcenia się kolejnej pasji – rzeźbie; jednak w sierpniu tego samego roku umarł dotychczasowy Prezes OSP w Masłowie, Zbigniew Kiel, a Nadzwyczajne Walne Zebranie wybrało pana Benedykta jako jego następcę. W 2014 r., po śmierci Prezesa Gminnego OSP, pan Benedykt został wybrany przez aklamację na to stanowisko, które przyjął wraz z funkcją Wiceprezesa Powiatowego. Do dziś pełni powyższe obowiązki.

Jako strażak pan Benedykt brał udział w 173 akcjach gaśniczych oraz 4 wypadkach. Jako najdłuższy wspomina pożar 280 hektarów lasu Dziewicza Góra koło Poznania. Jest dumny z faktu, że nigdy nie zawahał się, słysząc dźwięk syreny alarmowej.

Pożarnictwo Ochotnicze to nie jedyna pasja pana Benedykta. Pisze również wiersze, do tej pory jego zbiorek liczy ich 38. Są to utwory
o różnej tematyce, 13 napisanych zostało dla dzieci, występujących w uroczystości w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Sam autor przyznaje, że mógłby napisać więcej wierszy, jednak trudno jest pogodzić pisanie z inną pasją – rzeźbą.

Pan Benedykt wyrzeźbił wiele figur i płaskorzeźb w drewnie, które obecnie zdobią kościoły m.in. w Błażejewie i w Czapurach oraz wiele przydrożnych kapliczek. Wyrzeźbione przez niego figury świętego Floriana trafiły do pokojów Zarządów Straży Pożarnej. Największą rzeźbą wykonaną przez pana Benedykta jest podobizna jego patrona, św. Benedykta (2,70 m), którą można oglądać w Mechlinie. Wśród innych jego dzieł warto wymienić figurę świętego Jacka, patrona Dominikanów, św. Ritę w Pniewach, św. Edmunda Bojanowskiego, św. Ambrożego, czy Pana Bączka z Niepruszewa. Warto tu dodać, że pan Benedykt wraz ze strażakami powiatu śremskiego co roku zabezpiecza spotkania lednickie. Wszystkie te figury są naturalnej wielkości. Rzeźbami pana Benedykta obdarowany został papież Jan Paweł II (podstawa pod statuetkę księdza Wawrzyniaka), prymas Polski kardynał Józef Glemp (figura Filipa Neri) i arcybiskup poznański Stanisław Gądecki (figura św. Floriana).

Odznaczenia i wyróżnienia

Benedykt Włodarczak był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej. Został m.in. wyróżniony Odznaką Strażaka Wzorowego, Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku i Medalem Bolesława Chomicza (przyznawanym za szczególne zasługi dla rozwoju i umacnianie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2007 r. został Strażakiem Roku w powiecie śremskim. Zasługi pana Benedykta w innych dziedzinach zostały docenione i przyznano mu Odznakę Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego oraz Odznakę za Rozwój Dolska.

Znaczenie postaci

Benedykt Włodarczak to postać zasłużona dla lokalnej społeczności na wielu polach działalności. Swoją ochotniczą służbą w Straży Pożarnej wiele razy przyczynił się do ratowania zdrowia i życia ludzi. Stanowi również przykład dla młodzieży działającej w OSP. Pan Benedykt jako artysta pozostawił dla przyszłych pokoleń wiele dzieł sztuki sakralnej, które można podziwiać w gminnych kościołach. Pozostaje aktywnym rzeźbiarzem, ostatnio zajmował się rzeźbieniem ornamentów w stylu gotyckim do obrazu Ojca Świętego Jana Pawła II
w dolskim kościele. Rzeźbi również krzyże w stylu ludowym oraz wykonuje modele tablic pamiątkowych (prawie wszystkie tablice znajdujące się na terenie Dolska są jego autorstwa). Pragnie również pobić rekord Polski w rzeźbieniu najwyższej figury świętego Floriana. Aktualny to 5,5 m, pan Benedykt planuje wykonać figurę 6-metrową.


Źródła

1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – świątki przydrożne, kościoły i cmentarze

w regionie śremskim, pod red. Moniki Bulińskiej, Śrem 2013.

2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – świątki przydrożne i kościoły w gminie Dolsk, pod red. Ryszarda Ratajczaka, Śrem 2009.

3. Zuzanna Tomczyk, Rzeźby tworzone z pasją, „Tydzień Ziemi Śremskiej”

Nr 33 / 2011.

4. Wywiad z panem Benedyktem Włodarczakiem.

5. Zbiór zdjęć ,dokumentów i odznaczeń przekazanych przez pana Benedykta Włodarczaka.

6. Wiersze Benedykta Włodarczaka


Kalendarium:

 • 1947 ― Narodziny bohatera
 • 1950 ― wyjazd wraz z rodziną...
 • 1954 ― przeprowadzka do Masł...
 • 1964 ― zdanie egzaminu I sto...
 • 1964 ― Otrzymanie tytułu str...
 • 1967 ― objęcie funkcji sekre...
 • 1978 ― objęcie funkcji Preze...
 • 2007 ― uzyskanie tytułu Stra...
 • 2011 ― rezygnacja z pełnieni...
 • 2014 ― przyjęcie funkcji Gmi...

Cytaty:

 • „Z jednego mogę być dum...”

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • > Ochotnicza Straż Pożar...