Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Polecajcie mi wasze sprawy a ja przedstawiać je będę Panu, bo umieram z miłoś...”

bł. Sancja Janina Szymkowiak

ur. 10 lipca 1910
zm. 29 sierpnia 1942
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Cieszynie

Zdjęć: 15

Janina Szymkowiak, urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Została ochrzczona 31 lipca 1910 roku w kościele filialnym w Kuźnicy Czeszyckiej, otrzymując imiona Janina Ludwika. Rodzice Augustyn i Marianna z Puchalskich wywodzili się z rodzin rzemieślniczych, ojciec był nadleśniczym.

Dzieciństwo

Była jedyną dziewczynką, najmłodszą z pięciorga rodzeństwa. Najstarszy brat Marian był nauczycielem, Eryk- księdzem, Zbigniew-prawnikiem, a Mieczysław- nadzorował prace w gospodarstwie. Mama zajmowała się dziećmi i gospodarstwem domowym i całą uwagę poświęcała ich wychowaniu i wykształceniu. Uczyła dzieci pisania, czytania po polsku oraz historii ojczystej. Ojciec ciężko pracował na utrzymanie rodziny. Był czuły i wymagający. W domu panowała miłość, spokój i atmosfera bliskości. Wiodła beztroskie, wesołe i radosne dzieciństwo. Mała Janina była życzliwą i pogodną dziewczynką emanującą pogodą ducha i życzliwością do wszystkich. Pracowita, prawdomówna, nigdy nie mówiła o nikim źle. Z domu rodzinnego wyniosła głęboką religijność, pozytywny stosunek do życia, gościnność, otwartość na drugiego człowieka oraz poważne traktowanie swoich obowiązków.

Edukacja

Rodzice starali się o dobre wykształcenie córki, choć było to kosztowne. W latach 1916- 1919 uczęszczała do niemieckiej szkoły elementarnej w Szklarce. W 1919 roku jako 9 letnie dziecko, rozpoczęła naukę w Żeńskim Liceum i Gimnazjum Humanistycznym w Ostrowie Wielkopolskim, które ukończyła w 1928 roku, zdając egzamin maturalny. Rok później, w 1929 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Poznańskim, a ukończyła je w 1934 roku. Początkowo studiowała na wydziale prawa, ale przeniosła się na filologię romańską. Uczyła się języka angielskiego, uczęszczała na wykłady z psychologii, historii sztuki i pedagogiki. Była uzdolniona plastycznie i muzycznie. W latach szkolnych koleżanki nazywały ją myszką albo chrząszczem, ponieważ była energiczna i skromna. Ceniły ją za prawdomówność, uczciwość i pogodę ducha. Była wzorową uczennicą, pilną i systematyczną w nauce, uczciwą i pokorną. W stosunku do koleżanek była serdeczna, chętna do pomocy, ale nigdy nie narzucała się otoczeniu. Poczuciem humoru przyciągała do siebie koleżanki. Z łatwością przychodziła jej nauka języków obcych, dlatego jest patronką romanistów, natomiast wiele wysiłku musiała włożyć w opanowaniu trudnej dla niej matematyki. Była pracowitą i skromną studentką. Koleżanki i koledzy darzyli ją szacunkiem, często szukali u niej pocieszenia, pomocy i wsparcia duchowego.

Etapy działalności

Powołanie zakonne

W 1934 roku, po ukończeniu studiów, wyjechała do Francji na zaproszenie Sióstr Oblatek Serca Jezusowego, aby doskonalić naukę języka francuskiego. Chciała lepiej przygotować się do egzaminu magisterskiego. Podczas pobytu uczestniczyła w pielgrzymce do Lourdes i to wydarzenie zadecydowało o jej przyszłości, ponieważ postanowiła wstąpić do zakonu. Trzymając się podjętego wyboru, już we Francji rozpoczęła postulat w Zgromadzeniu Sióstr Oblatek. Po wielu prośbach rodziców wróciła do kraju i 27 czerwca 1936 roku poprosiła o przyjęcie do Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, zwanych popularnie serafitkami, które mieściło się w Poznaniu. Otrzymała zakonne imię Sancja. W 1937 po obłóczynach otrzymała nowe imię- Maria. W zakonie była wychowawczynią, nauczycielką, furtianką i refektarką. Po roku skierowano ją na kurs aptekarski, ale nie ukończyła go, ponieważ w 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Podczas pierwszych dni okupacji wiele sióstr wyjechało do swoich domów, jednak Sancja nie skorzystała z tej możliwości i nie opuściła sióstr zakonnych. W ciężkich chwilach była dla nich wsparciem i pocieszeniem. Niemcy wprowadzili do zakonu swoich żołnierzy i jeńców francuskich i angielskich. Sancja z wielkim zaangażowaniem i narażaniem życia opiekowała się nimi, była ich tłumaczką, przynosiła jedzenie i pomagała w cierpieniu. Zawsze miała dla nich dobre słowo i uśmiech. Nazywali ją świętą i aniołem dobroci. Swoją wiarą i zachowaniem dawała nadzieję na powrót do domów. Z każdym dniem okupacji warunki, w których przebywała stawały się coraz cięższe. Wycieńczona ciężką pracą i trudnymi warunkami życia zachorowała na gruźlicę gardła.

Śmierć i beatyfikacja

Dnia 6 lipca 1942 roku bardzo chora złożyła śluby zakonne. Zmarła 29 sierpnia 1942 roku. Jej grób znajduje się w kościele św. Rocha w Poznaniu. Po wojnie Zgromadzenie Sióstr Serafitek zaczęło starania o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. Dokumentację potwierdzającą świętość zbierano w Poznaniu w latach 1970-1797. Najważniejszym momentem przyczyniającym się do procesu beatyfikacji było uzdrowienie chorej dziewczynki, której lekarze nie potrafili pomóc. Za wstawiennictwem siostry Sancji została cudownie uzdrowiona. 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach, Jan Paweł II dokonał beatyfikacji siostry Sancji Janiny Szymkowiak i zaliczył ją w poczet błogosławionych.

Znaczenie postaci

Błogosławiona siostra Sancja Janina Szymkowiak swoim postępowaniem, miłością do bliźniego, prostotą i oddaniem Bogu pokazała, że droga do świętości jest otwarta dla każdego człowieka. Jako dziecko, uczennica, studentka i zakonnica wypełniała swoje obowiązki z pokorą, niezwykłą starannością. Jest wzorem dla uczniów i studentów, że pilnością w nauce i odpowiedzialnością można pokonać trudności, które spotykamy na swojej drodze. Dostrzegała człowieka potrzebującego pomocy i swoim przykładem pokazywała potęgę miłości dla drugiego człowieka. Pomimo ciężkiego losu w czasie okupacji emanowała radością i pogodą ducha, a dla jeńców była nadzieją na lepsze jutro. Jej życie było wzorem pokory, skromności. Może być dla innych drogowskazem. Wszyscy mieszkańcy naszej okolicy są dumni, że błogosławiona siostra Sancja jest związana z naszą “Małą Ojczyzną” i jest orędowniczką w niebie.


Źródła:


1. Wywiad z Bronisławem Krawcem przeprowadzony dnia 4 marca 2015 roku.
2. Archiwum prywatne Bronisława Krawca
3. Strona internetowa www.serafitki.pl
4. Strona internetowa www.swroch.archpoznan.pl


Kalendarium:

 • 1942 ― Śmierć bohatera
 • 2002 ― Beatyfikacja siostry ...
 • 1910 ― Narodziny bohatera
 • 1916 ― Nauka w niemieckiej s...
 • 1919 ― Nauka w Żeńskim Liceu...
 • 1929 ― Studia na Uniwersytec...
 • 1936 ― Wstąpienie do Zgromad...
 • 1970 ― Diecezjalny proces in...

Cytaty:

 • „Polecajcie mi wasze sp...”

Źródła:

 • Postać błogosławionej ...
 • Życiorys błogosławione...

Zobacz też: