Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Świat jest teatrem, aktorami ludzie…,” William Shakespeare”

Dariusz Freudenreich

ur. 13 maja 1961
zm.
Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

Wywiad z dyrektorem
Wywiad z dyrektorem
Wywiad
,Mens engagement…
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Kierunki kształcenia technicznego…
WHO IS WHO
Zdjęć: 9
Filmów: 2
Nagrań: 1
Dokumentów: 7

Pochodzenie

Urodzony 13 maja 1961 w Poznaniu.

Mamą Dariusza była Maria z domu Kraszewska, ojcem Włodzimierz Freudenreich. Rodzina Freudenreichów wywodzi się z Niemiec. Pierwszy z rodu, po którym zachowały się zapiski to Józef urodzony w 1772 roku. Rodzina przybyła na ziemie polskie w XVIII wieku. Pół wieku później była już znana w całej Wielkopolsce. Rodzina Freudenreich w latach 20-stych XIX wieku nabyła majątek Plewisk o powierzchni 478 ha. Wybudowała wówczas dworek z zabudowaniami folwarcznymi oraz założyła park w stylu angielskim. Wieś była własnością Freudenreichów do II wojny światowej.

Innym przykładem przedsiębiorczości rodziny, była znana w Europie fabryka fajansu w Kole składająca się z dwóch zakładów .W asortymencie znajdowało się oprócz przyborów stołowych, zestawy sanitarne oraz przedmioty dekoracyjne.

Interesującą postacią z rodziny Freudenreich był również znakomity lekarz Antoni, bliski przyjaciel dr. Karola Marcinkowskiego. Mogiła Antoniego Freudenreicha znajduje się na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Św.Wojciecha w Poznaniu.

W rodzinie byli również oficerowie. Młody 30 letni porucznik Janusz Freudenreich był ofiarą represji reżimu sowieckiego, zginął w Katyniu wiosną 1940 roku.

Przeglądając archiwa rodzinne (listy, pożółkłe fotografie – portrety rodzinne, sceny rodzajowe, pisma spadkowe, księgi z umowami, międzynarodowe certyfikaty itp.) poznajemy niezwykle ciekawy obraz dziejów rodziny Dariusza Freudenreicha.


Edukacja

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Technikum Melioracji Wodnych w Poznaniu. W latach 1985-1990 studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.(kierunek nauczycielski) Równocześnie studiował na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek informatyka szkolna (1988- 1992) .
W latach od 1989 do1991roku odbywał studia na Wydziale Technologicznym UAM w Poznaniu.
W 1997 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu informatyki. W 2009 roku otrzymał dyplom magisterski Wydziału Psychologii UAM w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem (Wydział Psychologii) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Działalność

W 1983 został nauczycielem w Zbiorczej Szkole Gminnej w Czerwonaku – Szkole Podstawowej w Kicinie.

W latach 1986-90 był nauczycielem w Szkole Podstawowej i Technikum Rolniczym w Rokietnicy.

W 1991 roku został dyrektorem Szkoły Podstawowej im Augusta Cieszkowskiego w Kicinie i jest nim do tej pory.

W międzyczasie otrzymał tytuł menadżera oświaty, I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania, II stopień specjalizacji z zakresu organizacji i zarządzania. W 2000 roku został nauczycielem dyplomowanym.

Jako dyrektor szkoły rozbudował obiekty szkolne , boiska sportowe , plac zabaw i park przyszkolny .

Nawiązał kontakty z Akademią Rolniczą w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), prowadził tam działalność oświatowo-edukacyjną. Wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Poznaniu oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej prowadził działalność naukowo – dydaktyczną .

Współpracował z instytucją naukową i edukacyjną oraz wydawnictwem National Geographic.

Współpracował z Uniwersytetem Wrocławskim, Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania Przedsiębiorstw, Bałtycką Wyższą Szkołą Humanistyczną, Uniwersytetem Opolskim, AWF w Poznaniu.

Od wielu lat współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wielokrotnie brał udział w konferencjach naukowych dotyczących szkolnictwa ogólnokształcącego,

Prowadził badania nad stopniem sprawności fizycznej u dzieci. Za działalność dla kultury fizycznej i sportuotrzymał srebrną odznakę ,, Zasłużony dla Kultury Fizycznej” oraz złotą odznakę ,, Zasłużony dla Piłki Nożnej”

Znaczenie postaci

Współczesna szkoła nieustannie się zmienia. Pojawiają się wciąż nowe tendencje i perspektywy edukacyjne. Z biegiem lat przychodzi nowe pokolenie uczniów i nauczycieli. Coraz bardziej znaczący staje się wpływ doświadczeń osobistych, pedagogicznych i kierowniczych dyrektora szkoły.

Szkołą w Kicinie kieruje nieprzerwanie od 24 lat Dariusz Freudenreich, nauczyciel dyplomowany, menadżer oświaty, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Od czasu kiedy został dyrektorem, szkoła zaczęła się przeobrażać i modernizować. Niewielka wiejska szkoła z jednym budynkiem zmieniła się w ciągu tych lat w nowoczesną, tętniącą życiem placówkę. Dyrektorowi udało się do dobudować do istniejącego już budynku, łącznik, salę gimnastyczną i 2 boiska sportowe. Pomyślnie przeprowadzono w tym czasie sporo inwestycji obejmujących zarówno poważne remonty w pierwotnym budynku jak i tereny wokół szkoły. Ogromnym przedsięwzięciem był remont dachu z całkowitą wymianą dachówki, wymianą okien , odnowa elewacji, adaptacje pomieszczeń gospodarczych na sale lekcyjne, odnowienie dziedzińca , stworzenie placu zabaw dla dzieci. Powstał ogród z ciekawą roślinnością i możliwością wypoczynku na ławkach.

Troska o estetykę i nowoczesny wizerunek szkoły była zawsze ambicją dyrektora. We wszelkich inwestycjach widać dbałość o każdy element, który jest nawiązaniem do tradycji i Patrona Szkoły.

Priorytetem we wszystkich działaniach dyrektora jest troska o ucznia, o rozwój jego indywidualnych zdolności i zainteresowań, pomoc w rozwijaniu talentów i pasji. Służy temu duża oferta kół zainteresowań działających w szkole.

Dyrektor przywiązuje dużą uwagę do nowoczesnej technologii jako narzędzia podnoszenia skuteczności nauczania i wzmacniania motywacji uczniów, przykładem tego jest zmodernizowana sala komputerowa z najnowszymi programami i aplikacjami. Co roku przeprowadza w szkole diagnozę sprawdzającą zdobyte przez uczniów wiadomości i umiejętności w poszczególnych przedmiotach , wierząc, że dobrze prowadzona diagnoza w sposób wymierny pomaga uczniom osiągać lepsze wyniki w nauce a tym samym budować poczucie własnej wartości. Najlepszym tego przykładem są wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, które od wielu lat są wysokie lub bardzo wysokie, dzięki nim szkoła jest co roku najlepszą placówką w gminie.

Dzięki działaniom dyrektora i zespołu nauczycieli, szkoła w Kicinie osiąga sukcesy w konkursach gminnych, powiatowych, jak również ogólnopolskich.

Wiele certyfikatów począwszy od ,,Szkoły z klasą” przypomina dzieciom w jakim środowisku się uczą i wychowują.

Jednym z najważniejszych elementów w pracy dyrektora jest problematyka bezpieczeństwa dzieci. .Często zachęca i sam bierze udział w wielu akcjach i kampaniach dotyczących bezpieczeństwa najmłodszych . Przykładem jest ,, Bezpieczna Szkoła „ ,,Szkoła bez przemocy” czy ,,Szkoła Wolna od Uzależnień i Agresji”

Dyrektor jako wieloletni pedagog i psycholog swoje doświadczenia i umiejętności zawodowe wykorzystuje również poza szkołą, dzieląc się swoją wiedzą na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących problemów psychologii rozwoju dzieci, młodzieży i rodziny.

Nasz bohater – dyrektor Dariusz Freudenreich zbudował placówkę otwartą na środowisko, dbając o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem. Od początku posiadał wizję, znając standardy pracy jakie obowiązują w polskiej szkole. Do dzisiaj tworzy przyjazną atmosferę która sprzyja edukacji, buduje przy tym odpowiedzialność za osiągnięcia i umiejętności uczniów naszej szkoły.

Publicystyka

1. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, PROBLEMY KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI TECHNIKI, ,,Kierunki kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnokształcącym”

Opole – Suchy Bór, 9- 10 czerwca 1994 r

.

2. ,,Modrn Father Participation in child,s development and not only that”

Udział współczesnego ojca w kreowaniu rozwoju dziecka i nie tylko (współautor Hanna Liberska)

CURRENT PSYCHOSOCIAL PROBLEMS, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2011 r.


3. ,,Mens engagement In family life – chan ges and contexts” ( współautor Hanna Liberska, Jolanta Miluska)

RELATIONS IN MARRIAGE AND FAMILY GENESIS, QUALITY AND DEVELOPMENT

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2011 r

.

4.,,Percepcja postaw rodzicielskich matek i ojców a zachowania agresywne dorastających córek i synów” (współautor Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska)

ZACHOWANIA AGRESYWNE DZIECI I MŁODZIEŻY – Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania

Difin SA Warszawa 2013 r.


5.,,Mężczyzna w rodzinie a spójność i elastyczność tworzonych więzi” SPOŁECZNY KONTEKST ROZWOJU OD DZIECKA DO DOROSŁEGO, XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Gdańsk 27-29 V 2013 r., Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.


6.CONFLICT AND AGGRESSION Developmental and Social Conditions, CICA Conference, Zielona Góra, Poland, June 22-25, 2014 r.


Źródła:

– WHO IS WHO W POLSCE, Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, biogram s.450
wydanie 2000 r.
– http://eplewiska.pl/historia/

– http://www.muzeum-kolo.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=39

– http://www.muzeum.gostyn.pl/Gosty%C5%84ski%20S%C5%82ownik%20Biograficzny?idAkt=135

– http://www.katyn-pamietam.pl/hero/5915.html

– http://spkicin.edupage.org/text/?text=text/about&subpage=5&

– Fotografie archiwalne ze zbiorów prywatnych Dariusza Freudenreicha

– Fotografie: Jerzy Nowak

– Zapis dźwiękowy: Wiktor Stajkowski

– Video: Jerzy Nowak

– Wywiady przeprowadzone z Dariuszem Freudenreichem – uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Cieszkowskiego w Kicinie.Kalendarium:

 • 1961 ― Narodziny bohatera
 • 1985 ― Studia
 • 1988 ― Studia na Uniwersytec...
 • 1991 ― Dyrektor Szkoły Podst...
 • 2006 ― Dyplom mgr na Wydzial...
 • 2009 ― Współpraca z Wydziałe...

Cytaty:

 • „Świat jest teatrem, ak...”

Źródła:

 • ,,Plewiska na wyciągni...
 • Katyń. Ocalić od zapom...
 • Muzeum w Gostyniu
 • Muzeum w Kole
 • Wirtualna wycieczka po...

Zobacz też: