Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie ...”

Filip Dachowski

ur. 25 kwietnia 1893
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły

Zdjęć: 5

Pochodzenie

Filip Dachowski urodził się 25 kwietnia 1893 roku w Chynowej-Pustkowiu (obecnie Bogufałów, gmina Przygodzice) jako syn Walentego i Marii z domu Sudolskiej.

Edukacja

W 1914 r. ukończył królewskie gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim (obecnie I Liceum Ogólnokształcące), w którym należał do skautingu (matura 1914 r.). Uczęszczał do Seminarium Duchownego w Poznaniu (od 1914 r.) i Gnieźnie (ukończone w 1918 r.). Studiował na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu, gdzie uzyskał tytuł doktora socjologii.

Działalność

Podczas I wojny światowej był sanitariuszem w armii niemieckiej w Królewcu. W 1918 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1919 r. został kapelanem Wojsk Wielkopolskich w Kościanie. Na początku lat 1920 jako dyrektor zarządzał polskim Klubem Turystycznym i organizował oddziały Polskiego Towarzystwa Turystycznego w większości państw Europy Zachodniej. Wydawał pismo „Turysta” publikowane w językach: polskim, francuskim, angielskim i niemieckim. Organizował Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkopolsce. Pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Stronnictwa Robotników w Wielkopolsce.

Poseł na Sejm Ustawodawczy (1919 r.-1922 r.) z okręgu Ostrów Wielkopolski z listy Zjednoczenia Stronnictw Narodowych. Poseł na Sejm I kadencji (1922 r.-1927 r.) z okręgu Ostrów Wielkopolski z listy nr 8, czyli Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. W 1922 r. sekretarz sejmowej komisji odbudowy kraju. W sejmie członek: w 1919 r. Narodowo-Chrześcijańskiego Klubu Robotniczego, w 1922 r. Klubu Parlamentarnego Chrześcijańskiej Demokracji, od 1924 r. Klubu Stronnictwa Katolicko-Ludowego, od 1927 r. Klubu Pracy.

Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Francji (duszpasterz w Amines). W 1941 roku przez Hiszpanię i Portugalię przybył do Ameryki Południowej. Poświęcił się pracy misyjnej w Brazylii (stany Parana i Rio Grande do Sul), w Argentynie i Paragwaju. Popularyzował czytelnictwo polskiej prasy i książek. W 1948 roku uczestniczył w Zjeździe Kongresu Polonii Amerykańskiej w Filadelfii (USA) jako delegat Polonii argentyńskiej.

Zmarł 1 stycznia 1962 roku w trakcie jednej z podróży misyjnych w Encarnción w Paragwaju.


Cytaty:

  • „Szczęście człowieka na...”

Źródła:

  • „Wielkopolski Sł...
  • portal Biblioteki Sejm...

Zobacz też: