Druh Henryk Perzyński

ur. 08 marca 1948
zm.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole

Zdjęć: 4
Henryk Perzyński urodził się 8 marca 1948 roku w Kole, w rodzinie, w której zawsze bliskie były ideały Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwszy kontakt bohatera z harcerstwem nastąpił w roku w roku 1956, kiedy to jako młody harcerz wyjechał na obóz letni swojej drużyny. Trzy lata później złożył przyrzeczenie harcerskie, któremu jest wierny do dziś.
Przez wszystkie te lata czynnie działał w ZHP, przechodząc kolejne stopnie harcerskiej służby. Jeszcze przed maturą prowadził drużynę harcerską w Technikum Ekonomicznym w Kole, a w roku1967 złożył zobowiązanie instruktorskie, rozpoczął także naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu. Okres ten to działalność w Studenckim Kręgu Instruktorskim, uczestnictwo w wielu obozach szkoleniowych, a także pobyt na kursie podharcmistrzowskim.
We wrześniu 1969 roku powrócił Perzyński – jako absolwent Studium – do Koła i rozpoczął pracę w zawodzie nauczycielskim, w Szkole Podstawowej nr 2. Jednocześnie założył drużynę harcerską, której nadał kierunek artystyczny.
W 1970 roku został mianowany harcmistrzem, a w rok później szczepowym I Szczepu Drużyn Harcerskich w Kole. W wyniku reorganizacji powstał Gminny Hufiec Harcerski, którego komendantem został Perzyński. W 1979 roku objął stanowisko instruktora do spraw wychowania muzycznego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole.
W uznaniu zasług i ofiarnej pracy Henryka Perzyńskiego dnia 7 lipca 1993 roku Kapituła „Orderu Uśmiechu” na wniosek Rady Rodziców i pięciu pokoleń Wartaków nadała mu tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu. Jest to najwyższy na świecie dziecięcy dowód uznania wręczany dorosłym za to, co robią dla dzieci.
Od 1994 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Kole na stanowisku inspektora ds. dzieci i młodzieży. Pracę zawodową i artystyczno-wychowawczą z Wartakami połączył z działalnością samorządową, najpierw jako radny miejski, a potem powiatowy. W latach 1994 – 1998 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole, a w latach 1998 – 2002 przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego, od 2002 r. do 2010 r. był członkiem Zarządu Powiatu Kolskiego.
W 2005 r. przeszedł na emeryturę i całkowicie poświęcił się pracy z Wartakami.
Henryk Perzyński od dziecka wykazywał dużą wrażliwość artystyczną, talent muzyczny i zamiłowanie do kultury. Wszystko to wykorzystał w pracy ze swoja pierwszą drużyną artystyczną, a następnie w pracy zawodowej i oczywiście w znanym zespole „Wartaki”.
„Manufaktura piosenki harcerskiej – Wartaki” powstała w 1973 roku i po raz pierwszy wystąpiła na Harcerskim Festiwalu Kulturalnym we Fromborku reprezentując ówczesną Chorągiew Wielkopolską. Początkowo „Wartaki” pracowały przy Komendzie Hufca w Kole, później w Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie siedzibą Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” jest Miejski Dom Kultury w Kole.
W trakcie 35 lat działalności w zespole występowało łącznie ponad 650 osób. Obecnie „Wartaki” skupiają około 120 dzieci i młodzieży. Zajęcia muzyczne odbywają się w trzech grupach wiekowych. Od 2001 r. istnieje również samodzielne stowarzyszenie pod tą nazwą.
W czasie swej wieloletniej działalności „Wartaki” występowały regularnie na Harcerskich Festiwalach Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach i Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach. Efektem tych koncertów są Złote, Srebrne i Brązowe Jodły Kieleckie, a także wiele nagród i wyróżnień siedleckiego festiwalu.
W 1996 „Wartaki” nagrały materiał muzyczny w Hellenic Records w Poznaniu, który został wydany jako kaseta magnetofonowa pt.”Śpiewanki znad Warty”. Zespół uczestniczył w nagraniach wielu cyklów audycji telewizyjnych dla Telewizji Polskiej. W 2006 „Wartaki” nagrały płytę „Płyniesz Rzeko” we własnym, amatorskim studiu nagrań „W1 studio”. Dorobek muzyczny zespołu utrwalany był w postaci nagrań muzycznych, które powstawały na zapotrzebowanie spektakli, widowisk i innych koncertów, które nie były publikowane.
Zespół ma w dorobku ponad 1500 koncertów w Polsce oraz poza jej granicami, m.in. w Czechach, Rosji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz na Węgrzech. Związany jest również z „Nadwarciańskim Grodem” w Załęczu Wielkim, gdzie organizowane były obozy letnie i zimowiska zespołu.
Od 1990 Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” organizuje ogólnopolską prezentację twórców i wykonawców piosenki nie tylko harcerskiej pod hasłem „Jesienne Śpiewanki nad Wartą”. Honorową nagrodą dla wykonawców podczas imprezy jest „Autentyczna Kolska Szprycha”.
Henryk Perzyński w uznaniu pracy z dziećmi i młodzieżą odznaczony został w 1993 roku Orderem Uśmiechu i „Odznaką Zasłużony dla kultury polskiej” w roku 2008, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania także „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” przez Minister Edukacji Narodowej w 2011 r.
Piosenki Henryka Perzyńskiego maja zawsze proste, wartościowe i ciekawe teksty, niezależnie od tego, czy ich tematem są wakacyjne podwórka, harcerski rajd czy jesienne, mgliste dni. Melodie są wesołe i rytmiczne, ale także spokojne, liryczne, łatwo wpadające w ucho. Druh Henryk pięknie je aranżuje , bo jak stwierdził „kocha te swoje harcerskie śpiewanki”.

Źródła:

  • „Wartaki” ...
  • 40 – lecie Warta...
  • Jesienne śpiewanki nad...
  • Wartaki „Noc w B...

Zobacz też: