Irena Kupczyk

ur. 23 maja 1928
zm. 13 października 2013
Zespół Szkół w Lamkach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach

Zdjęć: 8

Pochodzenie

Irena Kupczyk z domu Pietrzyk urodziła się 23 maja 1928 roku we Włodzimierzu Wołyńskim w Polsce, obecnie miejscowość ta leży na terytorium Ukrainy.
Ojciec Wincenty posiadał gospodarstwo rolne, matka Józefa, z domu Dera, zajmowała się domem.
Zmarła 13 października 2013 roku i została pochowana na cmentarzu parafialnym w Pogrzybowie.

Nauka i praca

Do dnia 5 kwietnia 1936 roku Irena Kupczyk uczęszczała do szkoły podstawowej we Włodzimierzu Wołyńskim do pierwszej klasy. Następnie rodzice przeprowadzili się do Świeligowa powiat Ostrów Wielkopolski. Tam do roku 1939 ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej. Po wybuchu II wojny wraz z rodzicami została wysiedlona do Austrii, gdzie od września 1943 roku do marca 1945 roku pracowała jako robotnica w mleczarni.
Po wyzwoleniu Polski z okupacji hitlerowskiej wraz z rodzicami wróciła do kraju.
W roku szkolnym 1945/46 zdała egzamin wstępny do Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego imienia Emilii Szczanieckiej w Ostrowie Wielkopolskim. Do roku 1947 ukończyła cztery klasy gimnazjum. Następnie przeniosła się do Państwowego Liceum Koedukacyjnego dla Dorosłych w Ostrowie Wielkopolskim gdzie w 1949 roku uzyskała świadectwo dojrzałości. W roku 1949 chcąc zostać nauczycielką udała się do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie, które ukończyła 1 lutego 1950 roku i otrzymała nakaz pracy do szkoły Podstawowej w Świnicach, powiat Turek, gdzie pracowała do 1954 roku. Od 1 stycznia 1954 roku do 31 sierpnia 1957 roku była zastępcą kierownika w Szkole Podstawowej nr 6 we Wrocławiu. Od 1 września 1957 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Lamkach. Pełniła funkcje instruktora oświatowo- metodycznego nauczania początkowego od sierpnia 1950 roku oraz wizytatora – metodyka od 1974 roku. 1 Kwietnia 1977 roku uzyskała tytuł magistra pedagogiki po odbyciu studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym w zakresie nauczania początkowego. Wdrażała postęp pedagogiczny na terenie ówczesnego powiatu ostrowskiego poprzez propagowanie i wprowadzenie nowoczesnych i aktywizujących metod nauczania oraz organizowanie klas-pracowni nauczania początkowego. Z jej inicjatywy powstało 48 pracowni klas pierwszych, z których 4 zajęły czołowe miejsca w konkursie na najlepiej urządzoną klasopracownię w województwie kaliskim w roku 1979.

Działalność społeczna

Była radną w latach 1954-1957 i od 1974 do 1985 roku, od 1978 roku przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, a od 1984 roku przewodniczącą Komisji d/s Samorządu. Była opiekunem społecznym od 1968 r., od 1963 r. przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, a od 1968 roku przewodniczącą Rady Klubu Rolnika.
Irena Kupczyk była inicjatorką i organizatorem wielu prac na rzecz gminy i środowiska takich jak: elektryfikacja wsi, modernizacja drogi, założenie asfaltu, założenie kanalizacji burzowej, otwarcie sklepu i klubu rolnika, telefonizacja wsi, systematyczne prowadzenie kursów udoskonalających pracę gospodyń wiejskich i konkursów w tym zakresie udział w rozpoczętych pracach wodociągowania wsi i budowy szkoły w czynie społecznym.

Rodzina

Dnia 30 sierpnia 1953 roku Irena Kupczyk zawarła związek małżeński. Miała córkę i syna.

Nagrody i odznaczenia:

Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania – 1972 r. , 1979 r.
Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodowej – 1978 r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1978 r.
Srebrny Krzyż Zasługi -1969 r.
Złoty Krzyż Zasługi – 1975 r.
Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża – 1970 r.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski -1983 r.
Brązowa Odznaka Polskiego Czerwonego Krzyża
Odznaka za Zasługi dla Kółek Rolniczych – 1980 r.
Medal za zasługi dla Województwa Kaliskiego-1980 r.
Medal 40-lecia PRL – 1985 r.

Źródła

– akta osobowe z archiwum Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski
– kronika Szkoły Podstawowej w Lamkach

Kalendarium:

  • 1953 ― Data ślubu
  • 1928 ― Narodziny bohatera
  • 2013 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: