Powrót Encyklopedia Wielkopolan „W życiu powinno robić się to, co najbardziej się lubi, wtedy nie jest to prac...”

Janusz Matysiak

ur. 09 czerwca 1938
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach

Bohaterowie naszych biogramów
Czy malowanie jest trudne?
Egzamin na studia
O plenerach „Sztuka bez granic”
Pan Janusz Matysiak wspomina lata szkolne
Pejzaże z Pyzdr
Piękno Ziemi Pyzdrskiej
Plenery Pana Janusza Matysiaka
Pyzdry we wspomnieniach Janusza Matysiaka
Uczniowie w domu rodzinnym Janusza Matysiaka
Uczniowie zapraszają na szkolny plener malarski
Wspomnienia siostry Janusza Matysiaka Pani Ireny Ratajczak
Zdjęć: 13
Filmów: 12

Pochodzenie i dzieciństwo

Janusz Matysiak urodził się 9 czerwca 1938 roku w Pyzdrach. Wcześniej jego rodzice, matka Aniela i ojciec Kazimierz, mieszkali we Francji, gdzie się poznali i zawarli związek małżeński. Ojciec był górnikiem – sztygarem. Matka zajmowała się gospodarstwem domowym. We Francji na świat przyszła starsza siostra Janusza Matysiaka – Irena, aktualnie mieszkająca w Pyzdrach, w domu rodzinnym, zbudowanym przez rodziców tuż przed II wojną światową.

Janusz Matysiak ukończył szkołę podstawową w Pyzdrach w roku 1952. Jego szkolną koleżanką była Hanka Zaniewska, z którą do dziś pozostaje w kontakcie. Już w szkole wykazywał zainteresowanie malowaniem. Malowniczość małego miasteczka Pyzdry inspirowała go i kształtowała wrażliwość, a częste wyjścia nad Wartę, przebywanie wśród pięknych lasów i łąk nadwarciańskich to był czas najlepszych dla niego chwil dzieciństwa, do których z nostalgią nawiązywał w późniejszej twórczości artystycznej.

Edukacja – czas wyborów i poszukiwań

Dalszą edukację Janusz Matysiak kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni. Kiedy przyszedł czas dalszych wyborów nie był zdecydowany co do kierunku dalszej edukacji. W X klasie liceum został nawet zwerbowany do jednostki w Dęblinie, ale na karierę lotnika nie zgodzili się rodzice. Po zdanej maturze wybierał się to na włókiennictwo, to na prawo, to na medycynę. Nieustannie zmieniał decyzje, rezygnował, nie mógł znaleźć sobie właściwego miejsca. Ostatecznie ukończył dwuletnie Pomaturalne Studium Ekonomiczne w Poznaniu ze specjalnością towaroznawstwo, ale jak wspominał „nie miał żadnej smykałki do handlu”, a znajomi twierdzili, że więcej na handlu straci niż zarobi.

W okresie nauki w studium zaczął chodzić do pracowni artystycznej w szkole przy ul. Śniadeckich, gdzie prowadzący pracownię artysta plastyk zachęcił go do zdawania egzaminu wstępnego do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Został przyjęty na Wydział Architektury Wnętrz. Studiował w pracowniach prof. Hipolita Polańskiego i prof. Tadeusza Brzozowskiego. Dyplom magistra sztuki uzyskał w 1965 roku.

W trakcie studiów zawarł związek małżeński z Hanną z domu Gerwel, z którą ma córkę Adę Jadwigę Matysiak.

Etapy działalności

Praca zawodowa w dziedzinie edukacji artystycznej i upowszechniania kultury

Po studiach Janusz Matysiak rozpoczął pracę w Pałacu Kultury w Poznaniu (aktualnie Centrum Kultury „Zamek”) jako instruktor ds. upowszechniania sztuki, organizacji wystaw i plenerów artystycznych. Następnie pracował jako specjalista ds. plastyki w Ośrodku Instrukcyjno-Metodycznym dla powiatowych i gminnych domów kultury Województwa Poznańskiego.

Przez dwa lata pracował w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego i kierował pracownią humanizacji wnętrz przemysłowych (kierownikiem był w okresie od 15 sierpnia 1970 do 31 grudnia 1972 r. ). Od roku 1973 pełnił funkcję kierownika Działu Plastyki Pałacu Kultury w Poznaniu. W ramach swej pracy Janusz Matysiak kierował edukacją artystyczną, wystawiennictwem oraz organizacją plenerów dla twórców pracujących i współpracujących z domami kultury województwa poznańskiego. Pracował tam do 30 czerwca 2003 roku.Od roku 1976 był członkiem Związku Artystów Plastyków Polskich. Czas PRL-u był dla niego czasem trudnym, ale nie straconym.

Twórczość artystyczna

W ramach pracy zawodowej organizował plenery dla artystów pracujących w placówkach kultury Wielkopolski z udziałem gości z Niemiec i Czechosłowacji. Plenery odbywały się na terenie Wielkopolski w Zaniemyślu, Chrzypsku, Dolsku i Chociczy (zorganizował łącznie 16 plenerów).

Janusz Matysiak ma własny, ciekawy warsztat pracy artystycznej. Stosuje różne techniki, najczęściej technikę olejną, sztyfty olejne, akwarelę i tusz. Maluje m.in. pejzaże, martwą naturę, kopie ikon.

Czas plenerów

W roku 2004 Janusz Matysiak przeszedł na emeryturę i mógł całkowicie poświęcić się malarstwu. Wcześniej – od roku 2002 – uczestniczył w międzynarodowych plenerach malarskich „Sztuka bez granic”, na których poznał uznaną niemiecką artystkę z Kolonii, Helgę Thomas-Berke. Wspólnie malują już 12 lat. Zorganizowali cztery plenery artystyczne malarzy niemieckich w Łagowie i Ciążeniu. Podróżują między Poznaniem, Kolonią a Pyzdrami.

Janusz Matysiak systematycznie uczestniczył w różnych plenerach w Pyzdrach. Prace prezentował na wystawach poplenerowych oraz na wystawach indywidualnych (Polska, Niemcy, Holandia) i wielu zbiorowych. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, USA, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Pracownia w Pyzdrach

Janusz Matysiak nigdy nie rozstał się z Pyzdrami. Tu jest jego dom rodzinny, tu żyli jego rodzice. A dziś bywa częstym gościem u siostry i siostrzenicy. W Pyzdrach urządził swoją letnią pracownię artystyczną. Doceniając piękno krajobrazu doliny Warty stworzył bogaty zbiór pejzaży. Natchnienia artystycznego szukał, niestrudzenie przemierzając znane z dzieciństwa ścieżki.

Plenery w Pyzdrach organizowane są od 1996 roku. Matysiak w wielu z nich brał udział.

Znaczenie postaci

Za swoją działalność w upowszechnianiu kultury Janusz Matysiak otrzymał Medal Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Poznańskiego (1977), Honorową Odznakę Miasta Poznania, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1973) – w uznaniu zasług na rzecz działalności kulturalnej w Wojsku Polskim. W 1980 roku otrzymał tytuł Zasłużonego Działacza Kultury. Następnie w roku 1983 otrzymał srebrny, a w 1987 Złoty Krzyż Zasługi. Od roku 1976 przez wiele, lat był członkiem Związku Artystów Plastyków Polskich.

Od 28 lat jest przewodniczącym jury Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego organizowanego przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie.

Twórczość artystyczna Janusza Matysiaka to nieustanne utrwalanie piękna krajobrazu polskiego, a przede wszystkim promowanie malowniczości doliny Warty i jej ginących walorów.

Poprzez udział w międzynarodowych plenerach Matysiak stał się łącznikiem kultur, czego szczególnym wyrazem stały się plenery „Sztuka bez granic”.

Bogata twórczość artystyczna Matysiaka jest ważnym wkładem w rozwój polskiej kultury.Kalendarium:

  • 1938 ― Narodziny bohatera
  • 1965 ― Uzyskanie dyplomu mag...

Cytaty:

  • „Każdy patrzy, a trzeba...”
  • „W życiu powinno robić ...”

Źródła:

  • „Piękno Warty i ...
  • „Różni język, łą...
  • Plenery w Pyzdrach

Zobacz też: