Jarosław Berendt

ur. 14 kwietnia 1965
zm.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach

Dzieciństwo Jarosława Berendta
Największy sukces
Największy sukces cz.II
Zdjęć: 4
Filmów: 3

POCHODZENIE/DZIECIŃSTWO

Jarosław Berendt urodził się 14.04.1965 r. w Skokach, gdzie mieszka do dziś. Jest najmłodszym synem Waleriana i Konstancji (z domu Lowak). Ma dwóch starszych braci – Krzysztofa i Wiesława. Jako nastolatek interesował się fotografią. Lubił robić zdjęcia, które potem amatorsko z kolegami wywoływał we własnej ciemni. Były to początki kolorowych zdjęć. Działał także w harcerstwie.
W roku 1990 ożenił się z Marią Muszyńską, z którą ma córkę – Romanę.

WYKSZTAŁCENIE

Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach (1972-1980), którą kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu w latach 1980-1984. Podobnie jak jego starszy brat Wiesław postanowił zostać nauczycielem, dlatego kształcił się w Studium Nauczycielskim w Poznaniu (1986-1988), a potem na UAM na kierunku pedagogika (1991-1995). Po uzyskaniu tytułu magistra podjął kolejne studia na Wydziale Matematyki i Informatyki (matematyka – informatyka), które ukończył w 1998 r. Następnie podjął studia podyplomowe na Akademii Bydgoskiej, gdzie ukończył zarządzanie placówkami oświatowymi (2000-2001).

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Pracę zawodową w charakterze nauczyciela rozpoczął w Szkole Podstawowej w Lechlinie w 1987 r. Cztery lata później objął tam stanowisko dyrektora (1991 r.), które piastował do roku 1999. Następnie został wizytatorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu, gdzie wykonywał zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego. Funkcję wizytatora pełnił do roku 2002. W tym samym roku w wyniku konkursu objął stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu, które piastuje nadal.
Dzięki jego zaangażowaniu i staraniom szkoła, którą kieruje, jest dziś najnowocześniejszą placówką w całym powiecie wągrowieckim, o czym świadczą zarówno sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi, projektorami, dostępem do Internetu, jak i świetnie wyposażone pracownie i warsztaty, w których uczniowie kształcą się w poszczególnych zawodach. Spośród wielu unowocześnień warto wymienić przestronną bibliotekę składającą się z wypożyczalni z katalogiem alfabetycznym, rzeczowym, lektur, zbiorów audiowizualnych; czytelni z księgozbiorem podręcznym i zbiorem czasopism, oraz czytelni multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Trzy sale gimnastyczne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, podjazdy), a aula szkolna wyposażona jest w nowoczesne urządzenia multimedialne, za pomocą których może zmienić się w salę kinową czy konferencyjną. Wszystkie pomieszczenia i klasopracownie są bardzo estetyczne.
Jarosław Berendt nowoczesną edukację buduje na wiedzy i doświadczeniach zdobytych przez lata pracy zawodowej i środowiskowej, wykorzystując treści technologii edukacyjnych, wsparcie rządu i jego agend oraz organu prowadzącego, organizacji pozarządowych i środowiskowych.
Jako dyrektor jest również skuteczny w inicjowaniu nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA

Jarosław Berendt słynie z zaangażowania społecznego i działania na rzecz innych. Jest pomysłodawcą i organizatorem wartościowych akcji i inicjatyw społecznych, jak np.: Szkolny Klub Wolontariatu „Dar Życia”, który otrzymał Nagrodę Honorową Miasta Wągrowca za działalność społecznikowską, czy Rajdu Rowerowego „Ponad Podziałami”, którego celem było propagowanie idei transplantacji. Wspierał także kampanie: „Drugie Życie”, „Dzień Dawcy Szpiku”, „TAK transplantacji” i wiele innych, które odbiły się szerokim echem w powiecie i województwie. Był inicjatorem akcji „Kocham Cię, Życie” w Krzyżu Wlkp. Uczestniczył w rajdzie rowerowym “składaków” (osób po przeszczepie) z Zabrza do Krakowa, jak również w wyprawie z Wągrowca do Mielna, aby przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na leczenie chorej na porażenie mózgowe Oliwki.
Poprzez dobry przykład uwrażliwia młodego człowieka – ucznia na potrzeby osób niepełnosprawnych czy chorych. Jest propagatorem integracji osób zdrowych i chorych, czego efektem jest utworzenie w szkole klas integracyjnych i dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jest również zaangażowany w lokalną politykę. W latach 1994-1998 był radnym Rady Miejskiej Gminy Skoki, a w latach 1998 – 2002 radnym Rady Powiatu Wągrowieckiego. Z kolei od 2011 do 2014 pełnił funkcję radnego Rady Sejmiku Wielkopolskiego. W tym czasie każdą dietę radnego w wys. ponad 2.500 zł. przekazywał Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.

ODZNACZENIA I NAGRODY

 Brązowy Krzyż Zasługi – 2005
 Nagrody i wyróżnienia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Wągrowieckiego
 Człowiek Roku 2006 – Głos Wągrowiecki
 Człowiek Roku 2012 – Tygodnik Wągrowiecki
 Nagroda Honorowa im. Pauliny Pawlak w konkursie Głosu Wielkopolskiego „Wolontariusz Roku 2014” (dla dyrektora i szkoły)

ZNACZENIE POSTACI

Jarosław Berendt prezentuje wybitne cechy prospołeczne. Pomaga w zaspokajaniu ludzkich potrzeb i dodaje otuchy tym, którzy tracą ufność we własne siły. Wspiera “dobrym słowem” i organizuje pomoc w sposób bezinteresowny i dobroczynny. Jego postawa jest wzorem dla innych. Uznanie własnej odpowiedzialności bez liczenia się z kosztami osobistymi, są dziś wartością nie do przecenienia. Postawa znacząca tym bardziej, że pociąga za sobą wielu młodych ludzi.


Kalendarium:

  • 1965 ― Narodziny bohatera
  • 2005 ― Brązowy Krzyż Zasługi...

Źródła:

  • Akcja prozdrowotna KOC...
  • III Rajd Rowerowy
  • II Rajd Rowerowy Ponad...
  • Rowerem do Mielna dla ...
  • Tak transplantacji
  • Wolontariusz Roku 2014

Zobacz też: