Jerzy Zygmunt Nowak

ur. 21 listopada 1930
zm.
Szkoła Podstawowa w Galewie

Zdjęć: 8

Pochodzenie

Jerzy Zygmunt Nowak urodził się 21 października 1930 roku we Władysławowie (powiat turecki).

Dzieciństwo i rodzina

Ojciec Bronisław, matka Maria z domu Drzewiecka.
Rodzeństwo – starszy brat Józef.
Żona Barbara z domu Fic (nauczycielka ze szkoły w Galewie).
Jedno dziecko – córka Maria.

Edukacja

Początki edukacji Jerzego Nowaka związane są ze szkołą podstawową we Władysławowie.
Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Turku ukończone „małą maturą”.
Studium Nauczycielskie w Kaliszu – kierunek matematyka.

Działalność

1.09.1949 r. – 1.09.1951 r. – pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Niemysłowie (gm. Poddębice).
1.09.1951 r. – 1.10.1953 r. – pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Galewie (gm. Brudzew).
1.10.1953 r. – Jerzy Nowak zostaje kierownikiem Szkoły Podstawowej w Galewie.
1.09.1972 r. – otrzymuje stanowisko dyrektora tejże szkoły.
Od początku kierowania szkołą pan Nowak czynił starania w celu wybudowania nowej siedziby, gdyż dotychczasowa placówka była szkołą zbiorczą dla szkół Chrząblice i Kalinowa, a budynki, w których mieściły się izby szkolne, znajdowały się w promieniu 2,5 km. Praca w takiej szkole wymagała wiele poświęceń ze strony grona nauczycielskiego.
To skłoniło Jerzego Nowaka do podjęcia działania na rzecz budowy nowego budynku szkoły. Do tego pomysłu udało mu się przekonać społeczeństwo Galewa i Wincentowa, które przekazało na rzecz szkoły ziemię pod budowę. Dzięki dalszym staraniom kierownika szkoła została wpisana do planu budowy szkół w powiecie na 1958 rok.
Intensywne zabiegi kierownika Nowaka przyniosły pozytywny skutek – w 1959 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku szkolnym.
Pan Nowak poświęcał się pracy pedagogicznej całym swym sercem. Wszystko co robił, czynił dla dobra szkoły i jej uczniów. Nawet pomimo problemów zdrowotnych nadal aktywnie działał jako nauczyciel, dyrektor szkoły i działacz społeczny.
Jerzy Zygmunt Nowak zmarł 3 października 1975 r. prowadząc lekcję.

Zainteresowania

Już od najmłodszych lat pan Jerzy bardzo kochał zwierzęta. Szczególnie upodobał sobie psy. Jego żona Barbara wspomina „W naszym domu zawsze był pies, a zdarzało się, że nawet trzy”.

Znaczenie postaci

Jerzy Nowak był cenionym nauczycielem i został zapamiętany jako pedagog, który potrafił w sposób jasny i przystępny przybliżyć uczniom skomplikowane zagadnienia matematyczne. Przez 22 lata kierowania szkołą w Galewie wykazał się zdolnościami organizatorskimi.
Wykształcenie i osobiste kontakty potrafił wykorzystać dla dobra ogólnego. Działając w środowisku lokalnym, konsolidował mieszkańców wokół budowy szkoły. Dla mieszkańców Galewa i okolicznych miejscowości na zawsze pozostanie osobą, dzięki której powstał nowy budynek szkoły podstawowej, po rozbudowie i modernizacji służący dzieciom do dziś.

Kalendarium:

  • 1930 ― Narodziny bohatera
  • 1975 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: