Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie ko...”

Józef Hieronimczak

ur. 20 lutego 1904
zm. 28 marca 1941
Zespół Szkół w Choczu

Informacje z bazy danych więźniów w archiwum miejsca pamięci  Mauthausen
Informacje z bazy danych więźniów w archiwum miejsca pamięci  Mauthausen, byłego obozu koncentracyjnego
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Rogoźnie za lata 1919-1927
Zdjęć: 15
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Józef Hieronimczak urodził się 20 lutego 1904 roku w Blizanowie (powiat Kalisz, województwo wielkopolskie). Był synem Franciszka Hieronimczaka i Józefy, z domu Olejniczak. 12 lipca 1928 roku ożenił się z Heleną Gałdecką. Miał z nią syna o imieniu Jan.

Wykształcenie

Franciszek Hieronimczak był bardzo utalentowany muzycznie. Grał na trąbce w chockiej orkiestrze dętej, a jego nauczycielem był jeden z ojców franciszkanów z klasztoru w Choczu. Ukończył czteroletnią Szkołę Powszechną w Choczu, a potem przygotowywał się do seminarium nauczycielskiego „Pedagogjum Akademickiego” w Poznaniu. Od roku szkolnego 1924/25 był uczniem 3-letniego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Rogoźnie. Ukończył je w 1928 roku, z wynikiem bardzo dobrym. Nabyte wykształcenie uprawniało go do pełnienia obowiązków nauczyciela w szkołach powszechnych. Ponieważ podczas pobytu w tej szkole pobierał stypendium, w łącznej kwocie 98 złotych, był zobowiązany do trzyletniej służby w publicznych szkołach powszechnych. Józef Hieronimczak był pierwszym choczaninem, który uzyskał kwalifikacje do pełnienia funkcji nauczyciela.

Praca nauczyciela

W latach 1919 – 1939 pracował jako nauczyciel: najpierw w szkole w Dobieszewicach (powiat Mogilno, województwo wielkopolskie), później w miejscowości Ostrowo Stare (powiat Gniezno, województwo wielkopolskie).

Służba wojskowa. Druga wojna światowa

Na podstawie książeczki stanu służby oficerskiej, wydanej w roku 1933, zakończył służbę w wojsku w stopniu podporucznika. Brał udział w kampanii wrześniowej i bitwie pod Bzurą. Hitlerowcy aresztowali go i w 1939 roku umieścili w obozie w Dachau. Nadano mu numer 9482 i osadzono w bloku numer 9. Według posiadanych dokumentów, Józef Hieronimczak przybył do Mauthausen z Dachau, w dniu 2 sierpnia 1940 roku. Następnie został przewieziony do obozu Gusen i osadzony w bloku 15. Zachował się jego list do rodziny.

Męczeńska śmierć

Józef Hieronimczak zmarł w wieku 37 lat, dnia 28 marca 1941 roku o godzinie 14 minut 15 w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen. W dokumentach przesłanych rodzinie czytamy, że przyczyną śmierci Józefa Hieronimczaka było ropne zapalenie kłębuszków żebrowych. Pan Peter Egger (pracownik archiwum miejsca pamięci Mauthausen, byłego obozu koncentracyjnego) pisze, że przyczyna, jak i data śmierci, bywają niezgodne z faktem. Rodzina otrzymała w 1941 roku urnę z prochami Józefa Hieronimczaka. Został pochowany w na cmentarzu miejskim w Kaliszu.

Kalendarium:

  • 1904 ― Narodziny bohatera
  • 1941 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Nauczyciel ma wpływ na...”

Źródła:

  • Sprawozdanie Dyrekcji ...

Zobacz też: