Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Miał swoje osiągnięcia, był lubiany przez uczniów, aczkolwiek czuli oni przed...”

Józef Pielachowski

ur. 07 marca 1940
zm.
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Wywiad z p. Markiem Kmieciakiem
Wywiad z p. Markiem Kmieciakiem – cz. 2
Wywiad z p. Lucyną Kasiorkiewicz
Wywiad z p. Markiem Kmieciakiem
Zdjęć: 5
Filmów: 2
Dokumentów: 2

I. Pochodzenie

Józef Pielachowski urodził się 7 marca 1940 roku w Poznaniu. Od 2009 r. jest wdowcem. Ma syna Adama.

II. Wykształcenie

W latach 50. p. Pielachowski uczęszczał do VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, tam też zdał maturę.

W latach 60. studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia te zakończył uzyskaniem tytułu magistra.

W 1983 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Gdańskim. Został doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie organizacji i zarządzania oświatą.


III. Etapy działalności

A. Nauczyciel i dyrektor szkoły

Józef Pielachowski swoją karierę zawodową rozpoczął w 1963 r. Był nauczycielem i bibliotekarzem w VI LO w Poznaniu.

Od 1968 r. do 1971 r. pracował jako kierownik sekcji bibliotek i czytelnictwa w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Poznaniu.

Przez następne cztery lata (1971–1975) pełnił funkcję dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

W latach 1975–1982 był zastępcą inspektora oświaty w Poznaniu oraz wizytatorem Kuratorium Oświaty.

Przez kolejnych siedem lat (1982–1989) był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu.

Potem (do 1996 r.) zasiadał na stanowisku dyrektora szkół niepublicznych, w tym Dwujęzycznej Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Poznaniu (1993–1996).


B. Autor publikacji

Pan Pielachowski znany jest również jako autor wielu książek i opracowań dla nauczycieli, dyrektorów szkół i kadr kierowniczych oświaty.

Wykaz poradników dla nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników oświatowych autorstwa (lub współautorstwa) Józefa Pielachowskiego, wydanych przez poznańskie Wydawnictwo eMPi2:

1. „Nauczyciel i jego warsztat pracy”, Poznań 1995.

2. „Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej”, Poznań 1999 (współautor: M. Kąkolewicz).

3. „Nowe polskie gimnazjum”, Poznań 1999 (współautorzy: T. Komorowski, M. Pietraszewski).

4. „Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum”, Poznań 2000.

5. „Dyrektor szkoły w roli pracodawcy”, Poznań 2001 (współautor: T. Komorowski).

6. „Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą”, Poznań 2001.

7. „Trzy razy szkoła. Uczniowie – nauczyciele – organizacja”, Poznań 2002.

8. „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego”, Poznań 2003 (wiele wydań).

9. „Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej”, Poznań 2003 (współautorzy: L. Gawrecki, I. Gawrecka).

10. „Sto spraw szkoły. Miniencyklopedia prawnoorganizacyjna”, Poznań 2003.

11. „Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi”, Poznań 2005 (współautor: T. Olejniczak).

12. „Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce”, Poznań 2006 (pod red. J. Pielachowskiego).

13. „Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole”, Poznań 2007.

14. „Sto pięćdziesiąt spraw szkoły. Miniencyklopedia prawnoorganizacyjna”, Poznań 2007.

Zbiory felietonów:

1. „Klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi”, Poznań 2002.

2. „Virus całkowicie wyleczalny?”, Poznań 2004.


C. Inna działalność

Józef Pielachowski był również członkiem komitetów ekspertów ds. edukacji narodowej prof. Cz. Kupisiewicza i dr. St. Sławińskiego.

W 1990 r. uczestniczył w seminarium Nauczycieli Rady Europy. Ponadto należy do grona honorowych członków Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

W latach 90. i pierwszej dekadzie XXI wieku wykładał dla słuchaczy studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą w Gnieźnie i Kaliszu (Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w ramach Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” prof. dr. L. Gawreckiego), w Koninie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) i w Poznaniu.

Uczestniczył także w dyskusjach programowych – jako ekspert, praktyk i autor – zespołu redakcyjnego czasopisma pedagogicznego „Edukacja Medialna” prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych; redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Wacław Strykowski).

IV. Zainteresowania

W młodości Józef Pielachowski uprawiał turystykę pieszą z młodzieżą szkolną.

Organizował wiele rajdów krajoznawczych, zwłaszcza na terenie Wielkopolski, w których sam uczestniczył. Od czasu do czasu grywał w tenisa ziemnego. Lubił także jazdę na rowerze oraz pływanie.

W czasie wolnym p. Pielachowski słuchał muzyki klasycznej (głównie kompozycji Chopina, Mozarta, Beethovena), jazzu nowoorleańskiego oraz utworów Marka Grechuty i Bułata Okudżawy.

Podobały mu się również piosenki zespołu Elektryczne Gitary i Kuby Sienkiewicza. W obrębie jego zainteresowań znalazł się też polski kabaret (m.in. Kabaret Starszych Panów).

Józef Pielachowski był pasjonatem książek, zwłaszcza tych, które dotyczyły tematyki historycznej (szczególnie poświęconych II wojnie światowej) i społecznej.

Poza tym cenił kulturę antyczną i poezję, w tym klasyczną grecką i łacińską. Sam był poetą amatorem, tworzył okolicznościowe, dowcipne wiersze i fraszki. Układał także teksty do przedstawień i różnych piosenek.

Jako dyrektor SP 11 w Poznaniu założył kabaret nauczycielski, w którym często występował.


V. Znaczenie postaci

Pan Józef Pielachowski jest humanistą, wybitnym pedagogiem, przede wszystkim jednak mądrym, sprawiedliwym człowiekiem.

Napisał wiele książek dla nauczycieli i osób zawodowo związanych z oświatą, w których znajdowały się rady, wskazówki dotyczące warsztatu pracy nauczycieli, funkcjonowania szkoły i pracy z dziećmi.

Był pierwszym dyrektorem SP 11 na Wichrowym Wzgórzu w Poznaniu. Założył tu klasę sportową, zainicjował naukę pływania oraz skalę ocen od 1 do 6 (SP 11 – ze względu na wysoki poziom prezentowanych przez uczniów umiejętności – została wytypowana do eksperymentu oświatowego. Dzieci i młodzież z tej szkoły jako pierwsi w Poznaniu otrzymywali oceny w skali 1-6).

Pan Józef Pielachowski był autorytetem dla nauczycieli i uczniów, którzy czuli przed nim respekt. W stosunku do swoich pracowników był bardzo wymagający, ale jednocześnie cechowała go otwartość i życzliwość.

Miał zdolności organizacyjne i pedagogiczne. Dla wielu stanowił wzór do naśladowania.

Do dziś serdecznie i często wspominany jest przez nauczycieli SP 11, którzy mieli przyjemność z nim pracować.


Źródła:

Biogram p. Józefa Pielachowskiego powstał na podstawie informacji przesłanych przez jego syna, p. Adama Pielachowskiego oraz w oparciu o wywiady przeprowadzone z osobami znającymi bohatera, m.in. z p. Lucyną Kasiorkiewicz i p. Markiem Kmieciakiem.Kalendarium:

  • 1940 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „Miał swoje osiągnięcia...”
  • „Pan Józef Pielachowski...”
  • „Pan Józef Pielachowski...”

Zobacz też: