Powrót Encyklopedia Wielkopolan „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie"”

Kazimierz Matysek

ur. 16 lutego 1938
zm.
Zespół Szkół w Iwnie - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Bibliografia
Zdjęć: 6
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Kazimierz Matysek urodził się 16 lutego 1938 r. w Poznaniu. Wywodzi się z rodziny inteligenckiej z Kostrzyna.Ojciec Stanisław Matysek był wieloletnim sekretarzem Zarządu Miejskiego w Kostrzynie. Matka Stanisława z Laudowiczów pochodziła z Sulmierzyc.

Dzieciństwo

Dzieciństwo Kazimierza Matyska przypadło na lata drugiej wojny światowej. Wcześnie stracił rodziców. Matka zmarła w 1938 roku, ojciec został zamordowany przez hitlerowców w 1939 r. w Kostrzynie. Wychowywał się w rzemieślniczej rodzinie drugiej matki Bronisławy z Pogorzelskich. W czasie okupacji mieszkał Kostrzynie, po przesiedleniu przez Niemców, przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza.

Lata szkolne

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Kostrzynie, później kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Po maturze studiował w Studium Nauczycielskim, które ukończył w 1958 r. Wkrótce rozpoczął pracę w szkole, następnie podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Pracę magisterską pisał pod kierunkiem profesor Marii Janion. W 1967 r. uzyskał tytuł magistra filologii polskiej.

Etapy działalności

Praca pedagogiczna

Kazimierz Matysek pracę zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej w Paczkowie w 1958 r. Jako nauczyciel chętnie organizował rozgrywki sportowe i wycieczki rowerowe, brał udział z młodzieżą w rajdach i zlotach turystycznych. Później przeniósł się do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kostrzynie. Tam w latach 1973 -1976 pełnił funkcję zastępcy gminnego dyrektora szkół.

Działalność kulturalno-społeczna

Działalność społeczną rozpoczął w Ludowym Klubie Sportowym “Lechia” w 1956 roku, jednocześnie udzielał się aktywnie w kole Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego w Kostrzynie. Od 1967r. był kierownikiem nowo powstałego Miejskiego Ośrodka Kultury, a od 1976 r. dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. Funkcję tę pełnił do 2006 r. W tym czasie był głównym organizatorem święta regionalnego Kurdesza Kasztelańskiego i Biesiad Humorystów, na które do Kostrzyna przyjeżdżały takie sławy polskiego kabaretu jak: Jan Kaczmarek, Stanisław Tym, Wojciech Młynarski. Po roku 1990 organizował też Biesiady Humoru Żydowskiego. Zajmował się dziennikarstwem, już w czasach studiów był lokalnym korespondentem Głosu Wielkopolskiego. W 1991 r. z jego inicjatywy powstała lokalna gazeta “Kostrzyńskie ABC”, której był pierwszym redaktorem naczelnym i do tej pory pisze artykuły dotyczące historii Kostrzyna i okolic. Przez 29 lat był radnym Miejsko-Gminnej Rady w Kostrzynie a także członkiem Rady Kultury przy Wojewodzie Poznańskim, działał w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa oraz w Zarządzie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Miłośnik regionu

Przez całe swoje życie fascynował się historią regionu. Ta pasja była widoczna w jego działalności na rzecz upamiętnienia lokalnych bohaterów (gen. Ignacego Prądzyńskiego, dr Romana Szymańskiego czy lotnika Józefa Prętkowskiego), miejsc pamięci oraz historii Kostrzyna i okolic. W 1976 r. z okazji obchodów 725-lecia Kostrzyna zainicjował powstanie Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej która początkowo miała siedzibę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury a od 2010 roku w Bibliotece Publicznej im.Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie. Zyskał zaufanie mieszkańców, którzy powierzali mu swoje pamiątki rodzinne. Do dziś jest kustoszem Izby, w której znajdują się eksponaty z przeszłości regionu, od średniowiecza po czasy współczesne. Swoją wiedzę przekazuje uczniom okolicznych szkół oprowadzając dzieci i młodzież, przybliżając im historię regionu oraz ciekawostki związane z pozyskiwaniem zgromadzonych w Izbie Muzealnej eksponatów. Jest inicjatorem wzniesienia lub odnowienia wielu pomników pamięci narodowej, tablic pamiątkowych czy figur przydrożnych w Kostrzynie i na terenie całej gminy. Przyczynił się między innymi do wzniesienia pomnika powstańców wielkopolskich czy kapliczki Armii Krajowej w Janowie. Jest współorganizatorem uroczystości patriotycznych na terenie gminy Kostrzyn. Między innymi uroczystość w rocznicę pomordowania mieszkańców Kostrzyna i okolic 20 września 1939 r. oraz w Janowie, upamiętniającej pierwszy aliancki zrzut broni dla oddziałów Armii Krajowej w Wielkopolsce. Jest też, od 1980 roku, współorganizatorem święta 26 Pułku Ułanów, które odbywa się w Iwnie. Jego zamiłowanie do historii regionu zaowocowało szeregiem publikacji dotyczących historii regionu. Jest autorem serii “Z dziejów Kostrzyna i okolic”, której poszczególne części ukazywały się w latach 2010-2012. W tym między innymi “Dzieje Kostrzyna”, “Kostrzyński słownik biograficzny”, “Przewodnik po Kostrzynie” czy “Znaki historii w Kostrzynie i okolicach”. Jest również kolekcjonerem książek i starych pocztówek. Pasja kolekcjonerska zaowocowała opracowaniem i wydaniem albumu “Z widokiem na Kostrzyn – Kostrzyn i okolice na dawnych pocztówkach”.

Rodzina

Kazimierz Matysek ożenił się w 1966 roku z nauczycielką Marią z domu Czubak. Żona była dla niego wsparciem przez cały okres wspólnego życia obdarzając go trójką dzieci. Córki Magdalena i Karolina oraz syn Szymon ukończyli studia uniwersyteckie, od kilku lat mają własne rodziny, uszczęśliwiając dziadka sześciorgiem wnucząt.

Nagrody i wyróżnienia

Osiągnięcia Kazimierza Matyska są zauważane nie tylko przez mieszkańców Kostrzyna i mają odzwierciedlenie w nagrodach i odznaczeniach. W 1975 r. uzyskał odznakę Zasłużony Działacz Kultury, później Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodę Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. W 1997 roku otrzymał pamiątkowy medal Wojewody Poznańskiego “Ad perpetuum rei memoriam” za działalność na rzecz województwa poznańskiego. W 2000 roku został wyróżniony przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn statuetką “Rycerz Kostro”, rok później Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W 2003 roku otrzymał honorową odznakę “Za zasługi dla dla województwa wielkopolskiego”. W 2007 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Kazimierzowi Matyskowi brązowy medal “Zasłużonym Kulturze Gloria Artis”.

Znaczenie postaci

Kazimierz Matysek jest człowiekiem, który ma w sobie wiele energii, zapału i pasji. Przez całe swoje życie był bardzo aktywny w wielu dziedzinach, włożył wiele wysiłku w rozwój życia kulturalnego i społecznego Kostrzyna i okolic. Był inicjatorem wielu nowych przedsięwzięć na terenie gminy Kostrzyn, które stały się jego wizytówką. Niezwykle ważną w jego działalności jest fascynacja regionem, „małą ojczyzną”. Dzięki jego publikacjom mamy okazję poznać dzieje naszej najbliższej okolicy oraz bohaterskie historie ludzi, którzy tutaj żyli. Troszczy się o to by pamięć o przeszłości „małej ojczyzny” nie została zapomniana. Założona przez Niego Izba Muzealna daje nam możliwość odkrywania historii ludzi poprzez przedmioty, zdjęcia, dokumenty tam zgromadzone, które bardzo wiele mówi o historiach zwykłych – niezwykłych ludzi. Kazimierz Matysek jest szczególną osobą, cały czas zabiegany i aktywny, wciąż ma wiele planów na przyszłość. Swoim życiem pokazuje, że ciekawe życie to życie z pasją.

Kalendarium:

 • 1938 ― Narodziny bohatera
 • 1956 ― Początek działalności...
 • 1958 ― Początek pracy zawodo...
 • 1967 ― Objecie stanowiska ki...
 • 1967 ― Ukończenie studiów w ...
 • 1976 ― Powstanie Izby Muzeal...
 • 1991 ― Powstanie lokalnej ga...

Cytaty:

 • „A jeśli komu droga otw...”

Źródła:

 • Informacje dotyczące I...
 • Kartka pocztowa z okol...

Zobacz też:

 • > Kostrzyn