Kazimierz Rakowski

ur. 18 lutego 1890
zm. 02 sierpnia 1944
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Lubstowie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego

Ocaleni od zapomnienia…
Zdjęć: 5
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Kazimierz Leon Rakowski urodził się 18 lutego 1890 r. w Słupcy. Jego rodzicami byli Józef Rakowski i Anna z Holubrsów.

Edukacja

Naukę rozpoczął w gimnazjum w Koninie, a od roku 1903 uczył się w progimnazjum Wilanowskiego w Łodzi. Po śmierci właściciela gimnazjum (został zamordowany) Rakowski podjął naukę w prywatnej szkole Stanisława Thomasa, zmienioną później na Szkołę Prywatną Męską Tadeusza Markiewicza. W trakcie nauki, podobnie jak większość polskich uczniów, zaangażował się w strajk szkolny w roku 1905. 11 maja 1909 r. otrzymał świadectwo nauczania początkowego. Po ukończeniu szkoły w 1910 r. przystąpił do egzaminu w celu otrzymania praw do nauczania. W kwietniu 1924 r. Kazimierz Rakowski zdał pozytywnie egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla czynnych nauczycieli szkół powszechnych.

Życie rodzinne

W życiu prywatnym Rakowski był mężem Władysławy Pysterówny, z którą wziął ślub 25 stycznia 1922 r. Miał wówczas 32 lata, a przyszła żona zaledwie lat 18. Małżeństwo doczekało się czworga dzieci: córki Krystyny Anny, bliźniaków: Melanii Stanisławy i Karola Jana oraz syna Mirosława. Wszystkie dzieci urodziły się w Siedliskach, gdzie Rakowscy zamieszkiwali.

Praca

Swoją pierwszą posadę objął w Augustynowie (gmina Koźmin, pow. kolski). W szkole w Augustynowie pracował do 31 sierpnia 1921 r. W tym czasie ze względu na służbę wojskową miał przerwę w karierze zawodowej. Po powrocie ze służby wojskowej na własną prośbę przeniósł się do Siedlisk, gdzie rozpoczął pracę od dnia 1 września 1921 r. jako nauczyciel. 1 sierpnia 1925 r. został pełniącym obowiązki kierownika, a kierownikiem został 1 lutego 1927 r. Była to wówczas szkoła jednoklasowa, ale dzięki zaangażowaniu i działaniom podjętym przez Kazimierza Rakowskiego przekształcono ją w szkołę trzyklasową. W sierpniu 1930 r. K. Rakowski został przeniesiony do Mąkolna, a posadę objął z dniem 1 września ( przeniesienie było głównie spowodowane likwidacją szkoły w Siedliskach oraz konieczność zorganizowania szkoły siedmioklasowej w Mąkolnie). Uczył m.in. religii.

Służba wojskowa

Przerwą w działalności nauczycielskiej był okres służby w 3 pułku ułanów i udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył również od 1914 roku w legionach Piłsudskiego. Po zakończeniu służby wojskowej powrócił do zawodu nauczyciela i na własną prośbę został przeniesiony do szkoły powszechnej w Siedliskach.

Działalność społeczna

Dzięki inicjatywie Kazimierza Rakowskiego powstają na terenach wsi Augustynów Straż Pożarna, Kółko rolnicze, sklep spółdzielczy i Kółko młodzieży. Takie same inicjatywy podejmowane są później przez Rakowskiego we wsi Mąkolno. W 1930 roku Kazimierz Rakowski został wybrany posłem na sejm. Po zakończeniu pierwszej kadencji w sejmie (1935 r.) Rakowski wrócił do szkoły i wiele uwagi poświęcił wówczas pracy oświatowej. Pełnił już wtedy funkcję kierownika szkoły w Mąkolnie i aktywnie włączał się wraz z młodzieżą w działalność społeczną. W roku 1938 ponownie ubiegał się o miejsce w sejmie, ale tym razem bez powodzenia. W 1927 roku został wybrany do Rady Gminy Sompolno i do sejmiku powiatowego w Kole. Brał aktywny udział w strukturach politycznych BBWR a później OZN. Był też założycielem Straży Pożarnej w Mąkolnie.

Odznaczenia

Kazimierz Rakowski otrzymał wiele dowodów uznania za swoją działalność na polu szkolnictwa i za działalność społeczną. W roku 1929 został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. W roku 1938 otrzymał Brązowy oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę od kuratora poznańskiego. W tym samym roku Prezydent odznaczył Kazimierza Rakowskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Zarząd Główny Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej również uhonorował Rakowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi w roku 1933. Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał także Krzyż Walecznych.

Znaczenie postaci

Po wybuchu II wojny światowej Kazimierz Rakowski znalazł się w okolicach Krosna, gdzie zmarł 2 sierpnia 1944 roku. Jako że Kazimierz Rakowski działał prężnie na terenie gminy Sompolno, w uznaniu za jego zasługi dokonano ekshumacji i przeniesiono ciało zasłużonego obywatela naszego regionu na cmentarz parafialny w Mąkolnie. Pochówek odbył się 4 kwietnia 1946 roku.
Z osobą Kazimierza Rakowskiego związane jest również imię Szkoły Podstawowej w Mąkolnie – „Pierwsza Kadrowa”. Kazimierz Rakowski jako młody człowiek był jednym ze strzelców Pierwszej Kadrowej, oddziału utworzonego przez Józefa Piłsudskiego. Wyżej wymieniona Szkoła nosi imię Pierwszej Kadrowej i jest jedyną placówką w Polsce, która posiada takiego patrona (nadanie imienia miało miejsce w 1938 roku).

Kalendarium:

 • 1890 ― Narodziny bohatera
 • 1903 ― rozpoczęcie nauki w p...
 • 1905 ― udział w strajku szko...
 • 1909 ― otrzymanie świadectwa...
 • 1910 ― przystąpienie do egza...
 • 1914 ― Wstąpienie do Legionó...
 • 1917 ― pierwsza praca
 • 1920 ― Wojsko
 • 1921 ― Praca w Siedliskach
 • 1922 ― Ślub
 • 1927 ― Wybory 1927
 • 1927 ― Praca w Siedliskach
 • 1929 ― Odznaczenia
 • 1930 ― Wybory 1930
 • 1930 ― Praca w Mąkolnie
 • 1933 ― Odznaczenia
 • 1938 ― Odznaczenia
 • 1938 ― Odznaczenia
 • 1944 ― Śmierć bohatera
 • 1946 ― Powtórny pochówek

Źródła:

 • Historia Szkoły Podsta...
 • Materiały do biografii...

Zobacz też:

 • > Ozdnaczenia
 • > Koło
 • > Sompolno
 • > Słupca
 • > Łódź