Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Nic tak nie umacnia człowieka jak ciągłe wyzwania”

Kornel Kempiński

ur. 05 września 1957
zm.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli

Zdjęć: 52

POCHODZENIE I RODZINA

Kornel Kempiński urodził się 5 września 1957 roku w Pogorzeli. Jego rodzice – Szczepan i Stanisława Kempińscy pochodzili z Pogorzeli. Przyszedł na świat jako drugi z czworga dzieci. Jego rodzeństwo to: starszy brat Grzegorz oraz młodszy brat Tadeusz i młodsza siostra Barbara. Od urodzenia wychowywał się i mieszkał w Pogorzeli. Obecnie jego najbliższą rodzinę stanowią: żona Mirosława, dwie córki – Katarzyna i Karolina oraz dwoje wnucząt – Przemysław i Patrycja.

EDUKACJA

W latach 1961 – 1964 Kornel Kempiński uczęszczał do przedszkola w Pogorzeli, a następnie w latach 1964 -1972 do Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, gdzie jego wychowawcą był Łucjan Świdurski. Po ukończeniu edukacji w szkole podstawowej wybrał kierunek ogólnomechaniczny w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Krotoszynie, gdzie uczył się od 1972 do 1975 roku. Praktyki odbywał w Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR) Łagiewniki w Zakładzie Mechanicznym w Kromolicach. W 1979 roku rozpoczął naukę w Średnim Studium Zawodowym w Krotoszynie na kierunku obróbka skrawaniem. Naukę tę ukończył w 1982 roku.PRACA I SŁUŻBA WOJSKOWA

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 1975 roku Kornel Kempiński rozpoczął pracę w PGR Łagiewniki w Zakładzie Mechanicznym w Kromolicach, gdzie wcześniej odbywał praktyki uczniowskie. Tam pracował do roku 1977, do czasu rozpoczęcia służby wojskowej. Służąc w wojsku, najpierw był w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu, gdzie zdobył uprawnienia mechanika lotniczego. Następnie służył w Lotnictwie Marynarki Wojennej w Gdyni – Babich Dołach, gdzie uzyskał stopień mechanika klasy I. Rodzaj jego służby wojskowej był zamierzony i zgodny z jego zainteresowaniami. Za wzorową służbę wojskową Kornel Kempiński otrzymał Dyplom Uznania, a jego rodzice List Pochwalny.

Po ukończeniu służby wojskowej w 1980 roku rozpoczął pracę w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Pogorzeli jako kierowca. W 1982 roku pracował przez pół roku w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej (PKS) w Ostrowie Wielkopolskim. We wrześniu 1982 roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, gdzie do dziś jest pracownikiem obsługi szkoły oraz kierowcą szkolnego busa, którym również przewozi dzieci niepełnosprawne do szkół położonych poza gminą Pogorzela.

ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I DOKONANIA

Kornel Kempiński od najmłodszych lat interesował się modelarstwem. W szkole podstawowej najchętniej uczestniczył w zajęciach technicznych prowadzonych przez Henryka Fabisiaka, w czasie których konstruował pierwsze latawce i modeliki. Mając 12 lat, zaczął uczęszczać do modelarni przy harcówce w Pogorzeli, w której zajęcia prowadził Witold Mikstacki. Wówczas Kornel konstruował pierwsze modele z gotowych zestawów „Zuch”. Modelarnia ta, działająca przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzeli, została przekształcona w Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego.

W 1975 roku Kornel Kempiński przejął opiekę nad Klubem i rozpoczął działalność jako jego instruktor. Od 1985 roku Klub ten zaczął działać pod patronatem Aeroklubu Leszczyńskiego. W 1993 roku Kornel Kempiński ukończył kurs w Jeżowie Sudeckim, uzyskując uprawnienia pilota paralotni. W 1994 roku został przewodniczącym Sekcji Paralotniowej przy Aeroklubie Leszczyńskim, którą utworzono przez grupę inicjatywną – zainteresowanych paralotniarstwem z jego głównym udziałem.

W 1997 roku Kempiński samodzielnie zaprojektował i wykonał wyciągarkę paralotniową samojezdną, która stacjonuje w Lesznie i do dzisiejszego dnia służy paralotniarzom z Polski. Był to jego wielki udział w rozwój paralotniarstwa na terenie nizinnym. Z tej właśnie wyciągarki piloci wykonali jedne z pierwszych przelotów na odległość prawie 100 km na terenach nizinnych w Polsce oraz przeloty trwąjące około 5 godzin czasu w powietrzu.

W 1999 roku Kornel Kempiński brał udział w przeszkoleniu na leszczyńskim lotnisku i uzyskał uprawnienia pilota motolotni. W 2000 roku Kempiński zaprojektował i zbudował dwa wózki motolotniowe, które operują z lądowiska w Szymanowie koło Rawicza.

SUKCESY PODOPIECZNYCH KLUBU MODELARSTWA LOTNICZEGO I KOSMICZNEGO

Corocznie do Klubu uczęszcza około 10 – 12 dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. Pod kierunkiem Kornela Kempińskiego klubowicze zajmują się sterowaniem i konstrukcją latawców oraz modeli samolotów, rakiet, balonów. Przez wiele lat podopieczni Pana Kornela uczestniczyli w wielu zawodach na szczeblu powiatu i województwa, osiągając zadowalające wyniki. Jednak największe sukcesy osiągnęli oni w latach 2011 – 2014, w szczególności w Mistrzostwach Polski Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze „Mały Puchar Gordona Bennetta”. W klasyfikacji drużynowej w tych zawodach trzykrotnie zdobyli I miejsce i Mistrzostwo Polski (w latach 2012, 2013, 2014). Jednocześnie w klasyfikacji indywidualnej zajmowali wysokie lokaty, a zawodniczką, która odniosła największy sukces, była członkini Klubu – Nikola Urbaniak, która została w 2012 roku Mistrzynią Polski Młodzików w modelarskiej klasie F1B, czyli modeli balonów na ogrzane powietrze.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

W 1990 roku Kornel Kempiński był jednym z członków szesnastoosobowej grupy założycielskiej, w wyniku, działań której zarejestrowano stowarzyszenie pod nazwą Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pogorzeli, gdzie pełnił funkcję strzelmistrza.

Od 1980 roku Kornel Kempiński jest Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli. Do jego najważniejszych działań należą: udział w organizacji i przygotowaniu strażaków do akcji, współpraca i wymiana doświadczeń również ze strażakami z partnerskiej gminy Leudal z Holandii. Wielokrotnie brał on także udział w akcjach ratowniczych straży.

Pan Kornel pomagał zagubionym i opuszczonym zwierzętom. Przez około 4 lata opiekował się małą sarenką, którą oddał do Stacji Badawczej w Czempiniu, gdy nabrała sił i podrosła.

W 2012 roku usłyszał w CB – radiu, że w pobliskiej miejscowości zaobserwowano sępa. Natychmiast tam się udał i, gdy ujrzał poranionego ptaka – niespotykanego u nas sępa plamistego, wokół którego biegały atakujące go psy, powiadomił Stację Badawczą w Czempiniu. Sęp został przetransportowany przez Nadleśnictwo Piaski do Czempinia, a stamtąd przewieziono go do Nowego Zoo w Poznaniu, gdzie przeszedł operację i został uratowany.

ZNACZENIE POSTACI

Kornel Kempiński, pracując w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, miał i ma nadal ogromny wpływ na stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i rozwoju dzieci oraz młodzieży. Kornel Kempiński ma bardzo ciekawe zainteresowania: modelarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, które cały czas rozwija i w tych dziedzinach zdobywa coraz to większe umiejętności. Nie bez znaczenia pozostaje jego wkład w rozwój paralotniarstwa na terenach nizinnych. Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz angażuje i inspiruje dzieci i młodzież do działania, prowadząc od wielu lat Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego w Pogorzeli, którego działalność wspiera niejednokrotnie własnymi środkami finansowymi. Jego podopieczni osiągają sukcesy, co zawsze dodaje im wiarę w siebie i pomaga odnaleźć sens podejmowanych wysiłków. Dzięki zajęciom prowadzonym przez Pana Kornela czas spędzony w Klubie jest dla dzieci i młodzieży pożytecznie zagospodarowany i wpływa na ich rozwój zainteresowań oraz poszerzanie horyzontów. Kornel Kempiński jest osobą w dużej mierze angażującą się w sprawy najbliższego otoczenia i środowiska, a przy tym bezinteresowną. Działał aktywnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pogorzeli. Kornel Kempiński jest też człowiekiem, który nie waha się pomagać innym, szczególnie w trudach życia codziennego.

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Strony Internetowe:

www.kbs.pogorzela.pl

www.lotniczapolska.pl

www.osppogorzela.pl

www.pogorzela.pl

www.samolotypolskie.pl

Wypowiedzi:

Kornela Kempińskiego – bohatera biogramu

Czasopisma:

Curyk – Sierszulska E., Sport, „ABC Gostyńskie”, nr 15(979), 12.04.1013.

doti., Afrykański sęp w Elżbietkowie, „Życie Gostynia”, nr 38(680), 21 września 2012.

doti., Klub z Pogorzeli mistrzem Polski, „Życie Gostynia”, nr 15(268), 12 04.2013.

doti., Puścili latawce i wygrali, „Życie Gostynia”, nr 42(295), 18.10.2013.

ES., Mistrzowie z Pogorzeli, „ABC Gostyńskie”, nr 74(2223), 17.09.2010.

ES., Zabłąkany sęp w Elżbietkowie, „ABC Gostyńskie”, nr 74(2426), 21-24.09.2012.

Rosik J.,Sobański D., Mamy wyciągarkę, „Przegląd Lotniczy”, nr 11 (97), listopad 1997.

Biuletyny:

20 lat Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pogorzeli, Drukarnia Nowej Gazety Gostyńskiej, Gostyń 2010.


Kalendarium:

 • 1957 ― Narodziny bohatera
 • 1961 ― Uczęszczanie do Przed...
 • 1964 ― Nauka w Szkole Podsta...
 • 1972 ― Kształcenie w Zasadni...
 • 1975 ― Praca w Państwowym Go...
 • 1975 ― Rozpoczęcie pełnieni...
 • 1977 ― Ukończenie Techniczne...
 • 1979 ― Praca w Ochotniczej S...
 • 1980 ― Rozpoczęcie pełnienia...
 • 1982 ― Praca w Przedsiębiors...
 • 1982 ― Rozpoczęcie pracy w S...
 • 1985 ― Udział modelarzy Klub...
 • 1990 ― Rozpoczęcie działalno...
 • 1993 ― Ukończenie kursu w Je...
 • 1994 ― Udział w utworzeniu S...
 • 1997 ― Zaprojektowanie i zbu...
 • 1999 ― Przeszkolenie na lesz...
 • 2000 ― Zaprojektowanie i zbu...
 • 2011 ― Sukcesy podopiecznych...

Cytaty:

 • „Nic tak nie umacnia cz...”

Zobacz też: