Leon Radziemski

ur. 18 czerwca 1937
zm.
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście

Zdjęć: 3

Leon Radziemski urodził się 18 czerwca 1937 roku, w Worcester w stanie Massachusetts w USA. Jego ojciec urodził się w Polsce, w Barczygłowie, w gminie Stare Miasto, powiat koniński, województwo wielkopolskie. Jego matka urodziła się w Stanach Zjednoczonych, ale jej rodzice pochodzili z Litwy.

Leon Radziemski posiada tytuł licencjata z fizyki w College’u Świętego Krzyża (The College of the Holy Cross) i tytuł Doktora Fizyki Atomowej na Uniwersytecie Purdue (Purdue University). Przed wyjazdem na uczelnię, spędził 16 lat jako fizyk w Laboratorium Narodowym Los Alamos (Los Alamos National Laboratory). Przeprowadził pionierskie eksperymenty laserowej separacji izotopów uranu i wynalazł technikę spektrochemiczną opartą na laserze zwaną Spektroskopią Emisyjną Wzbudzaną Laserem „Laser-Induced Breakdown Spectroscopy” (LIBS). Ta technika analityczna jest obecnie wykorzystywana przez grupy na całym świecie do wykrywania w czasie rzeczywistym toksycznych pierwiastków lub związków chemicznych. NASA wybrała ją do misji naukowej lądownika marsjańskiego, który działa na Marsie od sierpnia 2012 roku.

Następnie podjął pracę naukową. Przez dwanaście lat (1990-2002) był Dziekanem Kolegium Nauk Uniwersytetu Stanu Waszyngton (The College of Sciences at Washington State University) prowadząc uczelnię z 200 wykładowcami, z rocznym budżetem 35 milionów dolarów. Uczył też fizyki na pierwszym roku. Pod jego kierownictwem wzrosła liczba studentów uczelni i badań prowadzonych przez wydział.

W 2004 roku założył firmę w Arizonie, Piezo Energy Technologies, w celu komercjalizacji produktów do gromadzenia energii i bezprzewodowego przesyłania energii za pomocą ultradźwięków, aby naładować baterie wykorzystywane w ludzkich ciałach. Inicjatywa ta została sfinansowana z dotacji z Narodowego Instytutu Zdrowia (The National Institutes of Health).

Od 2008 roku prowadzi pokazy naukowe dla uczniów szkół podstawowych. Demonstruje różne fakty dotyczące światła, widma i laserów.

Jego obszary specjalizacji to fale, optyka, spektroskopia atomowa i molekularna, zastosowanie laserów, doświadczenia terenowe oraz bezprzewodowy transfer energii za pośrednictwem ultradźwięków. Jest wykonawcą ponad 90-ciu recenzji naukowych (przeglądów partnerskich), wydał dwie książki oraz dwie monografie.


Źródła:

  • Prezentacja filmowa wi...
  • Publikacje
  • Wizyta prof. Leona Rad...
  • Wywiad z Leonem Radzie...

Zobacz też: