Leszek Lesiczka

ur. 14 stycznia 1956
zm.
Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

Wywiad uczniów SP w Kicicnie z Leszkiem Lesiczką
Grzegorz Rachlewicz o Leszku Lesiczce
Pan Wojtek Sobański o Leszku Lesiczce
Pani Anna Gajewska o Leszku Lesiczce
Stefan Wojnecki o twórczości Leszka Lesiczki
Zdjęć: 6
Filmów: 1
Dokumentów: 4

Leszek Lesiczka

Życiorys


Leszek Józef Lesiczka przyszedł na świat 14 stycznia 1956 roku w Wierzenicy. Syn Edwarda i Jadwigi (z d. Stoińska). Ma żonę Krystynę (z d. Michałowicz) i trzech synów: Dominika, Pawła i Piotra oraz wnuczkę Mariannę.

Posiada wyższe wykształcenie uniwersyteckie – magister geografii na UAM w Poznaniu, a ponadto posiada licencjat z fizyki z informatyką UAM. Ukończył również studia podyplomowe trenerskie na AWF w Poznaniu, wychowania fizycznego i zdrowotnego na PWSZ w Płocku, turystyki i krajoznawstwa na UAM oraz dla nauczycieli przyrody na UAM.
Posiada liczne uprawnienia: trenera judo, przewodnika górskiego, pilota, instruktora pływania.
Od 1992 roku uczy w Szkole Podstawowej w Kicinie przyrody i wychowania fizycznego.

Osiągnięcia

– od 1999 roku jest prezesem poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,
– radny gminy Czerwonak i koordynator gminnych rozgrywek sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym oraz rejonowym, organizator imprez sportowych i turystycznych: dla UKS (ok. 20 rocznie), dla PTT (ok. 30 rocznie), dla „Pryzmatu” (ok. 8 rocznie),
– organizator wyjazdów, spotkań, prelekcji, zawodów, konkursów, wystaw oraz letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
– organizator i przewodnik górskich wycieczek dla dzieci i młodzieży,
-organizator i prowadzący „Dzień Dziecka” dla miejscowych dzieci.
-organizator rajdów poświęconych sławnym postaciom, które żyły lub odwiedzały miejscowości leżące na obrzeżu Puszczy Zielonki lub na jej terenie (im. „A.Cieszkowskiego”, „Z.Krasińskiego”, „Wł.Zamoyskiego”),
– organizator corocznych imprez m.in. „Święto Gór na Nizinach”, „Dzień Siwka”, „Dnia Taternika” (16.XII.),
– występuje co roku jako Św. Mikołaj w kościele i odwiedza dzieci niepełnosprawne.
– członek zarządu Szkolnego Zrzeszenia Sportowego Powiatu Poznańskiego,
– członek Klubu Wysokogórskiego,
– sekretarz Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”,
– prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kicin”,
– prezes Stowarzyszenia Klubu Fotograficznego „Pryzmat”,
– redaktor pism „Foto-Zeszyty” i „Świstak”.
– członek jury konkursów fotograficznych m.in. o tematyce przyrodniczej,
– autor zdjęć wystawianych zarówno w Polsce jak i za granicą (m.in. Niemcy, Francja, Ukraina).
– wybrany kuratorem licznych wystaw (np. II Biennale „Środowisko Sztuki” Poznań 2005 czy z okazji 350-lecia miasta Charkowa),
– od 2001 roku reżyseruje Misteria Męki Pańskiej w Kicinie a od 2006 Misteria Wcielenia; a także był odtwórcą głównej postaci w Misteriach w latach 1998 i 1999
– projektant i wykonawca scenografii zarównoMisteriów Męki Pańskiej, grobu Pana Jezusa na Wielkanoc oraz żłóbka na Boże Narodzenie w kościele w Kicinie,
– projektant i budowniczy chaty polskiej na gminnych dożynkach w Koziegłowach,
– prowadzi Kółko Fotograficzne i Przyrodnicze,
– bierze czynny udział w ochronie bociana białego przy współpracy z organizacją PRONATURA
– zajmuje się obsługą targową z ramienia PTT,
– współautor podręcznika dla nauczycieli przyrody („Metody i formy pracy nauczyciela przyrody w szkole wiejskiej”),
– autor ok. 100 artykułów (z zakresu sztuki, fotografii, przyrody)m.in. w gazetce „Wierzeniczenia” i wstępów do katalogów;
– otrzymał tytuł „Animator Kultury 2006” w gminie Czerwonak

Prace Leszka Lesiczki:
Materiały dodatkowe:

– Wywiad uczniów Szkoły Podstawowej w Kicinie z Leszkiem Lesiczką
– Pan Stefan Wojnecki o twórczości Leszka Lesiczki
– Pani Anna Gajewska o Leszku Lesiczce
– Pan Wojciech Sobański o Leszku Lesiczce
– Pan Grzegorz Rachlewicz o Leszku Lesiczce

Kalendarium:

  • 1956 ― Narodziny bohatera
  • 1992 ― od 1992 nauczyciel w ...

Zobacz też: