Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Żyj tak, żeby po twojej śmierci ludzie mówili, że bez ciebie jest nudno.”

Maciej Gaszek

ur. 28 stycznia 1970
zm.
Szkoła Podstawowa im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie

Spotkanie bohatera biogramu z uczestnikami projektu CDEW
Spotkanie cz 2
Spotkanie cz 3
Bitwa o Rynek
Bitwa o Rynek 2014
Góra Zamkowa
Wizytówka
Zdjęć: 35
Filmów: 3
Dokumentów: 4

Pochodzenie

Pan Maciej Gaszek urodził się 28 stycznia 1970 roku w Gostyniu. Jest synem Tadeusza i Bronisławy z domu Karolczak. Mama była nauczycielką w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu, ojciec pracował w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gostyniu na stanowisku głównego księgowego. Pan Gaszek ma brata Jerzego, który jest nauczycielem wychowania fizycznego. Jego najbliższa rodzina to żona Marzena i synowie: student Mikołaj i gimnazjalista Maurycy. Od urodzenia mieszka w domu rodzinnym w ukochanym Gostyniu.

Edukacja

Naukę rozpoczął w 1977 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu. Był bardzo dobrym uczniem, od najmłodszych lat interesował się sportem, nowinkami, ale także historią. Po ukończeniu szkoły podstawowej postanowił kontynuować naukę w szkole średniej. Wybrał Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej. Nauka sprawiała mu wiele satysfakcji, był pilnym uczniem, miał wielu przyjaciół. Po egzaminie maturalnym w roku 1989 postanowił podjąć naukę w Pomaturalnym Studium Zawodowym przy Zespole Szkół Mleczarskich we Wrześni, w którym wykształcił się w zawodzie technolog żywności o specjalności przetwórstwo mleka.

Praca zawodowa

Od 1991 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Jest dobrym, cenionym i lubianym pracownikiem. Swoją pasją do historii zaraża innych.

Działalność kulturalna, społeczna i historyczna.

P. Maciej Gaszek to założyciel strony internetowej www.gaso-gostyn.pl, która została uruchomiona 7 maja 2012 roku. Strona ukazuje fotograficzną historię Gostynia i okolic. Jak sam przyznaje, inspiracją do działania były jego prywatne zbiory i zainteresowanie przeszłością. Poszukiwania archiwaliów i ich upowszechnianie sprawiły, że zdjęcia i dokumenty chętnie udostępniają gostynianie, dzieląc się jednocześnie swoimi rodzinnymi pamiątkami. Ponadto napisał kilkanaście artykułów o historii Gostynia. Dla gostyńskich szkół i stowarzyszeń oraz instytucji przygotowuje prezentacje historyczne. Jest także członkiem Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary oraz założył i administruje stroną internetową www.faragotykgostyn.pl
Swoją uwagę skierował również na działania charytatywne. Udziela się w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zorganizował „Koncert dla Macieja”, w trakcie którego starano się zgromadzić środki na leczenie Macieja Uzarskiego. Maciej Gaszek wraz z kolegą Mariuszem Sobeckim przekazali swoją nagrodę – statuetkę Laur Gostynia na licytację, aby w ten sposób pozyskać jeszcze większą kwotę na leczenie chorego przyjaciela.
Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi nie tylko w Gostyniu, ale także w całym kraju. Ponadto jest współorganizatorem obchodów rocznic wprowadzenia stanu wojennego oraz współautorem kalendarzy wydawanych przez Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary, a także współorganizatorem Gostyńskiej Nocy Muzeów i spotkań plenerowych „Bitwa o Rynek”. Należy również wspomnieć, że jest członkiem PCK – Honorowym Dawcą Krwi.

Zainteresowania

Jego szczególne zainteresowania to historia naszej gostyńskiej małej ojczyzny, sport. Lubi podróżować. Ponadto jego pasją jest fotografia, zdjęcia budynków, ulic, obiektów sakralnych, robione z wysokości, czyli z kominów, helikoptera, wysokich budynków czy wież kościelnych.

Nagrody i odznaczenia

6 września 2013 r. Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki, regionaliści, założyciele i administratorzy portalu internetowego www.gaso-gostyn.pl, odebrali ,,Laur Gostynia” – nagrodę przyznawaną przez samorząd gminy Gostyń. Uroczystości towarzyszyła plenerowa wystawa archiwalnych zdjęć gostyńskiego rynku, pochodzących w znacznej części ze zbiorów zgromadzonych przez laureatów. W imieniu władz samorządowych gminy nagrodę wręczali Jerzy Woźniakowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu, Burmistrz Jerzy Kulak, a także Piotr Radojewski – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Nagrodę stanowił okolicznościowy znak pamiątkowy – statuetka.
Wniosek o nagrodę dla Macieja Gaszka i Mariusza Sobeckiego w kategorii zbiorowej złożyło Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary. W obszernym uzasadnieniu, podpisanym przez prezesa Zdzisława Kamińskiego, wskazano na szereg działań prowadzących przez obu pasjonatów równolegle
z administrowaniem portalu internetowego – m.in. współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi, przygotowywaniu imprez, wystaw, prelekcji, prezentacji i wydawnictw.

Znaczenie postaci

Maciej Gaszek to pasjonat historii, który wraz z przyjacielem Mariuszem Sobeckim dokumentuje historię ziemi gostyńskiej. Portal www.gaso-gostyn.pl cieszy się ogromną popularnością. Codziennie jest odwiedzany przez wiele osób. Dzięki takiej osobie jak Maciej Gaszek nowe pokolenia nigdy nie zapomną o historii miejsca, z którego pochodzą.

Kalendarium:

 • 1970 ― Narodziny bohatera
 • 2013 ― Laur Gostynia

Cytaty:

 • „Żyj tak, żeby po twoje...”
 • „Wszystkie odkrycia nas...”
 • „Nie spodziewaliśmy się...”
 • „Największym autorytete...”
 • „Najciekawszym dla nas ...”

Źródła:

 • „Łan” R...
 • „Łan” R...
 • Akwarele pędzla Fortun...
 • Artykuł w gostynska.pl
 • Historia figury
 • Inscenizacja wyzwoleni...
 • Pierwsze urodziny gaso...
 • Prelekcja dla Uniwersy...
 • Spółdzielnia Mleczarsk...
 • Towarzystwo Miłośników...
 • Uroczystość nadania im...
 • Zespół Szkół Ogólnoksz...
 • gaso – gostyn.pl

Zobacz też:

 • > Gostyń
 • > Września