Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego.”

Marianna Pozorska

ur. 31 stycznia 1938
zm.
Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Wilczynie

Zdjęć: 18

Rodzina

Marianna Pozorska (z domu Kulczak) urodziła się 31 stycznia 1938 r. w Bochlewie, wsi położonej w gminie Kazimierz Biskupi. Ojciec Walenty Kulczak był rolnikiem, mama Antonina zajmowała się gospodarstwem domowym. Marianna miała cztery siostry: Helenę, Elżbietę, Jadwigę i Teresę oraz jednego brata Józefa. Była najstarszym dzieckiem i kiedy w wieku 45 lat zmarł jej ojciec, pomagała mamie w pracach polowych i przy opiece nad rodzeństwem.

Wykształcenie

Ukończyła Szkołę Podstawową w Ostrowążu, a następnie Liceum Pedagogiczne w Morzysławiu – Koninie. Po podjęciu pracy kontynuowała naukę zaocznie – ukończyła zajęcia techniczne i wychowanie plastyczne na Zaocznym Studium Nauczycielskim w Kaliszu, Studia Magisterskie na Wydziale Pedagogicznym UAM w Poznaniu, oraz Podyplomowe Studium Administracji i Prawa na UAM w Poznaniu.

Praca zawodowa

Po ukończeniu liceum w 1956 roku rozpoczęła pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Wilczynie. Przeprowadziła się do Wilczyna, z którym miała się związać na zawsze. Szybko znalazła tu nowych przyjaciół i serdeczne, starsze koleżanki, które pomagały stawiającym pierwsze kroki w zawodzie nauczycielom. Tutaj w 1958 roku wyszła za mąż za mieszkającego w Wilczynie Czesława Pozorskiego. Urodziła syna Romana i córkę Halinę. W latach siedemdziesiątych pełniła funkcję zastępcy dyrektora, później Gminnego Dyrektora Szkoły. W 1975 roku została Naczelnikiem Gminy Wilczyn. Pełniła tę funkcję do 1981 r. Jako naczelnik dbała o naprawy i budowę dróg. Dzięki niej do Szkoły Podstawowej w Ościsłowie, położonej na obrzeżach gminy, po raz pierwszy można było dojechać asfaltową drogą. Przyczyniła się do wybudowania Domu Kultury i Biblioteki Publicznej, które po rozbudowie służą gminie do dziś. Wzięła udział w konkursie “Kobieta Naczelnikiem Gminy”, w którym zmieściła się w pierwszej dziesiątce. Dzięki temu pozyskała dodatkowe fundusze na wyposażenie Domu Kultury i biblioteki. Po 1981 roku ponownie wróciła do pracy w Szkole Podstawowej w Wilczynie. Pracowała tu do przejścia na emeryturę w roku 1987.

Praca społeczna

Poza pracą zawodową pani Marianna zawsze udzielała się społecznie. Zauważono to już w liceum, gdy została jednym z sześciu delegatów powiatu konińskiego wybranych na V Światowy Zjazd Młodzieży i Studentów w Warszawie w 1955 r. Kiedy została nauczycielką, prowadziła także kurs haftu dla kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich, który odbywał się w Domu Kultury w Wilczynie i w Szkole Podstawowej we Wturku. Aktywnie pracowała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Społecznie pełniła funkcję v-ce prezesa ds. z dzieci i młodzieży Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Koninie. Pełniła też funkcję v-ce prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu. Obecnie jest członkiem Zarządu OSP Wilczyn i pełni też funkcję kronikarza. Dla starszych mieszkańców naszej gminy pani Marianna stworzyła Klub Seniora “Płomień”, który istnieje już przeszło 20 lat. “Płomień” może pochwalić się ponad 70 dyplomami zdobytymi na przeglądach twórczości seniorów. Członkowie uczestniczą w spotkaniach, wycieczkach, występują na imprezach gminnych i poza nią. Jako nauczyciel społecznik pani Marianna czynnie uczestniczy w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przez dwie kadencje była członkiem Zarządu Głównego ZNP. Od 2002 do 2014 r. była Przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów w Wilczynie.

Pasje

Mimo dużego zaangażowania w życie gminy, pani Marianna realizuje również własne marzenia i rozwija talenty. Z zapałem doskonali swoje malarskie pasje, malując farbami olejnymi, akwarelą i plakatówką. Pani Marianna jest także autorką wielu haftów. Prace pani Marianny były wielokrotnie pokazywane na wernisażach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie i w sąsiednich gminach. Za wykonanie serwetki tenerytki, pani Pozorska otrzymała nagrodę na Ogólnopolskim Przeglądzie Klubów Seniora w Bydgoszczy.

Osiągnięcia

Za swoją pracę, działalność społeczną i kulturalną, pani Marianna Pozorska została wielokrotnie uhonorowana nagrodami i odznaczeniami resortowymi i państwowymi:

Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi

Kawalerski Krzyż Zasługi

Złotą Odznaką ZNP

Odznakę – Zasłużony Działacz Kultury

Brązowy, Srebrny i Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

Złoty Znak Związku OSP RP

Odznakę za działalność z młodzieżą im.Janka Krasickiego

Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa

Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Konińskiego

Statuetkę – Zasłużona dla Gminy Wilczyn

Znaczenie postaci

Pani Marianna Pozorska jest mieszkanką Gminy Wilczyn, którą wszyscy znają i szanują. Zawsze aktywna, pełna energii, chętna do współpracy zarówno w środowisku seniorów jak i najmłodszych. Aktywnie współpracuje ze szkołą, z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Swoją działalnością przyczynia się do promowania naszej gminy, ale także uczy nas, jak można wpływać na miejsce w którym się żyje, na swoją Małą Ojczyznę. Swoim życiem daje przykład aktywnej pracy, odwagi i wiary w sens podejmowanych działań.


Kalendarium:

  • 1938 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „Człowiek jest tyle war...”

Źródła:

  • 20 lat Klubu Seniora &...
  • Marianna Pozorska otrz...

Zobacz też: