Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Marzenia, nawet utopijne, mobilizują do realizacji pragnień”

Paweł Kaczmarek

ur. 02 kwietnia 1969
zm.
Zaspół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy

Sygnały myśliwskie
Wywiad uczniów z panem Pawłem Kaczmarkiem
Zdjęć: 9
Filmów: 2

Paweł Kaczmarek

Ma niezwykłe zainteresowania i umiejętności. Należy do Polskiego Związku Łowieckiego, Klubu Sygnalistów Myśliwskich, Polskiego Klubu Kawaleryjskiego.
Jako trębacz 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich występuje w trakcie uroczystości świąt państwowych i inscenizacji historycznych z ramienia Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Od lat bierze udział w ogólnopolskich i regionalnych konkursach muzyki myśliwskiej, gdzie zdobywa czołowe lokaty.
Posiada uprawnienia lektora PZŁ z zakresu etyki i tradycji łowickich oraz szkoli kandydatów na myśliwych. Swoje zainteresowania niejednokrotnie przedstawiał podczas spotkań z młodzieżą w różnych szkołach.
Muzyczne i myśliwskie pasje zaszczepił w swoich dzieciach. To, co robi, sprawia mu wielką radość.

Pochodzenie

Paweł Kaczmarek urodził się 2 kwietnia 1969 roku w Kole w Wielkopolsce. Rodzice, Wanda i Kazimierz prowadzili gospodarstwo rolne w miejscowości Olszówka w powiecie kolskim. Obecnie matka jest na emeryturze, a ojciec od kilu lat nie żyje. Pan Paweł miał 4 rodzeństwa, trzech braci i siostrę. Aktualnie jego bracia mieszkają i pracują w różnych regionach Polski: Marek jest leśniczym, pracuje i mieszka na Pomorzu; Michał jest rolnikiem; Andrzej pracuje i mieszka koło Poznania; siostra Ewa jest nauczycielką nauczania początkowego.

Dzieciństwo i lata szkolne

Paweł Kaczmarek dzieciństwo spędził w rodzinnej miejscowości. Z racji tego, że rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, od najmłodszych lat pomagał w pracach polowych, przy hodowli zwierząt i drobnych pracach gospodarczych. W wolnych chwilach razem z braćmi i kolegami grał w piłkę. Mieszkając na wsi, poznawał przyrodę we wszystkich porach roku.

Do szkoły podstawowej uczęszczał do Ponętowa Górnego, który był oddalony od Olszówki o 2 km. Nie miał problemów z nauką, szczególnie był zafascynowany przedmiotami przyrodniczymi. Do dziś wspomina lekcje biologii, gdzie poznawał świat przyrody między innymi dzięki obserwacjom mikroskopowym. W 1984 roku rozpoczął naukę w Technikum Leśnym w Goraju, które ukończył w 1989 roku. Technikum mieściło się w zabytkowym pałacu wzniesionym przez hrabiego Wilhelma Bolka von Hochberga na skraju Puszczy Noteckiej. Być może to wpłynęło na późniejsze zainteresowania historyczne. W 1989 roku rozpoczął studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu na wydziale zootechnicznym.

Praca zawodowa

Po skończeniu studiów pracował w Gospodarstwie Rolnym W. Smorawińskiego w miejscowości Kaliska. W latach 1997-2000 pracował w Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym S. Tyca w Kaliszu, kolejne 2 lata pracował w firmie „Oręż” w Kaliszu. W 2012 roku przeprowadził się wraz z rodziną do nowozakupionego domu do Jeleniej Głowy w gminie Trzcinica w powiecie kępińskim. Nie mógł znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie, więc podjął pracę w firmie „Janmar –centrum Trzcinica. Aktualnie pracuje w Fabryce Mebli „Piaski” w Piaskach w powiecie kępińskim.

Zainteresowania i działalność społeczna

Mieszkając na wsi, interesował się przyrodą, hodowlą zwierząt a potem łowiectwem. W wieku 20 lat zaczął uczyć się gry na rogu myśliwskim, najpierw próbował sam, później pomogli mu w tym wykładowcy Filharmonii Poznańskiej. To powoli stawało się pasją.

W latach 1992-1994 grał w Zespole Venator wydziału leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Razem z zespołem występował na koncertach, oprawach muzycznych różnych uroczystości, grał na Mszach Hubertowskich, brał udział w konkursach muzyki myśliwskiej. W maju 1993 roku sygnaliści wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Trębaczy Myśliwskich w Pszczynie i zajęli tam pierwsze miejsce. W 1994 roku na X Jubileuszowym Konkursie Sygnałów Myśliwskich w Tucholi zespół ponownie zdobył I miejsce i przywiózł do Poznania trzy pierwsze nagrody w kategorii solistów.

W 1994 roku Paweł Kaczmarek wstąpił do Polskiego Związku Łowieckiego. Łowiectwo to nie tylko polowania, ale także znajomość etyki i zwyczajów zwierząt. Od 1997 roku grał w Zespole Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu. Od 2007 roku występuje jako trębacz w Zespole Trębaczy Myśliwskich Akademickiego Koła Łowieckiego „Przylesie” Poznań. Od kilku lat grają z nim jego dzieci: Jakub i Anna. Razem z Anią i Jakubem grają też na uroczystościach łowieckich, regionalnych oraz na konkursach muzyki myśliwskiej.

Od 2003 roku posiada uprawnienia lektora PZŁ z zakresu etyki i tradycji łowieckich i szkoli kandydatów na myśliwych. Szkolenia te głównie odbywają się w Gołuchowie.

Talent muzyczny i umiejętność jazdy konnej przyczyniły się do tego, że pan Paweł należy do Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Wielokrotnie występował jako trębacz 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich na uroczystościach z okazji świąt państwowych i inscenizacji historycznych nie tylko w Poznaniu, ale w Opolu, także na Placu Defilad w Warszawie. Za działalność w Polskim Klubie Kawaleryjskim otrzymał w 2005 roku z rąk Ministra Obrony Narodowej- Radosława Sikorskiego brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Inną umiejętnością i zarazem pasją pana Pawła Kaczmarka jest preparowanie zwierząt. To zamiłowanie narodziło się jeszcze w trakcie studiów, a właściwie w czasie pisania pracy magisterskiej, która częściowo związana była z tym tematem. W dziedzinie preparowania zwierząt był samoukiem i do perfekcji dochodził metodą prób i błędów. Dziś jest mistrzem, co widać, patrząc na bogatą kolekcję spreparowanych zwierząt, które znajdują się w jego domu. Preparuje też zwierzęta dla kolegów myśliwych z różnych regionów Polski. Wśród prywatnych zbiorów pana Pawła znajdują się między innymi kaczki ( białoczelna, krzyżówka, cyranka, mandarynka), gęsi ( gęgawa, zbożowa) oraz takie ptaki jak: słonka, łyska, bażant, kuropatwa. Jeśli chodzi o zwierzęta futerkowe, znajdziemy tu lisa, sarnę, borsuka, jenota, kunę, łasicę, szopa-pracza, głowę dzika, jelenia i inne ciekawe okazy.

W swoim regionie niejednokrotnie prezentuje trofea łowieckie na festynach, Dożynkach Gminnych i Mszach Hubertowskich. Na tychże wydarzeniach razem z rodziną daje krótkie koncerty muzyki myśliwskiej i opowiada o łowiectwie. Co roku zapraszany jest też do okolicznych szkół, aby przybliżyć uczniom temat lasu, myślistwa i specyficznej muzyki myśliwskiej. Swoje zainteresowania przedstawił w trakcie spotkań dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Komorznie, Szkoły Podstawowej w Grębaninie, Szkoły Podstawowej w Siemianicach, z Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu Szkół w Laskach. Zawsze chętnie współpracuje z innymi i znajduje czas na działalność społeczną.

Rodzina

Paweł Kaczmarek od 21 lat jest w związku małżeńskim. Jego żona Katarzyna pracuje w firmie ogrodniczej. Razem wychowują dwoje dzieci: syna Jakuba, który jest uczniem IV klasy Technikum Leśnego w Tułowicach w woj. opolskim; córkę Annę, która jest uczennicą I klasy Technikum Żywienia i usług gastronomicznych w Ostrzeszowie w woj. wielkopolskim. Razem tworzą szczęśliwą rodzinę, co pan Paweł uważa za swój życiowy sukces.

Osiągnięcia

2005 rok- brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” za działalność w Polskim Klubie Kawaleryjskim,

2013 rok – medal za zasługi w rozwoju wielkopolskiego łowiectwa

2007 rok – II miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich w Goraju „ O Róg Wojskiego” w kategorii solistów

2007 rok- I miejsce w XI Śląskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich ” O Róg Księcia Pszczyńskiego” w kategorii zespołów ( zespół tworzy ze swoimi dziećmi)

2010 rok – I miejsce w kat. C w XV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej „O Róg Wojskiego”

2010 rok – I miejsce w IV Konkursie Muzyki Myśliwskiej w Rudnej „O miedziany sopel” w kategorii zespołowej ( zespół tworzy wspólnie ze swoimi dziećmi)

2011 rok – I miejsce w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Brzegu „O Róg Wojskiego” w kategorii zespołowej ( zespół tworzy wspólnie ze swoimi dziećmi)

2012 rok – II miejsce w kat. A – soliści w Opolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich

2013 rok – III miejsce w VIII Kaczawskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich w Złotoryi w kategorii solistów

2013 rok – II miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich w Goraju „ O Róg Wojskiego” w kategorii solistów.

Źródła

1. Wywiad z panem Pawłem Kaczmarkiem przeprowadzony przez uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Trzcinicy 23.03.2015r
2. Wywiady z dziećmi pana Kaczmarka, Anną i Jakubem, przeprowadzone w lutym 2015 roku.
3. Rozmowy ze znajomymi pana Pawła Kaczmarka przeprowadzone w lutym i marcu 2015 roku.
4. Artykuł “Święto hubertowskie na Pólku” w: Tygodnik Kępiński nr 44 z 5.11.2014r.
4. Artykuł “Zespoły sygnalistów myśliwskich” w: Akademickie Koło Łowieckie nr 7 “Przylesie” , 10 czerwca 2013 rok.
5. Artykuł “Hubertowskie polowanie 2014” w: Akademickie Koło Łowieckie nr 7 “Przylesie”, 12 listopada 2014 rok.
6. Strona internetowa: muzyka myśliwska.pl
7. Strona internetowa Polskiego Klubu Kawaleryjskiego: kawaleria.org
8. Strona internetowa Zespołu Sygnalistów Venator: www.up.poznan.pl/venator/Kalendarium:

 • 1969 ― Narodziny bohatera
 • 1976 ― Szkoła Podstawowa w P...
 • 1984 ― Technikum Leśne w Gor...
 • 1989 ― Studia na Akademii Ro...
 • 1992 ― Gra na rogu myśliwski...
 • 1994 ― Praca w Gospodarstwie...
 • 1994 ― Wstąpienie do Polskie...
 • 1997 ― Praca w Gospodarstwie...
 • 2000 ― Praca w Firmie Oręż
 • 2003 ― Zdobycie uprawnień le...
 • 2007 ― Gra w Zespole Trębacz...
 • 2007 ― Udział w Konkursach M...
 • 2013 ― Praca w firmie Janmar
 • 2015 ― Praca w fabryce Meble...

Cytaty:

 • „Marzenia, nawet utopij...”

Źródła:

 • Trębacz 17. Pułku Ułan...

Zobacz też: