Ryszard Jacek

ur. 15 grudnia 1946
zm.
Szkoła Podstawowa im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witaszycach

Działalność Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc
Praca w Szkole Podstawowej w Witaszycach – wspomnienia
Prezentacja nagród i odznaczeń
Dyplom magistra wychowania fizycznego – Poznań, 1977r.
Gratulacje od Burmistrza Jarocina Mariana Michalaka – Jarocin, 2002r.
Informacja w “Życiu Jarocina” – “Izba Tradycji Ziemi Witaszyckiej”
Informacja w “Życiu Jarocina” – “Jubileusz w Witaszycach”
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Warszawa, 2000r.
Książeczka wojskowa – Jarocin, 1970r.
Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi – Jarocin, 1974r.
Legitymacja Radnego Rady Miejskiej w Jarocinie – Jarocin, 1994r.
Legitymacja Wzorowego Żołnierza – Śrem, 1969r.
Legitymacja Ławnika Sądu Rejonowego – Jarocin, 2008r.
Medal 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego – Jarocin, 2005r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej – Warszawa, 2002r.
Medal Za Zasługi Dla Rozwoju Ziemi Jarocińskiej – Jarocin, 1989r.
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – Warszawa, 2000r.
Podziękowanie nr 1 od Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarocinie – Jarocin
Podziękowanie nr 2 od Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarocinie – Jarocin
Podziękowanie od Burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego – Jarocin, 2007r.
Podziękowanie od Kuratorium Oświaty – Kalisz, 2007r.
Podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc Mieczysława Waszaka – Witaszyce, 2007r.
Podziękowanie od Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kaliszu – Kalisz
Złoty Krzyż Zasługi – Warszawa, 1987r.
Zdjęć: 30
Filmów: 3
Dokumentów: 21

Pochodzenie

Urodził się 12 grudnia 1946 roku w Cerekwicy. Ojciec – Józef prowadził gospodarstwo rolne, matka – Teodora zd. Kosmalska zajmowała się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Jako mały chłopiec często pomagał swoim rodzicom w pracach przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Rodzina

W dniu 22 sierpnia 1970 roku zawarł związek małżeński z Wiesławą zd. Flis. Został ojcem trojga dzieci – Katarzyny, Artura, Kamili oraz dziadkiem ośmiorga wnucząt.

Edukacja

Szkołę Podstawową w Cerekwicy ukończył w 1960 roku. Następnie w latach 1960-1965 uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie. W latach 1973-1977 kontynuował naukę w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dyplom magistra wychowania fizycznego uzyskał po obronie pracy magisterskiej 6 maja 1977 roku.

Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął 16 sierpnia 1965 roku w Szkole Podstawowej w Osieku na stanowisku nauczyciela. Następnie od 1 września 1972 roku do 31 lipca 1978 roku pracował jako kierownik Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej w Cząszczewie. Od 1 sierpnia 1978 roku objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witaszycach. Po przepracowaniu 42 lat, 31 sierpnia 2007 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.
W czasie całej pracy zawodowej, będąc nauczycielem, potem kierownikiem punktu filialnego, a od 1978 roku dyrektorem, zawsze współpracował ze środowiskiem oraz domem rodzinnym uczniów. Właściwa atmosfera i wzajemne zrozumienie przyczyniały się do unowocześniania procesu nauczania oraz poprawy warunków pracy szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i pomocy witaszyckich zakładów – Cukrowni i Rafinerii Witaszyce oraz Cegielni Witaszyce w znaczny sposób poprawiły się warunki pracy dla uczniów i nauczycieli. Dotychczas szkoła realizowała proces dydaktyczny w pełnym systemie dwuzmianowym. Rozbudowano szkołę o kolejny pawilon dydaktyczny o powierzchni ponad 650m2, który przeznaczono dla dzieci z kl. I-III. Prace budowlane realizowano w czynie społecznym w latach 1990-1994, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Samorządem Miasta i Gminy w Jarocinie, w następnych latach, pozyskano środki finansowe na kapitalny remont kolejnych czterech pawilonów dydaktycznych oraz kuchni, modernizację kotłowni z węglowej na gazową.

Wszystkie działania podejmowane przez dyrektora przyczyniły się do tego, że szkoła stała się miejscem przyjaznym dla każdego dziecka, co skutkowało wysokimi osiągnięciami w pracy uczniów i wysoką efektywnością nauczycieli. Szkoła cieszyła się autorytetem w środowisku i wysoką oceną władz administracyjno-oświatowych.

Potrafił współpracować z Radą Rodziców przy organizacji wielu imprez i uroczystości szkolnych m.in. zabawy karnawałowej dla dzieci i rodziców, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Święta Sportu, Drużynowego Konkursu Skoku Wzwyż.

Dzięki pomocy wielu sponsorów stworzył, jedną z pierwszych w Gminie Jarocin, nowoczesną pracownię komputerową.

Dbał o rozwój bazy sportowej, pozyskał pieniądze na termomodernizację sali gimnastycznej i odwodnienie boiska szkolnego.
Podczas swojej pracy zawodowej uczestniczył w wielu kursach zawodowych, doceniał samokształcenie, podnosił swoje kwalifikacje.

Działalność społeczna

Wieloletni członek Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Radny kilku kadencji:
– Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jarocinie w latach 1988-1992,
– Rady Miejskiej w Jarocinie w latach 1992- 1994 oraz 1994-1998,
– Rady Powiatu Jarocińskiego w latach 1998-2002.

W latach 2008-2011 pełnił funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Obecnie jest wiceprezesem Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc, które powstało w 2003 roku. Aktualnie liczy ono 88 członków. To organizacja pozarządowa, posiadająca osobowość prawną. Najważniejszymi celami zawartymi w statucie są między innymi: podejmownie inicjatyw i rozwiązywanie problemów Ziemi Witaszyckiej, upowszechnianie wiedzy o historii Witaszyc poprzez gromadzenie materiałów, wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego wsi, poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych, tworzenie właściwego klimatu do współpracy z samorządami i podmiotami społeczno-gospodarczymi oraz szkołami, pomoc dzieciom poprzez organizowanie letniego wypoczynku i spotkań gwiazdkowych.


Inicjator wielu wydarzeń, imprez i uroczystości, chcąc w ten sposób uchronić od zapomnienia cenne ślady przeszłości.
Współorganizator wystawy fotograficznej w 2009 roku pt. “Dawne Witaszyce” oraz współautor albumu “Witaszyce w dawnej fotografii” wydanego w 2013 roku.
Współorganizator zjadów seniorów Ziemi Witaszyckiej, obchodów 10-lecia stowarzyszenia, corocznych spotkań opłatkowych dla członków organizacji, imprez rekreacyjno-sportowych m.in. imprezy sportowej “Polska biega”, rajdów rowerowych promujących Powiat Jarociński, wycieczek.
Od 2004 roku organizator półkolonii dla dzieci i młodzieży, mikołajek dla dzieci przedszkola, szkoły podstawowowej i gimnazjum.
Inicjator zajęć sportowych pod nazwą “Szkółka piłkarska”.
Współorganizator utworzenia Izby Tradycji Ziemi Witaszyckiej, która ma przyczynić się do głębszego poznania historii miejscowości oraz zintegrować lokalne środowisko.
Organizator Memoriału w halowej piłce nożnej im. Mieczysława Waszaka oraz corocznego konkursu pt. “Piękne Witaszyce”.

Aktywny członek Klubu Duskusyjnego działającego przy Bibliotece Publicznej w Witaszycach.

Zainteresowania, pasje

W szkole podstawowej lubił przyrodę oraz fizykę. Od najmłodszych lat interesował się sportem, dlatego po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie kontynuował naukę w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zdobywając tytuł magistra wychowania fizycznego. Swój wolny czas na emeryturze spędza jeżdżąc rowerem na wycieczki krajoznawcze. Zbiera stare kieszonkowe zegarki. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Witaszyc.

Nagrody i odznaczenia

Za swoją szczególną pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał wiele nagród, medali i odznaczeń Kuratora Oświaty, Inspektora Oświaty i Burmistrza Jarocina oraz:

Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią wyróżniającą pracę pedagogiczną – Warszawa, 2 września 1987r.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Warszawa, 26 września 2000r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – Warszawa, 18 kwietnia 2002r.

Brązowe Honorowe Odznaczenie Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Kaliszu za zasługi w rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki Województwa Kaliskiego – Kalisz, 12 listopada 1981r.

Medal 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego za zasługi dla oświaty i zaangażowanie w realizację zadań ZNP – Jarocin, 16 września 2005r.

Medal „Za zasługi dla rozwoju Ziemi Jarocińskiej” – Jarocin, 19 lipca 1989r.

Tytuł wyróżniający i odznakę „Wzorowy żołnierz” – Śrem, 9 maja 1969r.

Legitymację Honorowego Dawcy Krwi wydaną na dowód uznania za bezpłatne oddanie swej krwi dla ratowania życia ludzkiego – Jarocin, 5 października 1974r.

Najbardziej ceni sobie Medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Medal wygląda bardzo niepozornie, ale to najwyższe odznaczenie w pracy nauczyciela.

Znaczenie postaci

Całkowicie oddany swojej pracy. Cechowały go: zaangażowanie, wysokie poczucie odpowiedzialności, troska o losy współpracowników i dzieci. Angażując się w pracę na rzecz rozwoju szkoły, współpracował z rodzicami i władzami Gminy Jarocin. W swojej 42-letniej pracy zawodowej sprawdził się nie tylko jako nauczyciel i pedagog, ale przede wszystkim jako dobry menadżer.

Źródła informacji

Wywiad z Ryszardem Jackiem

Archiwum prywatne Ryszarda Jacka

Biuletyn wydany z okazji 10-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc

Kronika Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc

Strona internetowa Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc: http://www.witaszyce.org.pl/

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Witaszycach: http://www.spwitaszyce.boo.pl/

Kalendarium:

 • 1946 ― Narodziny bohatera
 • 1960 ― Nauka w Liceum Pedago...
 • 1960 ― Ukończenie Szkoły Pod...
 • 1965 ― Rozpoczęcie pracy w S...
 • 1965 ― Praca w Szkole Podsta...
 • 1969 ― Otrzymanie tytułu i o...
 • 1970 ― Ślub
 • 1973 ― Nauka w Akademii Wych...
 • 1977 ― Uzyskanie tytułu magi...
 • 1987 ― Otrzymanie Złotego Kr...
 • 1988 ― Radny Rady Narodowej ...
 • 1989 ― Otrzymanie Medalu ...
 • 1992 ― Radny Rady Miejskiej ...
 • 1998 ― Radny Rady Powiatu Ja...
 • 2000 ― Otrzymanie Krzyża Kaw...
 • 2002 ― Otrzymanie Medalu Kom...
 • 2005 ― Otrzymanie Medalu 100...
 • 2007 ― Przejście na emerytur...
 • 2008 ― Ławnik Sądu Rejonoweg...

Zobacz też: