Ryszard Nawrocki

ur. 17 października 1956
zm. 22 czerwca 2008
Szkoła Podstawowa im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witaszycach

Córki Ryszarda Nawrockiego
Imprezy sportowe organizowane przez Ryszarda Nawrockiego
Jakim nauczycielem był Ryszard Nawrocki?
Nagrody i wyróżnienia
Pochodzenie Ryszarda Nawrockiego
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Honorowa Odznaka za Zasługi w Sporcie Szkolnym – Warszawa, 1989r.
Nagroda Burmistrza Jarocina – Jarocin, 1996r.
Nagroda Burmistrza Jarocina – Jarocin, 2005r.
Nagroda Dyrektora Szkoły – Witaszyce, 1999r.
Nagroda Dyrektora Szkoły – Witaszyce, 2002r.
Osiągnięcia sportowe uczniów ze Szkoły Podstawowej w Witaszycach
Osiągnięcia sportowe uczniów ze Szkoły Podstawowej w Witaszycach
Podziękowanie Burmistrza Jarocina – Jarocin, 2005r.
Podziękowanie Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego – Kalisz, 2006r.
Podziękowanie Dyrektora Szkoły – Witaszyce, 2007r.
Podziękowanie Kuratora Oświaty – Kalisz, 2006r.
Podziękowanie od Burmistrza Jarocina – Jarocin, 1995r.
Podziękowanie od Rady Sołeckiej i Sołtysa Witaszyc, 2003r.
Podziękowanie od Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc, 2005r.
Podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu – Jarocin, 2004r.
Podziękowanie za przygotowanie uczniów do zawodów sportowych – Jarocin, 2005r.
Zdjęć: 16
Filmów: 5
Dokumentów: 17

Pochodzenie

Urodził się 17 października 1956 roku w Jarocinie, zmarł 22 czerwca 2008 roku; ojciec Mieczysław był piekarzem i pracował w piekarni w Jarocinie, matka Anna zd. Kostuj pracowała jako ekspedientka w sklepie spożywczym.

Rodzina

21 czerwca 1986 roku zawarł związek małżeński z Danutą Wyrwas, nauczycielką wychowania fizycznego. Ślub odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie. Został ojcem trzech córek. Najstarsza Joanna urodziła się w 1989 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończyła kierunek architektura krajobrazu. Średnia córka – Martyna, urodzona w 1993 roku, studiuje rachunkowość i finanse na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Najmłodsza Karina, urodzona w 1996 roku, uczy się w Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie, jest tegoroczną maturzystką.

Dzieciństwo i edukacja

Dzieciństwo spędził w Jarocinie. Mieszkał w domu jednorodzinnym na osiedlu Kopernika wraz z rodzicami i młodszym bratem Romanem. Już od dzieciństwa lubił sport. Czas wolny spędzał bardzo aktywnie. Grał w piłkę nożną, jeździł na łyżwach i grał w hokeja. Lubił także łowić ryby. Interesował się geografią.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Jarocinie. Ukończył ją w roku 1971. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie. Maturę zdał w roku 1975, zaraz po niej rozpoczął studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Tam też w roku 1980 uzyskał tytuł magistra.

Praca zawodowa i działalność społeczna

Tuż po studiach rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Witaszycach. Praca stała się jego pasją. Zawsze uważał, że wykwalifikowana kadra pedagogiczna to warunek, aby szkoła prawidłowo funkcjonowała, dlatego cały czas podnosił swoje kwalifikacje, systematycznie biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W roku 1982 uzyskał uprawnienia instruktora piłki koszykowej, a w czerwcu 1999 roku ukończył Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej. W 2007 roku uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Bardzo dbał o aktywność fizyczną młodego pokolenia. W swojej pracy z dziećmi duży nacisk kładł na rekreację. Ukończył specjalizację z turystyki i rekreacji oraz uzyskał stopień dyplomowanego instruktora rekreacji, co pomogło mu wprowadzić na zajęciach lekcyjnych rozmaite ćwiczenia rekreacyjne, gry zespołowe i zajęcia terenowe. Organizował dla uczniów wiele zajęć pozalekcyjnych nie tylko w czasie roku szkolnego, ale także w okresie wakacji. Organizował coroczne wyjazdy na zimowiska w góry, których głównym celem było popularyzowanie sportów zimowych. Podczas swojej pracy w szkole bardzo dbał nie tylko o aktywność fizyczną uczniów, ale także o ich zdrowie. Przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Wygraj z astmą”, który miał na celu wdrożenie dzieci chorych na astmę do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Dużo czasu i energii poświęcał także na pracę z dziećmi uzdolnionymi sportowo. Uzyskiwał w tej dziedzinie bardzo wysokie wyniki. Jego wychowankowie podczas rozmaitych zawodów sportowych wielokrotnie sławili dobre imię szkoły stojąc na podium i zdobywając niezliczoną ilość medali i pucharów.

W latach 1986 – 1988 podjął także pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w Jarocinie, a w latach 1999 – 2000 w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Witaszycach. W obu tych placówkach również pracował na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego.

Dodatkowa działalność

Od roku 2000 wraz z żoną Danutą, nauczycielką wychowania fizycznego w tej samej szkole, co roku organizował Drużynowy Konkurs Skoku Wzwyż o Puchar Dyrektora Szkoły o zasięgu regionalnym. Zawody te stały się tradycją szkoły i odbywają się do dnia dzisiejszego. Po jego śmierci w 2009 roku, ówczesna dyrektor szkoły pani Aleksandra Rychel, nadała mu imię Ryszarda Nawrockiego i konkurs przybrał nazwę Drużynowy Konkurs Skoku Wzwyż im. Ryszarda Nawrockiego.

W 2003 roku był współzałożycielem Międzyszkolnego Klubu Sportowego Jarocin, w którym pełnił funkcję instruktora. Młodzież i dzieci z całego regionu jarocińskiego mogły rozwijać swój talent sportowy i zamiłowania poprzez udział w treningach, zawodach sportowych i obozach szkoleniowych.

Nawiązał także współpracę z Radą Sołecką i Sołtysem wsi Witaszyce. Brał czynny udział w przygotowywaniu i tworzeniu boiska piłkarskiego. Z dużą pasją i zaangażowaniem prowadził także szkółkę piłkarską dla dzieci ze szkoły podstawowej.

Niespełna trzydzieści lat był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego w ognisku przy Szkole Podstawowej w Witaszycach. Cztery lata pełnił funkcję Społecznego Inspektora Pracy, dbał o higienę i bezpieczeństwo szkoły, w której pracował.

Nagrody i wyróżnienia

Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to:

Honorowa Odznaka Za Zasługi w Sporcie Szkolnym – Warszawa, 1989r.

– Nagroda Dyrektora Szkoły – w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej – Witaszyce, 1995r.

Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta Jarocin za wyróżniającą ocenę pracy dydaktycznej, wychowawczej, organizacyjnej – Jarocin, 1996r.

– Nagroda Dyrektora Szkoły za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej – Witaszyce, 1998r.

Nagroda Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej – Witaszyce, 1999r.

Nagroda Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej – Witaszyce, 2002r.

Nagroda Dyrektora Szkoły za szczególne zasługi dla szkoły i osiągnięcia w pracy – Witaszyce, 2004r.

Nagroda Burmistrza Jarocina za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze na rzecz społeczności szkolnej – Jarocin, 2005r.

– Wyróżnienie od Burmistrza Jarocina za wkład w rozwój kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Jarocin- Jarocin, 2005r.

Ponadto za swoją aktywną działalność na rzecz sportu i rekreacji otrzymał wiele podziękowań od Burmistrza Jarocina, Kuratora Oświaty, Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Kaliszu, Rady Sołeckiej i Sołtysa Witaszyc, Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc.

Motto życiowe, którym się kierował:

W nowoczesnych społeczeństwach ery globalizacji sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Wpojony za młodu ma stać się elementem ogólnej kultury człowieka.

Znaczenie postaci

Był nauczycielem wychowania fizycznego, który z dużym zaangażowaniem i całkowitym oddaniem poświęcał się pracy z uczniami. Rozbudzał w nich ambicję i wytrwałość w dążeniu do celu. Jako popularyzator sportu organizował dla dzieci wiele rozmaitych zajęć pozalekcyjnych nie tylko w czasie roku szkolnego, ale również podczas wakacji. Był inicjatorem licznych rozgrywek i zabaw sportowych. Z dużym zamiłowaniem i poświęceniem przygotowywał uczniów do zawodów, osiągał w tej dziedzinie bardzo wysokie wyniki, a uczniowie niejednokrotnie sławili dobre imię szkoły. W swojej pracy zawsze dążył do realizacji zasady, aby ruch sprawiał dzieciom radość i prowadził do rozwoju aktywności fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej, czyli zdrowego stylu życia.

Źródła informacji

Wywiad z Danutą Nawrocką – żoną Ryszarda Nawrockiego.
Prywatne archiwum Ryszarda Nawrockiego udostępnione przez żonę Danutę.
Wywiad z Ryszardem Jackiem – emerytowanym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Witaszycach.
Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Witaszycach: http://www.spwitaszyce.boo.pl/

Kalendarium:

 • 1956 ― Narodziny bohatera
 • 1971 ― Ukończenie szkoły pod...
 • 1975 ― Matura
 • 1980 ― Praca w Szkole Podsta...
 • 1980 ― Uzyskanie tytułu magi...
 • 1982 ― Uzyskanie uprawnień i...
 • 1986 ― Praca w szkole zawodo...
 • 1986 ― Ślub
 • 1989 ― Narodziny córki Joanny
 • 1989 ― Otrzymanie Honorowej ...
 • 1993 ― Narodziny córki Marty...
 • 1995 ― Otrzymanie Nagrody Dy...
 • 1996 ― Narodziny córki Kariny
 • 1996 ― Otrzymanie Nagrody Bu...
 • 1998 ― Otrzymanie Nagrody Dy...
 • 1999 ― Otrzymanie Nagrody Dy...
 • 1999 ― Praca w gimnazjum
 • 1999 ― Uzyskanie Pierwszego ...
 • 2002 ― Otrzymanie Nagrody Dy...
 • 2003 ― Założenie Międzyszkol...
 • 2004 ― Otrzymanie Nagrody Dy...
 • 2005 ― Otrzymanie Nagrody Bu...
 • 2005 ― Otrzymanie wyróżnieni...
 • 2007 ― Uzyskanie stopnia nau...
 • 2008 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: