Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Jak się podjęło słusznej sprawy, to choćby gromy z nieba spadały, dokończyć t...”

Stanisław Kozica

ur. 29 października 1919
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Brzezinach

Akt nadania odznaczenia „Za zasługi dla rozwoju powiatu kaliskiego”
Gratulacje z okazji odznaczenia za zasługi dla rozwoju powiatu kaliskiego
Informacja o działalności oddziałów Armii Krajowej na terenie gminy Brzeziny
Informacja potwierdzająca działalność Stanisława Kozicy w AK
Podziękowanie i gratulacje za przyznane honorowe odznaczenie”Za zasługi dla rolnictwa”
Podziękowanie i gratulacje za wyróżnienie odznaką „Za zasługi dla rozwoju powiatu kaliskiego”
Zdjęć: 9
Dokumentów: 6

Pochodzenie

Stanisław Kozica urodził się 29 października 1919 r. we wsi Godziesze Małe (powiat kaliski) jako syn Józefa i Marianny z domu Szuleta. Rodzice zajmowali się rolnictwem. Posiadali 12 ha ziemi rolnej oraz 6 ha łąk i lasów.

Dzieciństwo

Był najstarszym dzieckiem w rodzinie. Miał cztery siostry i dwóch braci. Od najmłodszych lat wykazywał niebywałą ciekawość świata. Interesowało go wszystko wokół. Bardzo dobrze się uczył. Lubił rozwiązywać krzyżówki i czytać młodszemu rodzeństwu książki. Czynnie uprawiał sport. Działał w harcerstwie i w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, w którym m.in. przygotowywano i wystawiano przedstawienia. Jego pasją było zielarstwo. Już jako dziecko potrafił zrobić maść z topoli na gojenie ran.

Edukacja

W 7 roku życia rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Godzieszach Wielkich, którą ukończył w roku 1933. Uczył się bardzo dobrze. Niestety, przez kolejne 3 lata nie podejmował edukacji, ponieważ zachorował na gruźlicę. Dzięki pomocy miejscowego proboszcza, ks. Ligenzy udało się pokonać schorzenie. Stanisław musiał jednak wyjechać na leczenie do Warszawy, gdzie pod okiem brata księdza Ligenzy, lekarza, powoli doszedł do zdrowia. Już bez przeszkód w 1937 roku rozpoczął naukę w gimnazjum, prowadzonym przez salezjanów w Reginowie, w powiecie nowogródzkim (obecnie Białoruś). Uczył się tam 2 lata, do wybuchu II wojny światowej. W roku 1940 wrócił do rodziców, do Godziesz Małych. Wkrótce zaciągnął się do Armii Krajowej i roznosił zakazane gazety. Do organizacji przyjęto go jako harcerza, gdyż był nim już w szkole podstawowej. Miał pseudonim „Ryś“. Po wywłaszczeniu przez Niemców rodzina Koziców zamieszkała w Godzieszach Wielkich, a Stanisław zaczął pracować w miejscowości Kakawa (gmina Godziesze), u niemieckiego gospodarza, jako pracownik rolny.
Po wojnie w 1947 r. ukończył wieczorowo Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. W latach 1968 – 1972 studiował zaocznie w Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu na kierunku fizyka i uzyskał wykształcenie wyższe bez tytułu magistra.

Etapy życia i działalności

W trakcie pobierania nauki systemem wieczorowym w Gimnazjum im Tadeusza. Kościuszki jednocześnie pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Piwonicach (niedaleko Kalisza), a potem przez dwa kolejne lata był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Ostrowie Kaliskim (gmina Brzeziny).Tam właśnie poznał swą przyszłą żonę, Annę Pokucińską, nauczycielkę języka polskiego, z którą ożenił się w roku 1949. Zamieszkali w Kuźnicy Czeszyckiej (powiat milicki), gdzie pan Stanisław otrzymał stanowisko kierownika szkoły. Zarządzał tą placówką do 1952 r. W tym samym roku został kierownikiem Szkoły Podstawowej w Aleksandrii i na tym stanowisku pozostał aż do emerytury w 1979 r. Państwo Kozicowie mieli troje dzieci: Annę, Krzysztofa i Elżbietę. Pan Kozica zmarł 06.12. 2014 r. w wieku 95 lat. Pochowany został na cmentarzu w Godzieszach Wielkich, w grobie rodzinnym, przy żonie, która zmarła 9 miesięcy przed nim i synu Krzysztofie.
Po przeprowadzeniu się do nowo wybudowanej szkoły w Aleksandrii Stanisław Kozica podjął współpracę z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami społecznymi. Zaczął działać na rzecz wspólnoty, postępu gospodarczego i kulturalnego mieszkańców, nie tylko w tej miejscowości, ale w całej gminie Brzeziny i Godziesze Wielkie. W tym czasie dzięki jego staraniom i zaangażowaniu rozpoczęto elektryfikację wsi Aleksandria. Działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii i w latach 1983 – 1992 był jej czynnym prezesem. Przyczynił się do rozbudowy remizy strażackiej i budowy nowej z garażami na sprzęt przeciwpożarowy i samochody bojowe w tej wsi. Uzyskał dożywotni tytuł honorowego prezesa OSP. W roku 1960 został radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzezinach. Był także członkiem jej prezydium i zastępcą przewodniczącego (obecnie funkcja wicewójta). Odpowiadał za zwoływanie i przebieg sesji Gromadzkiej Rady Narodowej. Była to funkcja społeczna. Sprawując ją, przyczynił się do rozwoju miejscowości i gminy Brzeziny. Brał czynny udział w tworzeniu i budowie lecznicy dla zwierząt, lokalnych dróg, domu nauczyciela w Aleksandrii i nowej szkoły w Brzezinach. W roku 1972 został radnym Powiatowej Rady Narodowej w Kaliszu, w której zasiadał przez dwie kadencje, tj. przez 8 lat. Zabiegał wówczas o powstanie drogi z Brzezin do Opatówka, traktu Kalisz -Wieluń oraz budowę szkoły w Godzieszach i te przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Następnie kandydował do Gminnej Rady Narodowej i do 1990 roku pełnił w niej funkcję zastępcy przewodniczącego. W sumie w Radach Narodowych działał 30 lat. Ponadto pracował w instytucjach gospodarczych jako członek rad nadzorczych:
– w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Godzieszach Wielkich,
– w Spółdzielni Kółek i Organizacji Rolniczych w Aleksandrii, działał też przy jej powstawaniu,
– w BANKU Spółdzielczym w Brzezinach.
Był także ławnikiem i kuratorem w Sądzie w Kaliszu. W sumie pełnił około 20 funkcji społecznych

Odznaczenia:

1960 r. Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego,
1969 r. Srebrny Krzyż Zasługi,
1974 r. Złoty Krzyż Zasługi,
1974 r. Medal 30-lecia Polski Ludowej,
1977 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej,
1979 r. srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”,
1980 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
1983 r. Medal „Za zasługi dla województwa kaliskiego”,
1986 r. Medal 40-lecia Polski Ludowej,
1986 r. złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”,
1994 r. złoty Znak Związku „OSP” RP,
2009 r. odznaka „Zasłużony dla rolnictwa”,
2009 r. odznaka za zasługi dla rozwoju powiatu kaliskiego.
2011 r. odznaka honorowa „Semper Vigilant” (Wiecznie Czuwający, odznaczenie strażackie).

Znaczenie postaci

Pan Stanisław Kozica był człowiekiem bardzo lubianym, szczerym, prawdomównym i zawsze chętnym do pomocy. To urodzony społecznik. Jako dyrektor był serdeczny, przyjazny, ale i wymagający. Nie pobłażał i sam dawał przykład zdyscyplinowania, sumienności, obowiązkowości, punktualności i pracowitości. Wśród lokalnego społeczeństwa cieszył się ogromnym autorytetem. Jego ciepły i serdeczny sposób bycia, uczciwość, szlachetność, życzliwość i mądrość sprawiały, że miał posłuch i uznanie wśród ludzi. Udało mu się w środowisku dokonać bardzo wielu pożytecznych zmian.

Źródła

Życiorys spisany przez Stanisława Kozicę
Wywiad z Cecylią Miller – siostrą Stanisława Kozicy
Wywiad z Czesławem Błaszczykiem, współpracownikiem Stanisława Kozicy w Gromadzkiej i Gminnej Radzie Narodowej
Wywiad z dh. Ryszardem Wieruckim – prezesem OSP w Aleksandrii
Wywiad ze Stefanem Marszałkiem – nauczycielem i współpracownikiem Stanisława Kozicy
Kronika Szkoły Podstawowej w Godzieszach z lat 1918 – 1945.
Kronika Szkoły Podstawowej w Aleksandrii
Kalendarium:

 • 1919 ― Narodziny bohatera
 • 1926 ― Nauka w Szkole Powsze...
 • 1937 ― Nauka w gimnazjum pro...
 • 1940 ― Żołnierz Armii Krajow...
 • 1945 ― Praca w Szkole Podsta...
 • 1945 ― Nauka w Gimnazjum im....
 • 1947 ― Praca w Szkole Podsta...
 • 1949 ― Praca w Kuźnicy Czesz...
 • 1949 ― Ślub z Anną Pokucińsk...
 • 1952 ― Praca na stanowisku k...
 • 1960 ― Radny Gromadzkiej Rad...
 • 1968 ― Studia w Kolegium Nau...
 • 1972 ― Radny Powiatowej Rady...
 • 1980 ― Radny Gminnej Rady Na...
 • 2014 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Jak się podjęło słuszn...”

Źródła:

 • Aleksandria
 • Armia Krajowa
 • Bank Spółdzielczy Ziem...
 • Brzeziny
 • Gimnazjum im. Tadeusza...
 • Gminna Spółdzielnia Sa...
 • Godziesze Małe
 • Godziesze Wielkie
 • Gromadzka Rada Narodowa
 • Harcerstwo
 • Katolickie Stowarzysze...
 • Krzyż Kawalerski Order...
 • Kurator sądowy
 • Kuźnica Czeszycka
 • Medal 30-lecia Polski ...
 • Medal 40-lecia Polski ...
 • Medal Komisji Edukacji...
 • Ochotnicza Straż Pożar...
 • Odznaka 1000-lecia Pań...
 • Odznaka honorowa ̶...
 • Ostrów Kaliski
 • Polskie Stronnictwo Lu...
 • Spółdzielnia Kółek i O...
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Trakt Kalisz-Wieluń
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Złoty Znak Związku OSP...
 • Złoty medal:”Za ...
 • Ławnik

Zobacz też: