Stanisław Lange

ur. 08 maja 1901
zm. 04 grudnia 1968
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie

Zdjęć: 12

Odkrywamy tożsamość naszego bohatera

Stanisław Lange był harcerzem, powstańcem wielkopolskim i finansistą.

Zaglądamy do kroniki narodzin i śmierci Stanisława Langego

Urodził się 8 maja 1901 roku we Wrześni. Zmarł tamże 4 grudnia 1968 roku. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym we Wrześni, a w latach późniejszych grób przeniesiono na Cmentarz Komunalny.

Wspinamy się po gałęziach drzewa genealogicznego rodziny Lange

Stanisław Lange urodził się jako syn Michała i Franciszki (z d. Kowalskiej) Lange. Ożenił się z Seweryną Kulecką i miał z nią troje dzieci: Irenę, Piotra i Zdzisława. Synowie nie żyją. Irena mieszka we Wrześni w rodzinnym domu przy ulicy Jana Pawła II.

Idziemy drogą edukacji Stanisława Lange

Stanisław Lange ukończył siedem klas szkoły powszechnej i trzyletnią szkołę zawodową. Odbył także dwa kursy księgowości: trzy- i sześciomiesięczny.

Tropimy ślady sukcesu naszego bohatera

Stanisław Lange został w 1919 roku ochotnikiem 8. Pułku Piechoty Legionów. Walczył w powstaniu wielkopolskim. W 1921 roku wrócił do cywila. W latach 1922-1939 pełnił funkcję księgowego i kasjera w Zarządzie Miejskim we Wrześni. Brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli niemieckiej pod Sochaczewem. Przebywał w obozie jenieckim w Norymberdze. W 1940 roku po powrocie do Wrześni został pracownikiem rachuby. W marcu tego roku wraz z rodziną został wysiedlony do Janowa Lubelskiego. Tam pracował jako referent działu nasiennego w Spółdzielni Syndykatu Lubelskiego, potem został magazynierem w Radomiu. Po powrocie do Wrześni znalazł zatrudnienie w Wydziale Finansowym PPRN. W 1959 roku otrzymał nominację na kierownika referatu centralnej księgowości, budżetu i rewizji oraz głównego księgowego budżetu państwowego. Rok później został mianowany rewidentem. 31 grudnia 1967 roku przeszedł na emeryturę. Zarówno przed wojną, jak i po 1945 roku, pracował także jako nauczyciel w szkolnictwie zawodowym.

Śledzimy losy II Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej założonej przez Stanisława Lange

II Wrzesińska Drużyna Harcerska powstała 18 marca 1919 roku. Jej założycielem i drużynowym został Stanisław Lange. Był to człowiek z doświadczeniem w pracy harcerskiej, gdyż wcześniej pełnił funkcję przybocznego w I WDH im. Kazimierza Wielkiego. Cieszył się dużym szacunkiem wśród społeczeństwa wrzesińskiego, a dla harcerzy był autorytetem. Do II WDH należeli uczniowie starszych klas i młodzież pozaszkolna. Jej działalność była widoczna w szkole i środowisku. II WDH uczestniczyła we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Komendę Hufca ZHP, jak i Komendę Chorągwi Wielkopolskiej. Ambicją drużyny była organizacja własnych obozów. Pierwszy zorganizowano w Bugaju koło Miłosławia. Było to w lipcu 1926 roku. Poza tym harcerze odpoczywali na biwaku na Orlej Górze w Skorzęcinie (1929 rok), spędzali czas na obozach kresowych lub na koloni zuchowej w Baligrodzie. W 1937 roku drużyna miała swój obóz w Czesławicach w powiecie Ostrów Wielkopolski, natomiast w 1939 roku uczestniczyła w biwaku w Nowej Wsi Podgórnej. II WDH wzięła także udział w zlotach ZHP w Swarzędzu, Gnieźnie i Wrześni, a także w zlocie harcerstwa wielkopolskiego w Biedrusku. W 1926 roku przy drużynie utworzono Koło Przyjaciół Harcerstwa. Rozwój drużyny przerwała II wojna światowa. W 1945 roku II WDH została reaktywowana, a nowym drużynowym została druh Bolesław Cywiński. Jednak Stanisław Lange nadal dzielił się swoim bogatym doświadczeniem z młodym pokoleniem harcerzy, uczestnicząc w uroczystościach, spotkaniach i tzw. kominkach. W czterdziestą rocznicę powstania harcerstwa druh wygłosił gawędę. Dokonał także odsłonięcia tablicy pamiątkowej, na której widniał napis: „Czuwaj! W roku 1919 w domu tym była siedziba I WDH”. Ten dom znajdował się przy ulicy Harcerskiej obok postoju taksówek. Obecnie ta tablica znajduje się w harcówce Komendy Hufca przy ul. Gnieźnieńskiej.

Przedstawiamy nagrodę otrzymaną przez Stanisława Lange

W czasie Jubileuszu 50-lecia za długoletnią działalność harcerską Stanisław Lange otrzymał odznaczenie z rąk przedstawiciela Komendy Wielkopolskiej ZHP dha hm. Bohdana Siciarza.

Podajemy źródła zgromadzonych materiałów

1) “Harcerski Krąg. Pismo wydane z okazji 85-lecia 2. WDH im. Kazimierza Pułaskiego”, Urząd Miasta i Gminy Września, Września 2004 r.

2)”Orędownik Wrzesiński” nr 107. z dnia 17 września 1927 r., w: www.wbc.poznan.pl

3)”Orędownik Wrzesiński” nr 24. z dnia 1 marca 1932 r., w: www.wbc.poznan.pl

4) “Wrzesiński słownik biograficzny” pod red. Romana Nowaczyka (Stańczyka), Wydawnictwo Kropka, Września 2011 r.

Wyboru zdjęć Stanisława Lange dokonała pani Irena Lange. Pochodzą one z jej prywatnego archiwum.

Kalendarium:

  • 1901 ― Narodziny bohatera
  • 1918 ― Udział w Powstaniu Wi...
  • 1968 ― Śmierć bohatera

Źródła:

  • “Orędownik Wrzes...
  • “Orędownik Wrzes...

Zobacz też:

  • > Września