Bogdan Kolasiński

ur. 03 lutego 1923
zm.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie

Zdjęć: 5

Bogdan Kolasiński urodził się 3 lutego 1923 roku w Krotoszynie.

Pochodzenie:

Matka Stanisława była wnuczką powstańca Listopadowego i Styczniowego. Ojciec Jerzy był powstańcem Wielkopolskim, kapitanem i lekarzem. Dyplom doktora medycyny odebrał z rąk Rektora Uniwersytetu Lwowskiego profesora Jana Kasprowicza.

Rodzina :

Bohater dochował się czwórki dzieci, dziesięciorga wnucząt i dwóch prawnuków. Żona – Maria Kolasińska jest lekarzem pediatrą.

Edukacja:

Bogdan Kolasiński ukończył w 1935 roku Publiczną Szkołę Powszechną nr 4 w Krotoszynie. Naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Małą maturę zdał w 1939 r.

W czasie wojny uczęszczał na tajne komplety, prowadzone przez prof. Jana Duczmala (wykładowca w gimnazjum). Maturę zdał eksternistycznie w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu we wrześniu 1945 r. Bohater rozpoczął studia na roku zerowym na wydziale lekarskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontynuował naukę na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza uzyskał 9 czerwca 1952 r.

Specjalizacje medyczne:

– pierwszego stopnia w zakresie chorób dziecięcych (uzyskana 14.03.1959)

-pierwszego stopnia w zakresie organizacji ochrony zdrowia (uzyskana 08.12.1973)

Młodość:

W 1941 roku został wysiedlony z Krotoszyna. Zamieszkał wraz z rodziną w Suchedniowie (woj. kieleckie). W 1942 roku podjął prace fizyczną w fabryce maszyn rolniczych „Stanisław Tański i S-ka”. Po pięciomięsiecznym stażu został przeniesiony do pracy w biurze. Był to początek jego pracy konspiracyjnej. W kilkuosobowym zepole rozpoczął produkcję pistoletów maszynowych typu Sten. Broń ta była dostarczana oddziałowi partyzanckiemu zgrupownemu w Puszczy Jodłowej. W 1943 roku został aresztowanyprzez Niemców i trafił do więzienia w Kielcach. Po przesłuchaniach przez Gestapo przewieziony zostaje w grudniu do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymał numer obozowy 169682. Był świadkiem śmierci wielu swoich kolegów, zamordowanych lub zmarłych z wycieńczenia i chorób. Miał zostać zabity na polecenie niemieckiego kapo-homoseksualisty, któremu się sprzeciwił. Przeżył tyfus i pobyt w tzw. szpitalu obozowym, skąd obserwował mord na Żydach w komorach gazowych oraz „likwidację” tzw. obozu cygańskiego. Był świadkiem amerykańskich bombardowań leżącej nieopodal fabryki IG Farben oraz buntu więźniów Sonderkommando. Obserwował przybywające do Auschwitz transporty z Polakami, deportowanymi z ogarniętej powstaniem Warszawy. Przeniesiony pod koniec wojny do jednego z podobozów Buchenwaldu w Niemczech, pracował niewolniczo w fabryce samolotów. W ostatnich dniach wojny zdołał uciec w czasie marszów ewakuacyjnych. Po dziesięciodniowej tułaczce dotarł do domu.

Praca zawodowa:

Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu powołany został do służby czynnej w Ludowym Wojsku Polskim (wcielony na siłę) i w randze porucznika skierowany na stanowisko lekarza batalionu w Oleśnicy Śląskiej.W październiku 1956 r. będąc kapitanem uzyskał stanowisko starszego lekarza pułku w Gorzowie Wlkp. Rok póżniej przeniesiony został do rezerwy. W 1963 roku został mianowany majorem.

Bogdan Kolasiński od 01.08.1957 był lekarzem na oddziale dziecięcym szpitala miejskiego w Gorzowie Wlkp, w styczniu 1960 roku rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie.

W 1967 roku został kierownikiem Poradni Dziecięcej w Powiatowej Przychodni Obwodowej w Krotoszynie. W latach 1972- 1975 był pierwszym dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.

W poradni dziecięcej pracował do momentu przejścia na emeryturę (01.07.1987). W latach 70-tych i 80-tych był lekarzem szkolnym w szkole podstawowej nr 7 oraz SP nr 8 w Krotoszynie.

Od 1962 r. aż do końca 2010 r. prowadził prywatną pediatryczną praktykę lekarską.

Praca społeczna:

Należał do organizacji społecznych i sportowych:

-od 1947 r. członek zwyczajny Polskiego Związku Narciarskiego,

-od 1947 r. członek PTTK,

-od 1947 r. (podczas studiów) członek AZS (Akademickiego Związku Sportowego),

-od 1968 r. członek wspierający Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Nagrody i wyróżnienia:

– Tytuł Krotoszynianina Roku 2006

Krzyż Partyzancki

Odznaka Grunwaldzka

Krzyż Oświęcimski

– Odznaka „Za Zasługi w rozwoju Woj.Poznańskiego”

Dzieło:

Napisał książkę ” Jakim cudem jeszcze żyje?”. Zawarł w niej wspomnienia z pobytu w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Książka wydana został nakładem Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Hobby:

narciarstwo zjazdowe oraz biegowo-rajdowe, modelarstwo (budowanie modeli latających), fotografia, filmowanie

Znaczenie postaci:

Pan Bogdan Kolasiński zdobył wśród mieszkańców Krotoszyna duży szacunek. Podkreśla się jego profesjonalne podejście do pacjenta i trafne diagnozy. Należy do grona cenionych pediatrów, co potwierdzają liczni pacjenci. Jest propagatorem historii. Brał udział w wielu spotkaniach z młodzieżą, na których opowiadał o wojennych przeżyciach. Rozmowy z Panem Doktorem były niecodzienną lekcją historii, możliwością spotkania z żywym świadkiem tragicznych czasów II wojny światowej. Został nagrodzony przez mieszkańców miasta tytułem Krotoszynianina Roku 2006.

Kalendarium:

  • 3.02 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „Dr Kolasiński to jest ...”
  • „Maria Augustyniak: Dok...”

Zobacz też:

  • > Studia
  • > Miejsce narodzin ...