Bogdan Miedziński

ur. 21 września 1942
zm.
Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Dobrzycy

Spotkanie z prof. Bogdanem Miedzińskim
Opis patentowy
Zdjęć: 7
Filmów: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Bogdan Miedziński urodził się 21 września w 1942 roku w Polskich Olędrach (powiat Krotoszyn, województwo Wielkopolskie) w rodzinie intelegenckiej. Ojciec Władysław Miedziński, z zawodu prawnik był kierownikiem sądu w Krotoszynie, a matka Maria z domu Szramkiewicz, zajmowała się gospodarstwem domowym.

Edukacja

Bogdan Miedziński, swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Dobrzycy, później podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Kożminie Wlkp., które ukończył w 1960 roku, następnie studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w 1967 r., uzyskując tytuł zawodowy mgr. inż. elektryka.

Kariera zawodowa

Pracę rozpoczął na Politechnice Wrocławskiej w dniu 01.04.1967 r. początkowo w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej, a następnie w Katedrze Zabezpieczeń i w Instytucie Energoelektryki, gdzie pracował do 2012 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w miarę uzyskiwania stopni naukowych: doktora (1971), doktora habilitowanego (1988) i tytułu profesora (1997). Pełnił funkcje Prodziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (1987-1990) i Zastępcy Dyrektora Instytutu Energoelektryki (1991-1993). Od 1.11.1999 do 30.09.2012 był Kierownikiem Zakładu Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej.

Kolejne etapy…

Od początku swej kariery zawodowej przejawiał dużą aktywność zarówno w pracy dydaktycznej, kształceniu kadry, jak i pracy naukowej. W efekcie został zaproszony do Texas Tech University w Lubbock (USA) jako Visiting Asystent Professor w latach 1978-1990 oraz do Technische Universitat w Karl-Marx Stadt (obecnie Chemnitz, Niemcy) w 1982. Współpracował z takimi ośrodkami naukowymi na świecie, jak Beijing University of Posts and Telecommunications w Beijing (Chiny), Moskovskij Energeticeskij Universitet w Moskwie (Rosja), Ukrainskiej Akademii Nauk w Kijowie (Ukraina) oraz University of the West of England w Bristolu (Wlk. Brytania). Owocem tej współpracy są wspólne badania naukowe, zakończone między innymi doktoratami.

Nagrody

Był 3-krotnie nagradzany nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodą Ministra Obrony Narodowej oraz nagrodami Dziekana, Senatu PWr. i Dyrektora Instytutu Energoelektryki. Został też odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi wyróżnieniami branżowymi, w tym Odznaką Zasłużonego dla KWB „Turów”, Złotą Odznaką Honorową SEP (2008), Srebrną Odznaką Honorową NOT (2006), Złotą Odznaką Honorową NOT (2011), Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej (1984).

Znaczenie postaci

W ramach kształcenia kadry prof. B. Miedziński wypromował 13 doktorów, z których 4 jest aktualnie profesorami (Chiny), zaś 4 zajmuje eksponowane stanowiska zarówno w kraju, jak i za granicą. Aktualnie jest promotorem 6 dalszych otwartych przewodów doktorskich. Był również opiekunem ponad 100 prac dyplomowych magisterskich, inżynierskich i licencjackich.

Pełnione funkcje

Pełni różne funkcje z wyboru, m.in. takie jak: Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 70 (1994-2009), Członek grupy Doradców Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach (1996-2002), Członek Zespołu Ekspertów Centrum EMAG w Katowicach (1994-1999), Członek Rady Naukowej Instytutu Technik Innowacyjnych w Katowicach od 1999 i jej Przewodniczacy od 2003 r., Członek Rady Naukowej Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie od 2003 r. i jej Przewodniczący od 2008 r. W latach 2007-2012 jest również Członkiem Rady Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. W uznaniu swoich osiągnięć naukowych został w 2008 r. wybrany na Członka International Advisory Group of Electric Contact Phenomena, jako jedyny reprezentant Polski i współuczestniczy m.in. w pracach komitetu organizacyjnego renomowanych światowych konferencji, takich jak: HOLM &ECEP Conference. Jest ponadto Członkiem Komitetu Redakcyjnego takich czasopism jak: „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa MiAG”. Obszar Jego aktywności zawodowej i naukowej jest szeroki i obejmuje, m.in. elektroenergetykę, elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, elektrotechnikę i automatykę górniczą, sieci sensoryczne, technikę światłowodową i ostatnio technologię PLC w sieciach niskiego i średniego napięcia. Kieruje zespołami badawczymi w ramach grantów i współpracy z przemysłem. Był m.in. koordynatorem największego podzadania 7.1 – projektu „Czujniki i sensory do pomiaru czynników stanowiących zagrożenie w środowisku – modelowanie i monitorowanie zagrożeń”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2008-2012.

Jest współorganizatorem od blisko 20 lat corocznego Sympozjum Naukowo-Techniczne SEMAG, które cieszy się dużym zainteresowaniem kadry inżynieryjno-technicznej przemysłu węgla brunatnego i rud miedzi. Jest członkiem SEP, gdzie od 1998 roku pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej przy Oddziale Wrocławskim SEP.

Publikacje

W swoim dorobku naukowym posiada ponad 300 publikacji, 6 książek i monografii i ok. 30 patentów krajowych. Recenzował liczne artykuły oraz prace na stopnie naukowe i opiniował wnioski na stanowiska profesorskie i na tytuł profesora, w tym również za granicą.

Kalendarium:

 • 1942 ― Narodziny bohatera
 • 1960 ― Ukończył LO w Koźmini...
 • 1967 ― Ukończył studia na Wy...
 • 1967 ― Uzyskał tytuł zawodow...
 • 1971 ― Uzyskał stopień nauko...
 • 1988 ― Uzyskał stopień nauko...
 • 1989 ― Został odznaczony Zło...
 • 1997 ― Uzyskał tytuł profeso...
 • 2008 ― Został wybrany na czł...
 • 2012 ― Został odznaczony Krz...
 • 2012 ― Został profesorem zwy...

Zobacz też: