Bolesław Bednarek

ur. 14 sierpnia 1920
zm. 14 kwietnia 2007
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym

Zdjęć: 14

Pochodzenie

Bolesław Bednarek urodził się 14.08.1920 r. w Luboli w ówczesnym powiecie tureckim. Zmarł 12.04.2007 r. Imiona rodziców: Franciszek i Antonina.

Dzieciństwo

Po śmierci ojca, od roku 1924 mieszkał wraz z matką w Wylazłowie (gmina Pęczniew, powiat turecki).

Edukacja

W roku 1935 ukończył 7 klas Szkoły Powszechnej w Pęczniewie. W latach 1942 – 1945 r. przebywał w powiecie Chełm, woj. Lubelskie. Od 1.09.1945 r. do czerwca 1947 r. uczęszczał do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie. Z dniem 1.09.1947 r. zaczął pracować jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Liskowie. Uczestniczył w Pierwszym Kursie Wszechnicy Radiowej. Po wysłuchaniu wykładów radiowych zdał w dniu 24 czerwca 1950 roku egzamin z przedmiotów rozwój społeczeństwa ludzkiego, podstawy ekonomii politycznej, nauka o Polsce i geografii Polski, elementy biologii. W 1950 roku zdał również egzamin maturalny i otrzymał świadectwo dojrzałości Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie. W roku 1951 ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski z wychowania fizycznego.

Działalność

Jako nauczyciel szkoły w Liskowie aktywnie uczestniczył w pracy na rzecz młodzieży: w ZHP i turystyce młodzieżowej. W sierpniu 1955 r. przeniesiono go z urzędu na stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Jankowie Pierwszym, gmina Blizanów. Mieszkał tam wraz z rodziną – żoną Janiną i synami Wiesławem i Markiem. Po odejściu na emeryturę, w roku 1982 zamieszkał wraz z żoną w Kaliszu. Jako kierownik szkoły i mieszkaniec Jankowa angażował się aktywnie w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Był organizatorem Kursu Ogólnokształcącego dla Pracujących przy Szkole Podstawowej w Jankowie Pierwszym, trwającego dwa lata (od 14 listopada 1959 roku). Przyczynił się również do zorganizowania przy szkole w Jankowie Szkoły Przysposobienia Rolniczego, która funkcjonowała w latach 1963-1973 oraz pierwszego i jedynego przez długie lata w gminie przedszkola. Był członkiem Gromadzkiej Rady Narodowej i przewodniczącym Komisji Kultury i Oświaty oraz kuratorem sądowym dla nieletnich w zakresie opieki nad dziećmi moralnie zaniedbanymi. Funkcję tę pełnił od 30 stycznia 1961 r. przy Sądzie Powiatowym w Kaliszu. Współpracował również z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną, brał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, za co został odznaczony medalem z okazji 30-lecia Straży Pożarnej w Jankowie Pierwszym. Podczas obchodów 50-cio lecia Szkoły Podstawowej w Jankowie Pierwszym w 2002 r. został uhonorowany medalem „Zasłużony dla gminy Blizanów”. Medale za działalność dla społeczeństwa lokalnego nie są jego jedynymi odznaczeniami. Bolesław Bednarek był również żołnierzem Armii Krajowej. Do upadku komunizmu nigdy się tym faktem nie obnosił, wcześniej prawie nikt o tym nie wiedział.

Znaczenie postaci

Bolesław Bednarek działał na rzecz edukacji i podniesienia świadomości społeczeństwa. Oto fragment opinii wydanej dnia 3 stycznia 1960 r. przez Gromadzką Radę Narodową w Blizanowie: „…cechuje go obowiązkowość, sumienność i rzetelność. Jest przystępny dla każdego i dla każdego uprzejmy i uczynny. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej ze swej strony ma dla Bolesława Bednarka pełne uznanie. Również zdobył sobie szacunek i poważanie wśród społeczeństwa miejscowego”. Od od 1990 r. należał do Związku Żołnierzy Armii Krajowej, od 1991 roku był też członkiem Niezależnego Ruchu Kombatantów Armii Krajowej. Medale i odznaczenia jakie otrzymał: Krzyż Partyzancki – 25.04.1995 r. – Warszawa; Krzyż Walecznych, Krzyż Walki o Niepodległość – 31.12.1997 r.; Odznaka „1000-lecia Państwa Polskiego”; Medal Wojska – 01.07.1948 r. – Londyn; Odznaka Weterana Walk o Niepodległość – 25.11.1995 r. – Warszawa.

Kalendarium:

  • 1920 ― Narodziny bohatera
  • 2007 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: