Bolesław Biegański

ur. 24 października 1989
zm. 09 marca 1989
Szkoła Podstawowa w Lutyni

Pochodzenie i dzieciństwo

Bolesław Biegański urodził się 24 października 1898 roku w Gorzupi (powiat krotoszyński).

Młodość

Nie ukończył rozpoczętej nauki w Gimnazjum w Krotoszynie ponieważ 1.06.1917 r. – w wieku 19 lat – został powołany do służby wojskowej w armii niemieckiej. Walczył pod Verdun. 20.02.1918 r. został ranny i powrócił do Polski – na leczenie w Poznaniu. Od stycznia 1919 r. do zakończenia Powstania Wielkopolskiego walczył w szeregach oddziału powstańczego. W 1920 r. powołany został na front wschodni-walczył w wojnie polsko-bolszewckiej. 12.07.1921 r. został przeniesiony do rezerwy. W tym samym roku podjął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Krotoszynie.

Działalność

Również w roku 1921 podjął pracę jako nauczyciel pomocniczy w szkole w rodzinnej Gorzupi, a od dnia 1.08.1922 r. taką funkcję pełnił także przez dwa lata w szkole w Ligocie. Bolesłw Biegański od 1.08.1924 r. był Kierownikiem Szkoły Powszechnej w Sośnicy. Wybuch II wojny światowej przerwał funkcjonowanie szkoły. Mieszkańców wsi albo wywłaszczano, albo degradowano do ról parobków. Kierownika szkoły aresztowano. W 1940 roku uciekając przed represjami niemieckimi wraz z rodziną opuścił Sośnicę. Pracował jako księgowy na majątku ziemskim w powiecie tureckim. Nie zaprzestał jednak działalności pedagogicznej – potajemnie uczył dzieci. Sośnica oswobodzona została w styczniu 1945 roku. Wkrotce wrócił do wsi i do pracy Bolesław Biegański. Od razu przystapił do organizacji szkoły. Już 15.03.1945 r. naukę w Szkole Powszechnej w Sośnicy rozpoczęło 65 uczniów. Z braku nauczycieli lekcji udzielał sam kierownik szkoły. Oprócz działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, Bolesław Biegański prowadził zespoły rolnicze oraz organizował szkolenia dla rolników. Współpracował w tym celu z Akademią Rolniczą w Poznaniu. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1966/67 Bolesław Bieganski przedszedł urlop dla podratowania zdrowia. Z kolejnym rokiem szkolnym „po 47 latach służby państwowej i 43 latach pracy pedagogicznej” odszedł na emeryturę. Na poczatku lat siedemdziesiątych wyprowadził się z Sośnicy do Puszczykowa. Pomimo przejścia w stan spoczynku nadal pracował i udzielał się społecznie. Zmarł 9.03.1989 roku w Puszczykowie.

Znaczenie postaci

Bolesław Biegański to osoba wspominana w Sośnicy z sentymentem, ponieważ był przede wszystkim wspaniałym pedagogiem – wymagającym, ale sprawiedliwym. Młodym ludziom wpajał dyscyplinę, a swoją pracę traktował jako służbę państwu. Był wielkim patriotą. Nie tylko brał udział w walkach o Polskę, ale zaszczepiał w swoich uczniach i mieszkańcach wsi miłość do Ojczyzny. Uroczyście obchodzone były wszystkie święta oraz ważne daty w dziejach historii Polski, które zawsze poprzedzone były nabożeństwem w parafialnym kościele. Kolejną wartością cenioną przez Bolesława Biegańskiego była rodzina, o którą bardzo dbał. Za liczne zasługi, pracę na rzecz kraju uhonorowany został wieloma medalami i odnaczeniami.

Kalendarium:

 • 24-1 ― Narodziny bohatera
 • 1921 ― Podjęcie nauki w Pańs...
 • 1924 ― Rozpoczęcie pracy w P...
 • 1925 ― Ślub bohatera
 • 1929 ― Odznaczenie Medalem D...
 • 1951 ― Otrzymanie Odznaki za...
 • 1958 ― Odznaczenie Brązowym ...
 • 1958 ― Odznaczenie Wielkopol...
 • 1958 ― Odznaczenie Krzyżem K...
 • 1967 ― Przejście na emerytur...
 • 1989 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „...główną zasadą naucz...”

Zobacz też:

 • > powstania wielkop...
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Miejsce śmierci b...
 • > miejsce działalno...