Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Być człowiekiem to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu...”

Bożena Henczyca

ur. 19 kwietnia 1976
zm.
Zaspół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy

Fragment wywiadu z Bożeną Henczycą przeprowadzonego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcinicy.
Zdjęć: 42
Filmów: 5
Nagrań: 4
Dokumentów: 4

Bożena Katarzyna Henczyca

(z domu Mielcarek) – wójt gminy Perzów, prezes Towarzystwa Społecznego „Tilia”, członkini wielu organizacji pozarządowych, autorka książki „Opowieści z Wygnaniewa”, współautorka książek regionalnych, laureatka ogólnopolskich nagród literackich.

POCHODZENIE

Bożena Henczyca urodziła się 19 kwietnia 1976 roku w Kluczborku, w rodzinie Heleny i Adama Mielcarków. Do czwartego roku życia mieszkała w Krzywiczynach (woj. opolskie), a w 1980 roku rodzina przeprowadziła się do miejscowości Wodziczna w gminie Trzcinica (woj. wielkopolskie). Matka Bożeny – Helena Mielcarek absolwentka studiów wyższych o kierunku ekonomicznym, początkowo pracowała jako księgowa, zaś po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych podjęła pracę w miejscowej szkole. Przez kilka lat była nauczycielką matematyki, a następnie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wodzicznej. Ojciec Bożeny – Adam Mielcarek przez cale życie zawodowe pracował jako spawacz-ślusarz w Zakładzie „FAMAK” w Kluczborku. Bożena Henczyca ma starsze rodzeństwo: siostrę Małgorzatę i brata Krzysztofa. Małgorzata obecnie mieszka we Wrocławiu, natomiast Krzysztof jest mieszkańcem gminy Trzcinica.

DZIECIŃSTWO I OKRES NAUKI

W latach 1983-1991 Bożena Henczyca uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Wodzicznej, a następnie podjęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie, które ukończyła w 1995 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale filologia polska.

KARIERA ZAWODOWA

W 1998 roku Bożena Henczyca podjęła pracę w lokalnej gazecie- „Tygodniku Kępińskim”. Sztuki dziennikarstwa uczyła się od wybitnych redaktorów. Jako pierwszy w tajniki dziennikarstwa wprowadził ją Włodzimierz Mazurkiewicz, nauczyciel j. polskiego w szkole średniej, założyciel „Tygodnika Kępińskiego”, obecnie starosta powiatu kępińskiego. Uczestniczyła w wielu warsztatach dziennikarskich organizowanych przez stowarzyszenia dziennikarskie. W „Tygodniku Kępińskim” zajmowała się głównie tematyką samorządową powiatu i problemami mieszkańców. Jako dziennikarka czuła się spełniona zawodowo, miała możliwość uczestniczenia prawie we wszystkich najważniejszych wydarzeniach, jakie miały wówczas miejsce w powiecie, doskonale orientowała się w wielu sprawach. Praca ta stwarzała jej możliwość spotkań z ciekawymi ludźmi. Przeprowadzała wywiady ze znanymi artystami, podróżnikami, politykami i sportowcami (m.in. z Agatą Młynarską, Szymonem Kołeckim, zespołem „Pod Budą”, zespołem „Skaldowie”, zespołem Stare Dobre Małżeństwo). Przeprowadziła także wywiad z ówczesnym ministrem finansów – Leszkiem Balcerowiczem. Spotykała się z przedstawicielami lokalnych władz gminy i powiatu, księżmi oraz regionalnymi działaczami społecznymi. Wielu wybitnych artystów polskiej sceny muzycznej, między innymi: Zbigniewa Wodeckiego i Eleni, poznała podczas ich koncertów, organizowanych w kościele parafialnym w Trzcinicy przez ówczesnego wikariusza księdza Sławomira Nowaka. Wspomniane koncerty były ważnym wydarzeniem artystycznym regionu, licznie gromadzącym okolicznych mieszkańców, dlatego relacje z ich przebiegu każdorazowo umieszczano w lokalnej gazecie. Pracując w „Tygodniku Kępińskim” Bożena Henczyca szczególnie starała się promować swój najbliższy region – gminę Trzcinica. W redagowanych przez nią artykułach na bieżąco pojawiały się informacje o działalności artystycznej i osiągnięciach dydaktycznych miejscowych szkół podstawowych, o życiu kulturalnym gminy, najważniejszych uroczystościach, o pracy i inwestycjach Urzędu Gminy w Trzcinicy oraz o działalności miejscowych organizacji społecznych. Obok opisu zamieszczone były, wykonane przez nią zdjęcia rejestrujące przebieg wymienionych działań i uroczystości. W „Tygodniku Kępińskim” Bożena Henczyca pracowała do 2004 roku. W tym czasie współpracowała także z „Gazetą Kępińską” i ogólnopolskim miesięcznikiem „Strażak”. Praca dziennikarki była jej prawdziwą pasją i wspomina ją z wielkim sentymentem. W tym samym okresie popołudniami i weekendy prowadziła świetlice środowiskowe dla dzieci. Pracując z podopiecznymi z gminy Trzcinica często organizowała dla nich wycieczki rowerowe, biwaki i wyjazdowe ogniska.

W latach 2005-2009 Bożena Henczyca pracowała w Urzędzie Gminy w Trzcinicy na stanowisku inspektora ds. oświaty, sportu, kultury, promocji, współpracy zagranicznej oraz funduszy unijnych. W tym okresie zajmowała się między innymi, koordynowaniem dwustronnej wymiany między gminą Trzcinica a węgierską gminą Atany, która miała miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2008 roku. Była również odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Praca ta pogłębiła jej znajomość problematyki samorządowej.

W 2009 roku objęła funkcję wójta Gminy Perzów, którą pełni już pięć lat. Jako gospodarz gminy dba o jej rozwój gospodarczy i kulturalno-oświatowy, ochronę środowiska, wdrażanie nowych inwestycji i promocję gminy w regionie. Jedną z form promocji jest działalność wydawnicza, czyli opracowanie publikacji prezentujących historię, kulturę oraz walory przyrodnicze i turystyczno-krajoznawcze gminy Perzów. Jej starania zostały zauważone i docenione. Została laureatką „Złotej Trójki” w kategorii Samorządowiec Roku 2011, w konkursie organizowanym przez tygodnik „Twój Puls Tygodnia”. Ponadto w 2014 roku zarządzana przez nią Gmina Perzów otrzymała w Poznaniu statuetkę „Hit Samorządowo-Gospodarczy. Za działania inwestycyjne i rozwój gminy w latach 2010-2013”. Wyróżnienie to potwierdza fakt dobrego wykorzystania w wymienionych latach środków unijnych i własnych, w celu upiększenia i unowocześnienia gminy. Pełnienie funkcji wójta gminy wiąże się z nawiązywaniem szerokich kontaktów międzyludzkich, stwarza też okazję do spotkań z ciekawymi i znanymi ludźmi. Bożena Henczyca jest szczególnie dumna ze spotkania i wspólnej fotografii z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim.

DZIAŁALNOŚĆ LITERACKA

Największą pasją Bożeny Henczycy jest literatura. Swój talent literacki odkryła już w szkole podstawowej. Zainspirowana twórczością pisarki Ewy Lach, w wieku siedmiu lat napisała swoją pierwszą powieść, była to historia pewnej wielodzietnej rodziny. Od dziewiątego roku życia, nieprzerwanie przez 29 lat, pisze pamiętnik, który obecnie liczy już kilkadziesiąt tomów. Obecnie z powodu licznych obowiązków, uzupełnia go już mniej systematycznie, jednak stara się zachowywać na jego kartkach wiele wspomnień. Pisanie pamiętnika jest dla niej nie tylko sposobem zachowania ulotnych chwil, ale przede wszystkim formą relaksu i osobistej terapii. W wolnych chwilach pisze opowiadania, głównie o problematyce wsi, jej odwiecznych prawach i mentalności ludzkiej. Pisze też wiersze.

Mimo młodego wieku, może się poszczycić wieloma osiągnięciami w dziedzinie literackiej. Jest autorką wielu opowiadań nagrodzonych w ogólnopolskich konkursach literackich, między innymi w konkursach „O Laur Przydrożnego Kwiatu” organizowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Ekonomiczno- Kulturalne „Droga”:

– w 2003 roku otrzymała wyróżnienie za opowiadanie „ Zemsta prezesa”,

– w 2004 roku otrzymała pierwszą nagrodę za opowiadanie „Wizyta posła”,

– w 2005 roku otrzymała pierwszą nagrodę za opowiadanie „Skórzana teczka”.

Nagrodzone opowiadania znalazły się w zbiorowych publikacjach wydanych przez organizatorów konkursu. Otrzymała także wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Studenckie Koło Literackie Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego za fragment powieści o roboczym tytule „Golas”.

Jej wielkim marzeniem od wielu lat, było wydanie własnej książki. Udało się je zrealizować w 2013 roku. Jej książka „Opowieści z Wygnaniewa” została wydana przez działające w Wodzicznej Towarzystwo Społeczne „Tilia”, które na ten cel pozyskało środki unijne. Książkę zadedykowała mieszkańcom Wodzicznej i gminy Trzcinica, którzy byli dla niej największą inspiracją. Rysunki na okładce i wewnątrz publikacji wykonał artysta Henryk Bajor. Przy dedykacji znajduje się ilustracja przedstawiająca Sanktuarium Maryjne w Wodzicznej, charakteryzujące rodzinną miejscowość Bożeny Henczycy. Materiały do napisania książki zbierała przez kilka lat. Inspiracją dla niej, były prawdziwe wydarzenia bądź autentyczne osoby, różne zdarzenia i sytuacje zaobserwowane podczas pracy dziennikarskiej. Pomysł na jedno z zamieszczonych w książce opowiadań „Chichot przeznaczenia” zrodził się, gdy przygotowywała reportaż z wypadku drogowego do „Kroniki policyjnej” w lokalnej gazecie. Bardzo poruszyło ją to wydarzenie i los nieznanego człowieka. Niektóre z opowiadań są związane z Wodziczną i pozostałymi miejscowościami gminy Trzcinica. W opowiadaniu „Zemsta prezesa” przedstawiła wymyśloną historię wokół pożarów, które w pewnym okresie rzeczywiście miały miejsce w najbliższej okolicy. Promocja książki odbyła się podczas autorskiego spotkania z czytelnikami, które miało miejsce we wrześniu 2013 roku w Wodzicznej. Wieczór autorski miał wymarzoną oprawę, fragmenty książki „Opowieści z Wygnaniewa” czytał aktor Sylwester Maciejewski znany z roli Solejuka z „Rancza”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób. Pozostały wspaniałe wspomnienia i wiele zdjęć. Książka cieszy się dużym zainteresowaniem, czytają ją zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci. Z okazji jej wydania Bożena Henczyca gościła również w ZS w Laskach, gdzie promowała swoją działalność literacką.

Bożena Henczyca jest również współautorką wielu publikacji regionalnych.

– Uczestniczyła w opracowaniu historycznej publikacji „Zwycięski czerwiec 89 r. w regionie kępińskim. Ludzie i wydarzenia”. Jest autorką rozdziału „Ocalić od zapomnienia” (Kępno, 2009).

– Jedno z jej opowiadań znalazło się w antologii „Miłość według twórców słowiańskich” wydanej na terenie kilku państw słowiańskich (Krosno, 2012).

– Opowiadanie „Klątwa” wydane w: „Droga. Przegląd Historyczno-Kulturalny Kępna i Południowej Wielkopolski” (Kępno, 2010).

– Pod jej redakcją powstały książki kucharskie: „Wędrówki kulinarne po gminie Trzcinica” (Trzcinica, 2009) oraz „Wodziczańskie smaki” (Wodziczna, 2011). Publikacje zawierają przepisy regionalnych potraw zebrane przez mieszkanki gminy Trzcinica.

Pełniąc funkcję wójta gminy Perzów, zainicjowała wydawanie publikacji promujących ten region, uczestniczyła również w ich opracowaniu.

– Jest autorką książki historyczno-kulinarnej „Perzów-Erdotelek”, w której znalazły się przepisy tradycyjnych potraw z Polski i Węgier, a także historia tych dwóch gmin. Publikacja ta została przetłumaczona na język węgierski i podarowana zaprzyjaźnionej z Perzowem węgierskiej gminie Erdotelek.

– Autorka publikacji „Gmina Perzów” (Perzów 2010).

– Z jej inicjatywy w 2012 roku wydano publikację „Bajki o smoku”, w której zamieszczono najciekawsze prace, przygotowane w ramach ogłoszonych na terenie gminy Perzów konkursów dla dzieci, popularyzujących lokalną legendę o smoku. W opracowaniu znalazły się także legendy autorstwa pracowników gminy, w tym wójta Bożeny Henczycy. Publikacja była prezentowana w czerwcu 2012 roku w Perzowie, podczas otwarcia placu zabaw „Smocze miasteczko”.

– Jest współautorką, wydanej w 2013 roku monografii „Gmina Perzów. Zarys dziejów”, gdzie napisała rozdział „Kształtowanie się administracji na terenach gminy Perzów”.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Kolejną wielką pasją Bożeny Henczycy jest działalność w organizacjach pozarządowych.

12 grudnia 2008 roku z jej inicjatywy, w Wodzicznej powstało Towarzystwo Społeczne „Tilia”. Celem organizacji jest promowanie miejscowości, jej historii, kultury, walorów przyrodniczych oraz kultywowanie tradycji i polepszanie jakości życia mieszkańców. Nazwa „Tilia” wzięła się od łacińskiego słowa oznaczającego lipę. Drzewa te są charakterystyczne dla Wodzicznej, a lipa drobnolistna rosnąca przy boisku sportowym, jest znanym w regionie zabytkiem przyrody i zarazem symbolem miejscowości. W spotkaniu założycielskim wzięło udział 28 osób, mieszkańców sołectwa Wodziczna, obecnie liczba członków wciąż się powiększa, również o osoby spoza miejscowości. Bożena Henczyca jest prezesem Towarzystwa Społecznego „Tilia”. W działalność Stowarzyszenia wpisało się wiele imprez dla lokalnego społeczeństwa oraz promujących miejscowych artystów. Pierwszą z nich była wystawa zatytułowana „Historia Wodzicznej czarno-białą fotografią pisana”, kolejna wystawa „Świat w hafcie zaklęty” prezentowała prace lokalnej hafciarki pani Stanisławy Gattner. W czerwcu 2011 roku otwarto Centrum Grillowana w Wodzicznej, tego samego roku w październiku odbyła się „Wieczornica pod wodziczańską lipą”. W ciągu pięciu lat działalności, dzięki pozyskaniu środków unijnych i dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego udało się zrealizować wiele ciekawych projektów. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć „Tilii”, było zrealizowanie filmu ,,Moja kraina jest taka zwyczajna”. Jego premiera odbyła się w październiku 2010 roku. Film prezentuje historię Wodzicznej i miejscowego Sanktuarium Maryjnego, opowiada o działalności nieistniejącej już szkoły i przedszkola. Zawiera wiele cennych wspomnień ludzi, którzy mieli szczególny wpływ na życie miejscowości, m. in. zmarłego niedawno ks. kanonika Floriana Skubiszaka, wieloletniego proboszcza parafii. W ramach projektu „Wodziczańskie smaki”, realizowanego w 2011 roku, zorganizowano warsztaty kulinarne dla pań. W czerwcu 2012 roku odbył się „ Wodziczański plener malarski”, w którym wzięło udział 14 artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego. 7 września 2013 roku odbył się Dzień Lipy, posadzono wówczas lipę koło siedziby „Tilii”, a dzieci obdarowano opaskami odblaskowymi z logo organizacji. Działalność „Tilii” skierowana jest do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i emerytów. W 2010 roku zorganizowano biesiadę „Z seniorami zawsze swojsko i biesiadnie”. W 2013 roku Towarzystwo Społeczne „Tilia” wraz ze Stowarzyszeniem „Teraz Perzów” zrealizowały wspólny projekt „Akademia Seniora”. Z różnych form aktywności skorzystało wówczas ok.150 seniorów z gmin: Trzcinica i Perzów. Towarzystwo Społeczne „Tilia” prowadzi także działalność wydawniczą. Oprócz książki „Opowieści z Wygnaniewa” autorstwa Bożeny Henczycy, wydano wiele ciekawych folderów, ulotek i pocztówek, a także zbiór poezji Krzysztofa Rębowskiego. „Tilia” na stałe się już wpisała w plejadę stowarzyszeń powiatu kępińskiego, działa dynamicznie wciąż odnajdując nowe kierunki działania.

Od 2008 roku Bożena Henczyca jest najpierw członkiem zarządu a następnie członkiem Rady Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” – organizacji pozarządowej działającej na obszarze wszystkich gmin powiatu kępińskiego. Stowarzyszenie w strukturze skupia zainteresowanych rozwojem regionu przedstawicieli trzech sektorów: publicznego gospodarczego i społecznego.

Bożena Henczyca należy także do zarządu Kępińskiego Towarzystwa Edukacyjno-Kulturalnego „Droga” zajmującego się głównie działalnością wydawniczą.

Wychodząc z założenia, że silne społeczeństwo, to silne organizacje, Bożena Henczyca wspiera działalność stowarzyszeń społecznych, istniejących na terenie gminy Perzów: Stowarzyszenia Sympatyków Trębaczowa, „Teraz Perzów”, „Kozie Górki” w Kozie Wielkiej oraz „Brzozowej Osady”. Wszystkie te organizacje powstały odkąd Bożena Henczyca jest wójtem w Perzowie.

Ponadto Bożena Henczyca działa w Radzie Sołeckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzicznej.

Praca na rzecz organizacji pozarządowych jest absorbująca, ale daje jej wiele satysfakcji. W styczniu 2014 roku Bożena Henczyca za wybitne zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów została uhonorowana Złotą Odznaką.

ŻYCIE PRYWATNE ( RODZINA I PASJE)

13 kwietnia 2002 roku Bożena Mielcarek wyszła za mąż za Marcina Henczycę, ślub odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wodzicznej. Wraz z mężem i z dwójką dzieci: 10-letnią córką Kają i 12-letnim synem Mateuszem nadal mieszka w swojej rodzinnej miejscowości. Jest więc mieszkanką Wodzicznej już od 33 lat.

Bożena Henczyca doskonale łączy liczne obowiązki zawodowe, społeczne i prywatne, przy czym znajduje czas na rozwijanie własnych pasji. Lubi gotować i grać w szachy. Czas wolny najchętniej spędza w gronie rodziny i przyjaciół, angażuje też najbliższych w prowadzoną przez siebie działalność społeczną. Lubi wszystko, co polskie: polską wieś, polski film, polską literaturę i muzykę. Preferuje wakacje w Polsce, miejscem do którego często wraca są polskie góry, zwłaszcza Bieszczady. Tegoroczny urlop planuje spędzić z rodziną na Mazurach.

Jako miłośniczka literatury nie tylko pisze, uwielbia też czytać, książki są dla niej ważną częścią życia. W domu posiada zasobną bibliotekę, w której zgromadziła wiele ważnych pozycji literackich. Jej ulubionymi autorami są polscy pisarze współcześni oraz John Irwing. Z wielkim sentymentem wspomina spotkanie ze znanym pisarzem Wiliamem Whartonem, (autor m.in. „Ptaśka”), w którym uczestniczyła kilka lat temu. Bardzo ceni sobie otrzymany wówczas autograf pisarza zapisany w ulubionej książce tego autora: „W księżycową jasną noc”.

Wśród zgromadzonych pamiątek obok rodzinnych fotografii, ważne miejsce zajmują nagrody i wyróżnienia, którymi została uhonorowana za swoje osiągnięcia literackie oraz działalność społeczną i zawodową, jak również wspomniane już wspólne zdjęcia z ciekawymi i znanymi ludźmi.

ŹRÓDŁA:

1. Wywiad z Bożeną Henczycą przeprowadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcinicy, dnia 06.03.2014 roku.

2. Artykuły zamieszczone w „Tygodniku Kępińskim”:

– „Pisząc, przetwarza się świat” (XII 2004r.)

– „ Wodziczna na obrazach” (VI 2012 r.)

– „ Inauguracja projektu Akademia Seniora” (VIII 2013r.)

– „Biesiada muzyczna” (X 2013r.)

– „Tilia” ma 5 lat” (I 2014 r.)

3. Artykuł „Towarzystwo Społeczne Tilia obchodziło jubileusz istnienia i działalności.”, zamieszczony w „Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym” (I 2014 r.)

4. Strony internetowe:

www.trzcinica.com.pl

www.facebook.com/b.henczyca/info

www.wrotawielkopolski.org.pl

www.trzcinica.nowoczesnagmina.pl

www.perzow.pl

www.forumsamorzadowe.pl

www.sycow.naszemiasto.pl

www.radiosud.pl

5. Publikacja „Wodziczański plener malarski”, wyd. 2012 r.

6. Książka Bożeny Henczycy „Opowieści z Wygnaniewa”, wyd. 2013 r.

7. Monografia „Gmina Perzów. Zarys dziejów”, wyd. 2013 r.

Kalendarium:

 • 1995 ― Ukończenie Liceum Ogó...
 • 2002 ― Ślub z Marcinem Hencz...
 • 2003 ― Wyróżnienie w ogólnop...
 • 2004 ― Nagroda za zajęcie I ...
 • 2005 ― Podjęcie pracy w Urzę...
 • 2008 ― Rozpoczęcie działalno...
 • 2009 ― Objęcie funkcji wójta...
 • 2008 ― Założenie Towarzystwa...
 • 2010 ― Premiera filmu „...
 • 2012 ― Zdobycie tytułu laure...
 • 2013 ― Wydanie własnej książ...
 • 2013 ― Autorskie spotkanie z...
 • 2014 ― Uhonorowanie Złotą Od...
 • 2014 ― Wyróżnienie Gminy Per...

Źródła:

Cytaty:

 • „Być człowiekiem to czu...”

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >