Celina Przyłubska

ur. 1844
zm.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego w Wandowie

Zdjęć: 10

Celina vel Cecylia z Węsierskich Przyłubska urodziła się w 1844 r. w Zakrzewie w Wielkim Księstwie Poznańskim. Ojcem Celiny jest Albin hr.Węsierski h. Belina , matką Ludwika hr.Kwilecka z Kwilcza h. Śreniawa. Celina miała cztery siostry : Emilia Moszczeńska ,Wanda Grabska , Laura Eleonora Moszczeńska i Józefa Brzeska oraz brata Zbigniew Zygmunt Antoni hr. Węsierski-Kwilecki. 15 sierpnia 1863 r. poślubiła Władysława Przyłubskiego. Małżonkowie po ślubie przenieśli się do Zatoru, majątku zakupionego przez Władysława. Po śmierci seniora Przyłubskiego Władysław z żoną Celiną odziedziczył Lisewo. Do Celiny Przyłubskiej należał również folwark w Przewozie . Celina był bardzo dobrym organizatorem pracy w swoim majątku. Celina Przyłubska po śmierci męża rzuciła się w wir pracy społecznej. Przekazała w 1905 r.dużą liczbę książek i czasopism do powstającej biblioteki, utworzonej przez Koło Macierzy Polskiej ze Skulska. Przeznaczyła 2000 rubli dla komitetu budowy szkoły. Jednak wobec niepowodzenia w realizacji tego zamierzenia, pieniądze złożyła w banku w Kaliszu. Procent od tej sumy miał stanowić stypendia na kształcenie dwóch osób ze Skulska. Dzięki niej uruchomiono ochronki dla dzieci z Lisewa i Skulska. Obok ochronki działała prywatna szkoła z językiem polskim. Była to szkoła wiejska dwuklasowa, ogólna. Celina Przyłubska tuż przed śmiercią w 1912 r. swoją spadkobierczynią uczyniła Marię Leszczyńską, która po śmierci ojca , wraz z matką i rodzeństwem ok .1910 r.zamieszkała w Lisewie. Celina zmarła 12 czerwca 1912 r. w wieku 66 lat i została pochowana w Skulsku.

Zobacz też: