Cezary Wiktor Krasowski

ur. 10 grudnia 1964
zm.
Szkoła Podstawowa w Sarbicach

Przedszkole EFS  na terenie Gminy Brudzew
Wywiad z Cezarym Krasowskim cz.2
Wójt Cezary Krasowski
Wydanie gazety lokalnej  –  artykuł na temat  Extreme Show Brudzew
Zdjęć: 3
Filmów: 3
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Cezary Wiktor Krasowski –urodził się 10 XII 1964 roku, a faktycznie 26 XI 1964 roku, gdyż, jak opowiada, rodzice chcieli zaczekać do nowego roku 1965 ze zgłoszeniem syna do urzędu meldunkowego. W dniu 10 grudnia 1964 roku, na wniosek „gorliwych pań meldunkowych” ojciec Stanisław otrzymuje z urzędu gminy wezwanie do zameldowania syna, zgłasza się i podaje rzeczywistą datę urodzenia syna Cezarego, Wiktora 10 XII 1964 roku. Urodził się w miejscowości Brudzyń, gmina Brudzew, obecnie woj. wielkopolskie. W tej miejscowości, spędził swoje dzieciństwo i młodość. Mama Barbara, ojciec Stanisław Krasowski. Dziadkowie ze strony matki to Irena i Adam, a ze strony ojca Zofia i Stanisław. W rodzinie Krasowskich istniała tradycja nadawania chłopcom imienia Stanisław, nosił je ojciec, dziadek, pradziadek. Tradycja ta została przerwana przez ojca Cezarego Krasowskiego, który to swoim trzem synom nadał imiona Dariusz, Arkadiusz, Cezary i Wiktor. Tato Cezarego Krasowskiego był jedynakiem, stąd jego najbliższa rodzina pochodzi ze strony mamy – ciocia Mirosława i wujek Jerzy.

Edukacja

Od klasy I do IV uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Brudzyniu, a następnie klasy V-VIII ukończył w Szkole Podstawowej w Brudzewie. Na zajęcia do szkoły w Brudzewie dojeżdżał motocyklem marki „Komar” i od tego czasu po dziś dzień rozpalił w sobie zamiłowanie do motorów. Mając 10 lat odbywa swoją pierwsza podróż zagraniczną, wówczas do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W wieku 14 lat wyjeżdża na 3 – tygodniowe kolonie do Bułgarii i odbywa swój pierwszy lot samolotem. To wydarzenie pamięta bardzo dokładnie, jako coś wyjątkowego i szczególnego w swoim życiu. Następne wyjazdy zagraniczne do Finlandii i Holandii mają miejsce na studiach – są to miesięczne wyjazdy studyjne. Do szkoły średniej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku . Tam uczył się języka rosyjskiego i francuskiego. Jego ulubione przedmioty w szkole to wychowanie fizyczne i historia.

Wykształcenie

W 1990 roku ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwo. Poszerzał swoją wiedzę i doświadczenia m. in. na Podyplomowych Studiach z zakresu Promocji, Podyplomowych Studiach z zakresu Administracji Europejskiej oraz Podyplomowych Studiach – Akademia Liderów Samorządowych.

Praca

Pracował w gazecie „Wprost”, w „Ekspresie Poznańskim ”, „Głosie Wielkopolskim” i „Przeglądzie Konińskim”. W latach 1990-1999 prowadził własną działalność gospodarczą. W poszukiwaniu pracy zwiedził wiele ciekawych krajów. Odbył pięćdziesiąt cztery podróże do Turcji i dwie do Syrii oraz Kuby, Korei Północnej. Tam też pracował w wielu resortach gospodarki m. in.: budownictwie. Zwiedził prawie wszystkie kraje Europy. Szczęśliwy nominał pieniężny „1 marka”, znaleziony w Niemczech, przyniósł szczęście w szybkim znalezieniu pracy w tym państwie. Posiada go do dnia dzisiejszego. Podejmując pracę w Niemczech nauczył się tam języka niemieckiego, którym się posługuje po dziś dzień. W latach 2000 – 2006 pracował w Starostwie Powiatowym w Turku, jako specjalista pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Brudzew

W 2004 roku startuje w wyborach uzupełniających na Wójta Gminy Brudzew i zajmuje 3 miejsce. W 2006 roku po namowie grupy mieszkańców z gminy Brudzew ponownie decyduje się na kandydowanie w wyborach na Wójta Gminy. Od 6 grudnia 2006 do chwili obecnej, pełni funkcję Wójta Gminy Brudzew. Jest to już trzecia kadencja bycia wójtem. O działaniach Wójta i jego planach można poczytać w wielu publikacjach oraz na stronach internetowych m.in.: Gminy Brudzew.

Pasje

W wolnych chwilach pogłębia swoje zainteresowania motoryzacją. Jest pasjonatem starych, zabytkowych motocykli. Jego sposób na nudę to oczywiście motocykle. Garaż to jego „drugi dom”. Poza tym uwielbia czytać książki. W podróżach motocyklowych towarzyszy mu 17 letnia córka Nikola. W młodości lubił grać w piłkę nożną, jeździć na rowerze, chciał tez uprawiać jogging. Jest miłośnikiem zwierząt, obecnie ma psa, który wabi się Wiki. Nie lubi zajmować się gotowaniem, chociaż na studiach uznawany był za najlepszego kucharza. Specjalizował się w przygotowywaniu zupy zwanej „śmieciówką”. Aby ugasić pragnienie po spożyciu tej zupy należało wypić jeden litr wody mineralnej. Lubi tradycyjne potrawy takie jak schabowy, bigos, polewka. Samodzielnie potrafi usmażyć jajecznicę, obecnie uczy się sztuki przygotowywania potraw z owocami morza.

Turecka Grupa Motocyklowa Stowarzyszenie MOTUR

Z jego inicjatywy powstała Turecka Grupa Motocyklowa Stowarzyszenie MOTUR. Jako Prezes tego stowarzyszenia podjął się wielu cennych inicjatyw np.: za jego sprawą odbywają się dwa razy w roku spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi w Stemplewie. Całą atrakcją tej imprezy są przejażdżki motorowe. Na podkreślenie zasługuje fakt oddawania krwi dla osób poszkodowanych w wypadkach motorowych oraz pomoc finansowa dla poszkodowanych i ich rodzin. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez stowarzyszenie, weekendowe wyjazdy motocyklowe po całej Polsce i nie tylko. Za jego sprawą odbyła się w Brudzewie Ogólnopolska Impreza Extreme Show Brudzew. Jako pasjonat motocykli uznał, że taka impreza będzie wielką atrakcją dla mieszkańców. Uczestniczy w zlotach motocyklowych w całej Polsce.

Znaczenie postaci dla rozwoju rejonu

Od zawsze Wójta pasjonowała praca społeczna, już na studiach można było zauważyć zaangażowanie w społecznym Dyskusyjnym Klubie Filmowym, gdzie odbywały się projekcje filmów niedopuszczonych przez cenzurę do publicznego obiegu. Należy nadmienić , iż członkowie tego klubu za swoje działania ponieśli konsekwencje. Jako dobry organizator prac na rzecz środowiska, rejonu przygotowuje kadrę gminną dla pozyskiwania funduszy europejskich, co powoduje powstawanie nowych inwestycji. Dochody z kopalni wykorzystuje na zagospodarowywanie terenu oraz tworzenie nowych zakładów pracy w gminie. Troszczy się o rozwój turystyki weekendowej. Myśli o tworzeniu nowych miejsc pracy i lepszej przyszłości dla mieszkańców.

Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu udało mu się zrealizować wiele inwestycji na terenie gminy Brudzew. Jako Wójt Gminy Brudzew podejmuje szereg działań inwestycyjnych starając się sprostać współczesnym wyzwaniom. Realizuje liczne projekty ukierunkowywane na budowę i modernizację obiektów infrastruktury społecznej, drogowej, wodno-kanalizacyjnej. Wspiera działania mające na celu wzrost poziomu życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki umiejętności w pozyskiwaniu środków finansowych udało się zrealizować m.in. następujące inwestycje.

Przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie została wybudowana hala sportowa wraz z siłownią i salą fitness oraz przebudowany został zespół boisk i urządzeń sportowych. W jedenastu miejscowościach gminnych powstały place zabaw dla dzieci. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyremontowano wszystkie świetlice wiejskie. Przebudowano budynek dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz zabytkowym Parkiem przy GOK.

Wszystkie szkoły wyposażone zostały w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. W trzech placówkach na terenie gminy (Galew, Chrząblice, Koźmin) powstały przedszkola z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie z fundacją Familijny Poznań.

Realizowane są projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji dotyczących ochrony środowiska. Ze względu na problem powodzi i podtopień na terenie gminy udrożniono koryta rzek. Rozbudowana i zmodernizowana została stacja uzdatniania wody w miejscowościach Krwony, Galew, Tarnowa i Dąbrowa. Dzięki temu znacznie polepszyła się jakość wody, usprawniono jej dystrybucję na terenie całej gminy. Wybudowana została również kanalizacja sanitarna i deszczowa w Brudzewie.

Wiele projektów dotyczyło dofinansowania do przebudowy i remontów dróg. Ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu Gminy wyremontowano budynek OSP w Brudzewie.


.

Cytaty:

  • „Moim szefem są mieszka...”

Źródła:

  • Cezary Krasowski/faceb...
  • Strona Gminy Brudzew
  • Uniwersytet im. Adama ...

Zobacz też: