Czesław Marian Kowalewski

ur. 08 września 1899
zm. 26 września 1990
Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Łubiance

Zdjęć: 9
Filmów: 1
Nagrań: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Czesław Marian Kowalewski urodził się 8 września 1899 roku w Radziejowie (tereny Kujaw) na terenie zaboru pruskiego. Ojciec był organistą i zegarmistrzem, natomiast mama z domu Kolanowska, zajmowała się gospodarstwem domowym.

Dzieciństwo

Miał brata Edmunta i siostrę Irenę. Czas wolny spędzał razem z rodzeństwem, bawiąc się i uprawiając sport, którym się interesował.

Edukacja

Chodził do szkoły podstawowej oraz 5-letniego gimnazjum w Radziejowie. Był zdolnym i wysportowanym uczniem. Wygrał wyścig kolarski, za co otrzymał odznakę sportową. Od najmłodszych lat cenił wartości takie jak Ojczyzna i honor, więc gdy będąc uczniem szkoły podstawowej sprzeciwił się mówienia po rosyjsku został pobity przez nauczyciela. W 1916 r. porzucił szkołę będąc w ostatniej klasie gimnazjum, gdyż od urodzenia pragnął walczyć za Ojczyznę i wstąpił do wojska.

Wojskowość

Brał udział w wielu walkach – pierwsza w Radziejowie, gdzie wraz z grupą 6-7 kolegów zaatakował posterunek niemiecki, na którym stacjonowało 30 żołnierzy rozbrajając wroga. Kolejne podobne wydarzenia miały miejsce w Inowrocławiu. W 1919 r. służył w 2. pułku swoleżerów, a w 1920 r. w 3. pułku strzelców konnych, brał udział w walkach na froncie Wołyńskim. W wojsku był pisarzem, posiadał dużo odznaczeń i stopień plutonowego.

Praca i rodzina

Po I wojnie światowej pracował w cukrowni w Dobrem koło Radziejowa, był kierownikiem sklepu w Brześciu Kujawskim. Jego pasją były pszczoły. Ukończył kurs mistrzowski pszczelarski – był instruktorem pszczelarstwa. W 1938 r. odwiedzając brata, który był kierownikiem szkoły w Mniewie poznał przyszłą małżonkę panią Anastazję Zubal. Po ślubie, który został zawarty w 1938 r. młodzi małżonkowie zamieszkali w Drzewcach. Pan Czesław nie brał udziału w II wojnie, pracował jako zegarmistrz by utrzymać rodzinę, przez krótki czas pracował w Urzędzie Gminy w Umieniu. W 1946 r. wraz z żoną organizował szkołę w Ostrowie, współuczestniczył w założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budował remizę dla strażaków. Zorganizował w Ostrowie grupę teatralną, która występując w okolicznych wioskach, zdobywała pieniądze na rozwój własnego życia kulturalnego.

Odznaczenia

Pan Czesław za swoją wieloletnią pracę otrzymał liczne odznaczenia i medale:

– medal za działalność w ZBOWID,

– Order Odrodzenia Polski,

– odznakę za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego,

– medal za wysługę lat w Straży Pożarnej za 15, 20 i 35 lat służby.

Znaczenie postaci

Najważniejsze w życiu pana Czesława były Ojczyzna, honor i rodzina. Poświęcił swoją młodość dla walki o Ojczyznę. Jednoczył ludzi wokół siebie zachęcając do wspólnych działań i pracy, a dzięki znajomości wielu języków m.in. rosyjskiego, francuskiego, łaciny pomagał w realizacji rozpoczętych inwestycji. Poprzez realizację swoich zainteresowań i pasji przyczynił się do rozwoju straży pożarnej, życia kulturalnego mieszkańców z okolicznych wiosek. Miał duży wkład w rozwój województwa poznańskiego. Był człowiekiem wymagającym i konsekwentym ale jednocześnie bardzo pogodnym i otwartym na potrzeby innych.

Kalendarium:

  • 1914 ― udział w I wojnie świ...
  • 1918 ― udział w Powstaniu Wi...
  • 1899 ― Narodziny bohatera
  • 1990 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • > I wojna światowa ...
  • > powstanie wielkop...
  • >