Czesław Nowaczyk

ur. 20 września 1917
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabienicach

Wywiad z wnuczkami pana Czesława Nowaczyka
Zdjęć: 15
Filmów: 6
Nagrań: 7
Dokumentów: 6

Pochodzenie

Czesław Nowaczyk urodził się 20 września 1917 roku w Myszakowie – gmina Trąbczyn, województwo słupeckie; w rodzinie zajmującej się rolnictwem. Obecnie mieszka w Grabienicach w gminie Rzgów. Ma 97 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. W rodzinnych stronach nazywają go ,,Wacek „.

Rodzina

Jego rodzicami byli Wiktoria (z domu Koszal) i Jan Nowaczykowie. Miał ośmioro rodzeństwa: Lucjana, Zofię, Jana, Tadeusza, Wiktorię , Józefa, Marię i Stefana. 12 lutego 1948 roku ożenił się z Anną Pawłowską, córką dziedzica Jana Pawłowskiego. Zamieszkał w Grabienicach w gminie Rzgów. Wraz z żoną dochował się dziewięciorga dzieci (Marianna, Eugeniusz, Aurelia, Barbara, Grzegorz, Zofia, Bożena, Marek, Katarzyna). Ma 25 wnucząt, około 40 prawnucząt i 3 praprawnucząt. W 2006 roku został wdowcem po 58 latach małżeństwa. W dniu 8 października 2004 roku pan Czesław otrzymał Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Dzieciństwo i wczesna młodość

Ukończył cztery klasy szkoły podstawowej – dwa lata w Myszakowie i dwa lata w Łazińsku (obecnie powiat słupecki). Po zakończeniu edukacji pracował w gospodarstwie rolnym swoich rodziców.

Wojenne losy

Pdczas II wojny światowej w wieku 23 lat w skutek ,, łapanki ” w Zagórowie został wywieziony do Niemiec i miał trafić do obozu koncentracyjnego, ale uratowała go pewna Niemka, która potrzebowała silnego mężczyzny do pracy w gospodarstwie. W Niemczech przebywał 5 lat. Za pracę dostawał wyżywienie i miejsce do spania. Wspomina, że był tam dobrze traktowany. W związku z powyższymi wydarzeniami pan Czesław należy do Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

Zarys życia po wojnie

Kilka dni po zakończeniu wojny pan Czesław wracał na piechotę do kraju i obserwował jej tragiczne skutki. Po dotarciu do ojczyzny najpierw odwiedził swoją najbliższą rodzinę, a następnie udał się na poszukiwanie pracy. Trafił do gospodarstwa Adama Pawłowskiego i tam poznał swoją przyszłą żonę Annę Pawłowską. Po śmierci teścia otrzymał wraz z żoną połowę domu i gospodarstwa, które prężnie się rozwijało. Po kilku latach mieszkania w Grabienicach pan Nowaczyk został aresztowany i uwięziony w Rawiczu, ponieważ nie chciał za darmo oddać państwu zboża. Wyszedł na wolnośc po pięciu miesiącach.

Działalność na rzecz lokalnej społeczności

Działania na rzecz OSP w Grabienicach

Po przybyciu w rodzinne strony swojej żony pan Czesław Nowaczyk aktywnie działał w OSP w Grabienicach. Przez wiele lat był jej naczelnikiem (od 1945 roku). Wraz z innymi mieszkańcami organizował zabawy taneczne i występy artystyczne, w których sam uczestniczył. Dochód z tych przedsięwzieć przeznaczano na funkcjonowanie straży. Pan Nowaczyk był również incjatorem budowy remizy w Grabienicach i wspomagał straż finansowo. Za swą działalność na rzecz OSP w Grabienicach otrzymał następujące odznaczenia:

– Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 1985r.

– Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 1995r.

– Statuetkę za Zasługi dla Pożarnictwa – 2006r.

– Statuetkę za Zasługi dla OSP Grabienice – 1945-2014

Praca na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabienicach

Pan Czesław Nowaczyk aktywnie wspomagał funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Grabienicach. W 1955r. podjął wraz z żoną decyzję o udostępnieniu dwóch pomieszczeń swojego mieszkania, aby odbywały się tam zajęcia edukacyjne dla dzieci, gdyż w Grabienicach nie było szkoły. Przekazał również jedno pomieszczenie z przeznaczeniem na mieszkanie dla nauczyciela. Natomiast w 1958r. Pan Czesław wraz z żoną oddał 1,2 ha ziemi pod budowę szkoły w Grabienicach. W zamian za to dopiero po kilkudziesięciu latach otrzymał łąkę w Barłogach w gminie Rzgów, którą później sprzedał. W czynie społecznym pomagał przy kopaniu fundamentów szkoły. Przez 15 lat działał w Komitecie Rodzicielskim. Z analiz kronik szkolnych wynika, że wspierał finansowo działalność placówki.

Zainteresowania i pasje

Pan Czesław bardzo lubi czytać. Najchętniej książki o tematyce wojennej. Mimo, iż ukończył tylko cztery klasy , to czyta płynnie i nadal bez okularów. Jego pasją były konie, które swego czasu hodował i bardzo o nie dbał. Jeszcze do niedawna uwielbiał jeździc rowerem.

Znaczenie postaci

Pan Czesław Nowaczyk zasłużył się dla lokalnej społeczności aktywnie udzielając się na rzecz OSP i szkoły w Grabienicach. Zawsze był wierny swoim poglądom i nigdy nie wstąpił do PZPR mimo, iż był do tego namawiany.

Kalendarium:

 • 1917 ― Narodziny bohatera
 • 1940 ― Wyjazd na roboty do I...
 • 1948 ― Ślub bohatera
 • 1955 ― Udostępnienie pomiesz...
 • 1958 ― Oddanie ziemi pod bud...
 • 1985 ― Srebrny Medal za Zasł...
 • 1995 ― Złoty Medal za Zasług...
 • 2004 ― Medal za Długoletnie ...
 • 2006 ― Statuetka za Zasługi ...
 • 2014 ― Statuetka za Zasługi ...

Źródła:

Zobacz też:

 • > II wojna światowa...
 • > Miejsce działalno...
 • > Gmina,w której ur...
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >