Czesław Ratajczak

ur. 15 czerwca 1942
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie

Zdjęć: 12

Pochodzenie

Czesław Ratajczak urodził się 15 czerwca 1942 roku w Kąkolewie. Był synem Stanisława Ratajczaka i Władysławy z domu Klak. Miał czworo rodzeństwa: braci Alojzego, Zbigniewa i Andrzeja oraz siostrę Janinę. Dzieciństwo spędził w Kąkolewie. Tu przy ulicy Ogrodowej znajduje się jego dom rodzinny. W gospodarstwie rolnym rodziców poznał ciężką pracę na roli. Zmarł 19 września 2011 roku po kilkuletniej ciężkiej chorobie.

RODZINA

W roku 1974 ożenił się z Elżbietą Marią Przybylską, nauczycielką nauczania początkowego. Wspólnie wychowali troje dzieci. Bardzo zależało mu, aby zapewnić dzieciom możliwość kształcenia się zgodnie z zainteresowaniami. Najstarszy syn, Szymon, mieszka i pracuje jako policjant w Ostródzie na Mazurach. Jego żona jest nauczycielką języka polskiego. Mają kilkuletniego syna. Córka Bogumiła, absolwentka skandynawistyki, mieszka w Warszawie. Jest autorką przekładu z języka szwedzkiego biografii Tove Jansson, autorki słynnych przygód Muminków. Najmłodsza, Małgorzata, ukończyła lingwistykę stosowaną i hungarystykę. Mieszka i pracuje w Niemczech. Żona Elżbieta mieszka w Kąkolewie.

Edukacja

W latach 1949–1956 był uczniem Szkoły Podstawowej w Kąkolewie. Naukę kontynuował w latach 1956–1961 w Liceum Pedagogicznym w Lesznie. Był uczniem znanego w powiecie leszczyńskim regionalisty Stanisława Jędrasia. Maturę zdał w roku 1961, po czym kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim Nr 2 w Poznaniu na kierunku geografia. W latach 1976–1980 studiował na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Etapy działalności

NAUCZYCIEL

Pierwszą pracę podjął 16 sierpnia 1963 roku w czteroklasowej Szkole Podstawowej w Grodzisku, gmina Osieczna, powiat leszczyński. Od 1 sierpnia 1969 roku zatrudniony był w Szkole Podstawowej przy Sanatorium w Osiecznej. Od 1 sierpnia 1975 roku był wicedyrektorem i nauczycielem geografii w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie. W zakresie jego obowiązków były przede wszystkim sprawy wychowawcze. Przewodniczył szkolnej komisji wychowawczej, która pod jego kierunkiem opracowała ceremoniał uroczystości szkolnych i szereg regulaminów wewnątrzszkolnych, napisała pierwszy Statut Szkoły. Jako nauczyciel geografii przekazywał wiedzę w sposób ciekawy, oryginalny, osiągając wysokie wyniki w pracy dydaktyczno–wychowawczej. Zapamiętano go jako nauczyciela surowego, skrupulatnego w pracy, wymagającego, ale sprawiedliwego. Był organizatorem wielu wycieczek dla uczniów. Wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy sprawiało mu radość, spełniał się w tej pracy, lubił dzieci i szanował ich opinie. Był aktywnym członkiem Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, dzięki staraniom którego pięć wsi obwodu szkolnego otrzymało duży nowoczesny obiekt szkolno–przedszkolny. W dowód uznania za całokształt pracy dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczej i społecznej uchwałą rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kąkolewie został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużony dla Szkoły.

RADNY

Mieszkańcy Kąkolewa darzyli Cz. Ratajczaka wielkim szacunkiem i przez dwadzieścia lat (pięć kadencji) wybierali go do Rady Miejskiej w Osiecznej. Pełnił funkcje: członka Zarządu Miasta i Gminy Osieczna, przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej. Pracował w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego. Wielokrotnie zgłaszał na sesjach Rady Miejskiej wnioski, interpelacje, zapytania; zabiegał skutecznie o sprawy nie tylko Kąkolewa, ale całej gminy. W roku 2010, podczas obchodów dwudziestolecia samorządu terytorialnego, został przez Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna wyróżniony jako długoletni radny.

SOŁTYS

Czesław Ratajczak funkcję sołtysa Kąkolewa pełnił przez trzy kadencje: od 23 marca 1999 do 1 marca 2011 roku. Zrezygnował ze startu w kolejnych wyborach z powodu choroby. Był sołtysem niezwykle pracowitym, w opinii mieszkańców jednym z najlepszych, najbardziej zaangażowanych w życie wsi i sprawy mieszkańców. Obejmując tę funkcję, miał wiele planów. Część z nich, dzięki dobrej współpracy, decyzjom radnych i władz gminy, udało się zrealizować, jak chociażby wybudowanie nowej szkoły i przedszkola z kompleksem ogólnodostępnych boisk sportowych, budowa nowych ulic i remont chodników, budowa sieci wodociągowej i gazowniczej. Rozwiązany został problem oświetlenia ulicznego. Wieś ciągle się rozbudowuje i pięknieje. W opinii żony zgodził się zostać sołtysem, bo zawsze był zaangażowany w działalność społeczną i pociągały go nowe wyzwania. Reaktywował uroczyste obchody Święta Plonów, tzw. wiejskie dożynki, podczas których przedstawiany był wielkopolski obrzęd dożynkowy wystawiany przez Zespół Śpiewaczy WRZOS z Kąkolewa. Dzięki współpracy sołtysa, rady sołeckiej i dyrekcji Szkoły w Kąkolewie to święto rolników miało zawsze barwną i uroczystą oprawę.

PSZCZELARZ

Pszczelarstwo było jego wielkim hobby i sposobem na życie szczególnie po przejściu na emeryturę. Umiejętność tę zdobył, ucząc się i podglądając pracę sąsiada, również pszczelarza-pasjonata Jana Szeląga. Rozpoczynał od 5 rodzin pszczelich, by rozbudować profesjonalnie prowadzona pasiekę do 120 pni. To była największa pasieka w gminie Osieczna. Aby skutecznie pracować, systematycznie pogłębiał swą wiedzę, uczestnicząc w kursach, spotykając się z innymi pszczelarzami, czytając fachową literaturę. Działał też aktywnie w Kole Pszczelarzy w Osiecznej. Za swe osiągnięcia w tej dziedzinie uhonorowany został najwyższym odznaczeniem – Medalem im. Księdza Doktora Dzierżona.

Znaczenie postaci

Czesław Ratajczak bardzo pozytywnie zapisał się w pamięci mieszkańców przede wszystkim Kąkolewa i gminy Osieczna jako nietuzinkowa osobowość, człowiek wielkich pasji, życzliwy, otwarty na problemy i potrzeby innych, dociekliwy, konsekwentny i skuteczny w działaniu.

Zobacz też: