Danuta Kostek-Koza

ur. 24 grudnia 1956
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce

Artykuł, który ukazał się w Gazecie poznańskiej – Ekspress powiatowy – 20 marca 200 r.
Wywiad z panią Danutą Kostek – Koza
Zdjęć: 6
Dokumentów: 2

Pochodzenie:

Danuta Kostek-Koza urodziła się 24 grudnia 1956 roku w Sękowie koło Nowego Tomyśla. Jest córką Gertrudy z domu Kaczmarek i Gerharda Kostek. Ma starszą siostrę Jadwigę. Wychowała się na wsi. Jej rodzice posiadali gospodarstwo rolne we wsi Sękowo.

Dzieciństwo, młodość, rodzina:

Pani Danuta, tak wspomina swoje dzieciństwo: „Dzieciństwo spędziłam w swojej rodzinnej wsi Sękowo, gdzie prze cztery lata uczęszczałam do małej szkoły podstawowej, w której uczył jeden nauczyciel. Od klasy piątej dojeżdżałam rowerem do szkoły w Nowym Tomyślu, byłam wtedy często zmoknięta, a zimą zmarznięta”. W czasie wolnym, a szczególnie w wakacje pomagałam rodzicom w gospodarstwie, gdzie większość prac wykonywało się ręcznie, gdyż rolnictwo nie było jeszcze tak zmechanizowane. No i to „ogórkowo” – rodzice przez wiele lat prowadzili plantację ogórków, trzeba było je co drugi dzień wcześnie rano obrywać (wstawałam około 5.00). Były też i inne prace do wykonania, np. żniwa. Marzyły mi się wtedy sierpniowe przymrozki. Mama bardzo lubiła kwiaty, miała ich pełen ogród i to hobby zaszczepiła też we mnie. Od dzieciństwa bardzo lubiłam czytać książki – podobnie jak mój tata. Pamiętam zimowe wieczory, kiedy oboje siedzieliśmy przy stole z zapaloną lampą naftową i czytaliśmy. Po studiach los rzucił mnie do Piłki, gdzie mieszkam już 36 lat. Mam dwoje dzieci: córkę Monikę i syna Radosława, którzy założyli już swoje rodziny. Moje wnuczki Maja i Magdalena mieszkają w Anglii. Staram się je często odwiedzać.”

Edukacja i praca:

Nauka:

– 1963-1967 – Szkoła Podstawowa w Sękowie
– 1967-1971 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Nowym Tomyślu
– 1964-1968 – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu
– 1975-1979 – Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi – mgr geografii

Praca:

– 1979-1991 – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Piłce
– 1991-2004 – dyrektor Szkoły Podstawowej w Piłce
– 2004-2006 – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Piłce
– 2006 – przejście na emeryturę

Działalność, praca społeczna i znaczenie postaci:

Danuta Kostek-Koza – w okresie pełnienia funkcji dyrektora angażowała się w pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla szkoły – od sponsorów, a przede wszystkim poprzez ich wypracowanie i nawiązywanie kontaktów z ZHR – Poznań – Święty Marcin (prowadzenie wypoczynku letniego i zimowego dla harcerzy). Uzyskiwane środki pieniężne przekazywała na remonty – elewacja budynku szkoły, podłogi, malowanie klas oraz zakup pomocy dydaktycznych. W połowie lat 90-tych jako pierwsza szkoła w gminie – Szkoła Podstawowa w Piłce – posiadała już komputer i docelowo w ten sposób zorganizowano pracownię komputerową, zakupiono kserokopiarkę, liczne programy komputerowe, urządzono salę gimnastyczną. Przy współpracy z mieszkańcami wsi, a zwłaszcza z radnymi wykonano pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Pani Danuta promowała szkołę w środowisku organizując Święto Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, współorganizowała imprezy lokalne np. Majówki, Festyn ”Pilanie to my”. W latach 90-tych wspólnie z dr. Szczepanem Coftą i księdzem Janem Sitkiem organizowała tzw. Białe Niedziele, w czasie których na terenie szkoły przyjmowali lekarze specjaliści. Starała się również otoczyć opieką dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej, bądź materialnej poprzez zakup podręczników, odzieży, bezpłatne dożywianie. Pozytywny wizerunek szkoły zaowocował całkowitym poparciem mieszkańców w roku 2000, gdy chciano obniżyć poziom organizacyjny szkoły i pozostawić tylko kl. I-III. Przeciwstawienie się społeczności i działania pani Danuty Kostek-Koza – ówczesnej Dyrektor szkoły spowodowało odstąpienie od tego pomysłu. Aktywnie współpracowała również z władzami lokalnymi i Radą Gminy Drawsko oraz radami sołeckimi wsi należących do obwodu szkoły (Piłki, Marylina, Kwiejc Nowych).

Jako współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia „Miejmy serce” przez kilka lat pomagała rodzinom ubogim z całej gminy organizując zbiórkę żywności. Po zaprzestaniu działalności Stowarzyszenia nadal organizuje pomoc materialną dla rodzin będących w trudnej sytuacji z obwodu szkoły przy współudziale zaprzyjaźnionych sponsorów z Poznania.

Aktywnie włączała się w pracę Rady Sołeckiej wsi Piłka pełniąc funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej. Przez wiele lat do 2014 roku działała jako członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jest członkiem Rady Duszpasterskiej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Piłce. Przez wiele lat współorganizowała festyny parafialne, zabawy karnawałowe, aktywnie włączała się w zabiegi pozyskiwania funduszy na remont kościołów parafialnych z samorządów terytorialnych, władz centralnych, Unii Europejskiej. Przez 13 lat prowadziła kronikę parafialną, jest redaktorem książki o parafii pt. „W zgodzie z Bogiem, Ludźmi i Przyrodą”. Należy do kolegium redakcyjnego gazety parafialnej „Zwiastun”, które corocznie wydaje również kalendarz parafialny.

Nagrody i wyróżnienia:

Pracując jako nauczyciel otrzymywała Nagrody Dyrektora Szkoły, natomiast jako dyrektor – Nagrody Wójta Gminy.

Laureatka konkursu „Aktywnie na obcasach”, zorganizowanego przez czarnkowsko-trzcianecką Lokalną Grupę Działania.

Źródła:

– wywiad z bohaterem,
– rozmowa z dziećmi i młodzieżą, rodziną
– archiwum szkolne i rodzinne bohatera,
– strony internetowe.
http://www.pilka.archpoznan.pl
http://www.czarnkow.info/archiwum/rok2011/11-04-17.php
www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/…/pl_start.asp?ref.

Zobacz też: