Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Dano mi dobro ,więc i ja je daję”

Dorota Małgorzata Granos

ur. 24 marca 1960
zm.
Szkoła Podstawowa w Sarbicach

Dorota Granos
Artykuł z gazety
Artykuł z gazety Edukacja multimedialna 3/2000
Zdjęć: 5
Filmów: 1
Dokumentów: 2

http://www.spsarbice.pl

Pochodzenie

mgr inż. Dorota Małgorzata Granos ur. 24 marca 1960 roku. Córka Genowefy z domu Misiak i Stanisława Granos. Pochodzi z rodziny inteligenckiej. Matka z wykształcenia rolnik-technik, ojciec zaś był nauczycielem. Rodzina wywodzi się ze środowiska wiejskiego.

Dzieciństwo

Wolny czas lubiła spędzać ze swoją babcią Michaliną Misiak, którą darzyła ogromnym szacunkiem, jej powierzała najskrytsze tajemnice. Podróżowała z rodzicami od trzeciego roku życia po całym kraju, spędzając mile czas pod namiotami i w ośrodkach wypoczynkowych. Bycie doskonałym kierowca zawdzięcza swojemu tatusiowi. W wieku trzynastu lat urodziła się jej siostra, którą traktowała i po dziś dzień traktuje jako wyjątkową osobę w swoim życiu.

Edukacja

Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Sarbicach, a nastepnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku. Była bardzo zdolną uczennicą. Lubiła wszystkie przedmioty, a najbardziej ulubionym była chemia. Nauczyciel tego przedmiotu często angażował ją na zajęciach, zadając trudne zadania, które rozwiązywała w mgnieniu oka. Po zdaniu matury, kiedy nadszedł czas wyboru studiów okazało się, że jej rodzice nie do końca chcą, aby ich córka pracowała w szkole, stąd wybór uczelni i kierunku studiów był zupełnie przypadkowy, mający z pracą pedagogiczną niewiele wspólnego. Egzamin z języka obcego na studia napisała bardzo dobrze i tak szybko, iż prowadzący myśleli, że była nieprzygotowana. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Przemysłu. Ukończyła m.in. Podyplomowe Studia Informatyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu 1996, Studia podyplomowe „Zarządzanie Personelem w nowoczesnej gospodarce Rynkowej Uniwersytet Łódzki 1999 rok, Studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing na Politechnice Wrocławskiej 1999. Studia podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie – specjalność Menadżer Oświaty Samorządowej-Studia Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Kaliszu 2000 rok. „Przedsiębiorczość” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w 2000 roku. Zarządzanie Placówkami Oświatowymi w Zjednoczonej Europie – Gnieźniejska Wyższa Humanistyczno Szkoła Menadżerska 31 maj 2004 rok. Terapia Pedagogiczna Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleniowe Wiedza Konin – 4 grudzień 2011 rok. Przyroda – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli CS Wiedza Konin – 27 maj 2012 rok.

Pierwsze zatrudnienie i praca

Po ukończeniu studiów okazało się, że jej przeznaczeniem była jednak praca w szkole. Po zdobyciu kwalifikacji dających możliwość pracy pedagogicznej w 1982 roku rozpoczyna pracę w Szkole Podstawowej w Sarbicach w charakterze nauczyciela matematyki i chemii. Od 1 września 1991 roku za namową koleżanek, wyłoniona w drodze konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbicach. Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskała 3 marca 2001 roku.

Rozbudowa szkoły;

Początki swojego dyrektorowania Pani Granos poświęciła rozbudowie szkoły. Dzięki jej staraniom w 1994 roku został oddany do użytku piękny obiekt z centralnym ogrzewaniem i sanitariatami wewnątrz budynku. Szkoła została wyposażona w stołówkę z zapleczem kuchennym, salę komputerową, muzyczną, pracownię polonistyczną, historyczną, przedszkole, szatnię. W 1997 roku dokonała modernizacji i remontu starej części obiektu szkolnego, a także oddała do użytku salę gimnastyczną o wymiarach 12×24 m, wyposażoną w klimatyzację, ogrzewanie podłogowe z nawierzchnią PULASTIC MAT 2000 z bogato wyposażonym magazynem sportowym oraz przebieralniami i natryskami dla dziewcząt i chłopców. Zagospodarowała teren wokół szkoły. Obiekt jest ogrodzony, a wokół budynku znajduje się mnóstwo zieleni i piękny, nowoczesny plac zabaw. W ten sposób spełniło się jej marzenie z dzieciństwa. Jako uczennica tej szkoły marzyła, że jak będzie „duża” to spowoduje, że w tej szkole będzie ciepło, będą sanitariaty, a dzieci będą miały wszystko co do edukacji jest im potrzebne.

Proces Edukacyjny

Na szczególne wyróżnienie zasługuje wprowadzenie w latach 1996-2001 innowacji pedagogicznej autorstwa Pani Doroty Granos w klasach IV-VI (przedmiot – Poznaję komputer). Wyeksponowała ona działalność ekologiczno-zdrowotną i dzięki jej staraniom od roku 2011 Szkoła Podstawowa w Sarbicach posiada zaszczytny, dożywotni tytuł Mecenasa Ekologii. Jest doskonałym koordynatorem w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Szkoła Podstawowa w Sarbicach pod zarządem Pani Doroty Granos utrzymywała kontakty z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, dla której organizowała konferencje i warsztaty nt.: „Funkcjonowanie wiejskich placówek oświatowych” – 14.V.2000, 16.XII.2000, 19.V.2001, 16. III.2002 r. W 1998 roku Pani Dyrektor zorganizowała konferencję dla wójtów, burmistrzów i dyrektorów szkół z terenu wielkopolski nt.: „Programowa i strukturalna reforma oświatowa”. Jest ona również uczestnikiem III edycji programu „Szkół uczących się”, prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Była organizatorem w 2001 roku Pierwszego Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym dla młodzieży z powiatu tureckiego. Dzięki kreatywności Pani Doroty Granos realizowany został szereg projektów, dzięki którym dzieci maja możliwość brania udziału w różnego typu zajęciach edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych i artystycznych, a szkoła wzbogaca się o urządzenia najnowszej technologii. Udział dzieci w zajęciach pozwala łączyć przyjemne z pożytecznym. Na podkreślenie zasługuje pisanie i realizacja projektów międzynarodowych Comenius, które pozwoliły młodzieży nawiązać kontakty międzynarodowe z uczniami z Finlandii, z Turcji, Francji, Niemiec, Irlandii, Islandii. Projekty dla najmłodszych „Bajkowe Przedszkole”, „Przedszkole Spełnionych Marzeń”, przyniosły wiele korzyści dzieciom i ich rodzicom w środowisku lokalnym. Projekt „Szkoła Spełnionych Marzeń” dał uczniom możliwość doskonalenia swoich umiejętności dziennikarskich, teatralnych, wokalno-muzycznych, plastycznych, sportowych i językowych. A wyrównywanie szans edukacyjnych to chociażby projekt „Nie mamy czasu na nudę”. Rozwijanie indywidualnych cech i możliwości u dzieci splata się z rozwojem niepowtarzalnych konfiguracji różnych cech z wydobywaniem swoistości i osobistego potencjału dziecięcego. Świadczą o tym działające z jej inicjatywy zespoły taneczne, które odnosiły spore sukcesy (Występ artystyczny dzieci na Zamku Królewskim w Warszawie, w Poznaniu, w Kłodawie, w Koninie itp. ).

Praca społeczna;

Pani Dorota Granos jest prezesem Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Nieskończoność” oraz Wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Turku. Członkiem Towarzystwa Rozwoju Inicjatyw Oświatowych, Promotorem Reformy Oświaty – legitymacja nr 1058 wydana przez Ministra Edukacji Narodowej, inspiratorem Klubu Dyskusyjnego Dyrektorów Szkół Powiatu Tureckiego, członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Szkoła i programy”. Nawiązała współprace z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i w ramach programu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich” w szkole w Sarbicach przeprowadzono dwa kursy: w 2001 roku kurs komputerowy „Zasady prowadzenia rachunkowości rolnej z uwzględnieniem podatku VAT (100 uczestników) w 2002 roku kurs „Przedsiębiorczość” (75 uczestników). Sama nieodpłatnie prowadziła wykłady dla uczestników kursów. Dzięki tej współpracy szkoła wzbogaciła się, (bez żadnych obciążeń finansowych dla szkoły) o osiem zestawów komputerowych, kserokopiarkę, skaner i rzutnik). Na szczególne wyróżnienie zasługuje coroczne organizowanie różnych nieodpłatnych form wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów i absolwentów. Począwszy od 1996 roku odbyły się wyjazdy kolonijne w wielu atrakcyjnych miejscach w Polsce i poza granicami kraju m.in. do Kołobrzegu, Łeby, Zakopanego, Miastka i Nowej Rudy, do Czech i Słowacji, na Węgry, itp. W wycieczkach uczestniczyły dzieci, rodzice, seniorzy i inni mieszkańcy wsi.

Znaczenie postaci

Dla uczniów i absolwentów naszej szkoły pani Dorota Granos, jest wielkim autorytetem, osobą niezwykle skromną a jednocześnie niesamowitą. Dla dzieci czyni wszystko, aby je nakarmić i obronić przed złym wpływem środowiska i przywrócic im wiarę w swoje możliwiości. Dzięki swej, niezwykłej pracy jest bohaterką dla wielu ludzi. Szkoła kierowana przez Panią Dyrektor spełnia w naszym środowisku rolę ośrodka kulturalnego. Dzięki jej staraniom jest placówką funkcjonalną i estetyczną, w której chętnie przebywają uczniowie, pracownicy, rodzice oraz społeczność lokalna. Jest placówką, która zasługuje na miano środowiskowej szkoły XXI wieku.

O ogromnym zaangażowaniu Pani Doroty Granos w pracę dydaktyczną i całkowitym oddaniu się Szkole Podstawowej w Sarbicach świadczą liczne odznaczenia: Odznaka Honorowa „Za zasługi dla województwa konińskiego” – 28.08.1996 r.; Odznaczenie resortowe – Medal Komisji Edukacji Narodowej – 12.10.1999 r.; Odznaczenie państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi – 18.06 2003 r.; Medal im. dr Henryka Jordana Odznaka „Przyjaciel dziecka” 01.10.2002 rok. Nagrody: Dwukrotnie Nagroda Ministra Edukacji – 12.09.2003 roku i 14.10.2006 r.; Nagroda Kuratora – 1995 r. i wielokrotnie nagrody organu prowadzącego.

Przykładowe publikacje na temat osoby Doroty Granos Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbicach:

Tygodnik Ogólnopolski Poznaniak, artykuł pt.: Szczęściara – nr 23, 8-9 czerwca 1996 s. 30-31;

Edukacja multimedialma, kwartalnik „Wyrównywanie szans edukacyjnych, czyli kto komu powinien dorównać”, nr 3, 2000;

Echo Turku,17.IX.1997, „Bez kompleksów”, s. 6;

Głos Wielkopolski, Wielkopolskie Zagłębie, artykuł „Nauczycielska Elita”- Dyplomowani nauczyciele, nr 12 z 20 marca 2001;

Echo Turku,nr 37, 20 wrzesnia 1998 roku,artykuł „Dyrektor z pasją”;

Kalendarium:

 • 1960 ― Narodziny bohatera
 • 1982 ― Praca w charakterze n...
 • 1988 ― Tytuł magistra ekonom...
 • 1995 ― Kurs „Profilakt...
 • 1999 ― Studia Podyplomowe &#...
 • 1999 ― Studia Podyplomowe &#...
 • 2000 ― Awans zawodowy –...
 • 2001 ― Awans zawodowy –...
 • 2001 ― Kurs na kierownika wy...

Zobacz też:

 • > Współpraca z Wyżs...
 • > Współpraca z Cent...
 • > Studia Podyplomow...
 • > Gmina
 • > Miejsce narodzin ...