Marian Szudra

ur. 23 czerwca 1923
zm. 31 stycznia 2003
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży

Wywiad
Wywiad
Człowiek
Już po sekcji
Rejs Chodzieżanką
Zdjęć: 14
Filmów: 4
Nagrań: 2
Dokumentów: 5

Pochodzenie

Marian Szudra urodził się 23.06.1923 roku w Lesznie. Gdy miał 6 lat przebywał z rodzicami i swoimi braćmi w emigracji we Francji. Tam podczas tragicznego wypadku zginął jego ojciec, który pracował w górnictwie.

Dzieciństwo

Po powrocie do Polski 32-letnia wdowa wychowywała trójkę swoich synów, z których Marian był najstarszy.

Edukacja (lub „młodość”)

Uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum w Lesznie. Po nauce w liceum ogólnokształcącym o profilu humanistycznym, otrzymał świadectwo dojrzałości 31 stycznia 1946 roku; po czym , po kursie w liceum pedagogicznym, został nauczycielem. W latach studiował 1946 – 1951, na wydziale lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Uzyskał absolutorium 9 czerwca 1951 roku.

Etapy działalności

W życiu Mariana Szudry wyróżniliśmy 3 etapy działalności. Etap związany z działalnością zawodową, następnie etap działalności literackiej i etap działalności społecznej.

Działalność zawodowa

Po uzyskaniu absolutorium, przez 3 miesiące zastępował kierownika Ośrodka Zdrowia w Grodzisku Wielkopolskim. Po otrzymaniu dyplomu lekarza 28 lutego 1952 roku otrzymał nakaz pracy w Szpitalu Powiatowym w Gostyniu i tam, na oddziale chirurgii utrzymał stopień specjalisty; równocześnie był lekarzem poradni ogólnej w Ośrodku Zdrowia oraz kierownikiem stacji pogotowia ratunkowego. W 1956 roku został przeniesiony do Szamocina na stanowisko dyrektora szpitala i ordynatora oddziału chirurgii oraz ginekologii i położnictwa. W tym czasie był najmłodszym dyrektorem szpitala w kraju. W latach 1962 – 2003 mieszkał w Chodzieży. W roku 1962 podjął pracę w Sanatorium Kolejowym na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej. Po uzyskaniu II stopnia specjalizacji otrzymał stanowisko zastępcy ordynatora. W 1972 roku przyznano mu stopień doktora nauk medycznych na podstawie dysertacji na temat raka płuc (2200 chorych). Równocześnie w latach 1962-1997 zatrudniony był w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na stanowisku przewodniczącego komisji lekarskiej. W latach pięćdziesiątych przebywał w wojsku, gdzie awansował do stopnia majora. Należał do licznych organizacji społecznych, otrzymał dyplomy i odznaczenia państwowe oraz resortowe, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jego dorobek profesjonalny zawiera 49 pozycji w postaci prac naukowych i referatów. 17 listopada 2001 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość dyplomatoryjna połączona z odnowieniem dyplomu lekarza po 50 latach. W listopadzie 2002 roku otrzymał odznakę „Złoty Eskulap” jako wyraz uznania wobec półwiecza wzorowej postawy lekarza.

Działalność literacka

Był członkiem klubów literackich. Ukazało się 115 jego utworów, miał spotkania autorskie oraz wywiady w Polskim Radiu i telewizji. Umiłował piękno przyrody, którą opisywał w swojej twórczości poetyckiej. Był autorem kilku tomików poetyckich. Przeczytaliśmy wiersze znajdujące się w książkach: „Lancet i Pióro”, „Pejzaże Chodzieskiej Ziemi”, „Ocalić piękno”, „Przedmieście”- utwór poświęcony pamięci matki dr Mariana Szudry.

Działalność społeczna

Uczył honorowo łaciny w liceum i gimnazjum w Chodzieży. Był poliglotą, znał 6 języków obcych. Podczas swego życia oddał się bezgranicznie służbie chorym. Przejawiało się to również działaniami na rzecz propagowania zasad zdrowego życia na łamach lokalnej gazety „Chodzieżanin”. Pojawiło się tam wiele artykułów autorstwa Mariana Szudry: – „Otyłość” -„Leczenie muzyką (muzykoterapia)” -„Alkohol a zdrowie” – „Palenie albo zdrowie” -„ Zapalenie oskrzeli u dzieci” – Cykl „Higiena” -Cykl „Rak płuca”.

Znaczenie postaci

Doktor Marian Szudra był postcią barwną. W pamięci mieszkańców Chodzieży zapisał się jako znakomity lekarz, humanista i poeta. Był miłośnikiem piękna ziemi chodzieskiej czemu dał wyraz w wielu swoich wierszach.

Źródła

80 lat Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy – praca pod redakcją Jerzego Sapuły i Jacka Zabel, Chodzież 2005

Wiersze ze zbiorów: „Lancet i Pióro”, „Pejzaże Chodzieskiej Ziemi”

Wspomnienia żony dr Mariana Szudry i dr Jerzego Sapuły

Kalendarium:

  • 1923 ― Narodziny bohatera
  • 1951 ― uzyskał absolutorium ...
  • 1956 ― zostaje dyrektorem i ...
  • 1962 ― rozpoczął pracę w San...
  • 1972 ― uzyskuje tytuł doktor...
  • 2003 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >