dr Ryszard Gumowski

ur. 30 września 1932
zm.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance

Zdjęć: 7

Pochodzenie

Rodzina

Żona, emerytowana nauczycielka historii Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance. Starsza córka Mirosława z zawodu prawnik, posiada dwoje dzieci: córkę lekarkę i syna inżyniera. Obecnie mieszka w Łodzi. Młodsza córka Ilona posiada córkę i wnuka. Pracuje i mieszka w Berlinie.

Edukacja (lub „młodość)

Egzamin dojrzałości złożył w Liceum w Toruniu w 1951 r. Dyplom magistra historii o specjalizacji pedagogicznej otrzymał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1957 r. Doktorat obronił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1974 r. Dyplom nauczyciela mianowanego uzyskał w 1978 r. Dyplom nauczyciela – specjalizacja w zakresie organizacji i zarządzania oświatą otrzymał w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w 1986 r.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Pracę zawodową w placówkach oświatowych podjął w 1957 r. jako kierownik Wydziału Kultury w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubsku. W 1959 r. przenosi się wraz z żoną do Białej, powiat Trzcianka, gdzie w miejscowym Technikum Rolniczym podejmuje pracę pedagogiczną. W latach 1960-1963 został urlopowany do działalności w KP PZPR. W 1963 r. powołany na stanowisko Inspektora Szkolnego w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Urzędu Powiatowego w Trzciance. Funkcję tę pełnił do 1975 r. Po zniesieniu powiatów mianowany został Inspektorem Oświaty i Wychowania w Trzciance, gdzie organizuje miejską administracje szkolną. W 1977 r. poszerzono jego obowiązki dodając kierownictwo dużego Zespołu Szkół (Studium Wychowania Przedszkolnego ,Liceum Medycznego,Liceum Rolniczego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej). Po oddzieleniu urzędu Inspektora,pozostaje dyrektorem Zespołu Szkół. Funkcję tę pełni do 1984 r. Następnie zostaje nauczycielem metodykiem do spraw doskonalenia kadry kierowniczej i postępu pedagogicznego.Równolegle,jako metodyk pracuje w WSP w Bydgoszczy, będąc adiunktem na Wydziale Humanistycznym. Funkcję tę wykonuje do czasu przejścia na emeryturę w 1990 r. Przez dwie kadencje był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Trzciance.

Etap drugi

Poza pracą zawodową prowadził badania naukowe dziejów regionu. Publikował między innymi artykuły i rozprawy dotyczące historii placówek oświatowych, ich organizacji i metod nauczania. Tworzył i przez wiele lat prezesował mieszczącemu się w Trzciance Regionalnemu Nadnoteckiemu Zarządowi Stowarzyszenia Popularyzacji Historii Szkolnictwa.W latach 1966 – 1989 był członkiem redakcji wychodzącego w Pile ,,Rocznika Nadnoteckiego”. Jest autorem wydanych przez ZOZNP publikacji książkowych: ,,O bazie materialnej szkolnictwa na Ziemi Trzcianeckiej w latach 1945 – 1990 oraz o niektórych jej współtwórcach i modernizatorach” oraz ,,Radolin nad Notecią wieś, która była miastem”, ,,Społeczeństwo i oświata na Ziemi Trzcianeckiej przed rozbiorami.

Kolejne etapy…

Do ZNP należy od 1950 r. Aktywnie uczestniczył w życiu związku pracując w administracji szkolnej.W latach 1990 – 2006 był prezesem Sekcji Emerytów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Trzciance. Od 2002 do 2006 członek Komisji Rewizyjnej w Poznaniu. Od 2002 r. jest członkiem Okręgowej Komisji Historycznej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP. Od wielu lat pełni funkcję członka Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance.

Znaczenie postaci

Dr Ryszard Gumowski za swoje osiągnięcia społeczne i naukowe otrzymał następujące odznaczenia:

-Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

-Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,

-Medal 40-lecia PRL,

– Odznakę za 50 lat przynależności do ZNP-Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego,

– Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Poznańskiego i Pilskiego,

– Odznakę ,,Zasłużony Działacz Kultury”,

i inne odznaki honorowe władz oświatowych i organizacji społecznych.

Kalendarium:

  • 1932 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: