Elwira Jeglińska

ur. 04 stycznia 1977
zm.
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Ślesinie

Rozmowa z Panią Beatą Kozikowską – sekretarzem Lokalnej Grupy Działania „Dwa Mosty”
Rozmowa z Panią Dyrektor Iwoną Nowacką
Zdjęć: 13
Filmów: 2

Elwira Agnieszka Jeglińska

(nazwisko panieńskie Pluta)

ur. 4 stycznia 1977 roku w Koninie

Dzieciństwo

Rodzice: Barbara (z domu Przybylska) i Andrzej Pluta

Ochrzczona w kościele parafialnym w Ślesinie – 20 lutego 1977 roku.

Od urodzenia mieszkała w Ślesinie, a wakacje spędzała u dziadków lub nad ślesińskim jeziorem;

Nie uczęszczała do przedszkola.

Edukacja

1984 – 1992 – uczęszczała do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ślesinie

nr ucznia – 2600 – na podstawie zapisów „Księgi Uczniów Szkoły Podstawowej w Ślesinie”

klasa: „a” – na podstawie zapisów „Księgi Ewidencji Uczniów”

w klasach I – IIIwychowawcą była Pani Iwona Nowacka

w klasch IV – VIIIwychowawcą był Pan Kazimierz Kempski

1992 – 1996 – Liceum Ogólnokształcące (obecnie im. Adama Mickiewicza) w Kleczewie

wychowawca – Pani Maria Roszuk

1996 – 2001 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wydział Filologiczny, kierunek – filologia polska;

2001 – 2007 – studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu;

13.12.2007r. uzyskała tytuł doktora. Pracę doktorską pod tytułem: „Obraz Ameryki w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. Między marzeniem a rzeczywistością (Próba rozpoznania problemu)”, napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Trojanowiczowej.

Zatwierdzenie stopnia przez Radę Wydziału nastąpiło 19.12.2007r.

2001 – 2002 – Podyplomowe Studium Promocji i Reklamy, WNS UAM, Poznań;

2003 – 2005 – Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii, WNE UAM, Poznań (studia zawieszone);

2012 – 2014 – studia magisterskie, filologia angielska, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu – temat pracy: „International competence acquisition at Polish schools”;

Kursy i szkolenia:

– 2002 – Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Kurs uprawniający do nauczania języka polskiego jako obcego organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego i Kultury Polskiej „BRISTOL” oraz Ministerstwo Edukacji;

– 2007 – 2008 – warsztaty szkoleniowe dla egzaminatorów i autorów zadań certyfikatowych z języka polskiego jako obcego;

– 2009 – kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu Proficiency of English;

– 2011 – szkolenie Creative Vision w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji, zarządzania czasem oraz zarządzania zasobami ludzkimi ;

– 2012 – szkolenie w zakresie analizy Foresight dla pracowników naukowych;

– 2012 – 2014 – szkolenia w zakresie współpracy w zespołach nauczycielskich, motywacji uczniów, oceniania kształtującego, konferencje metodyczne dla nauczycieli j. angielskiego;

Doświadczenie zawodowe:

1999r. – nauczyciel języka angielskiego w instytucjach prywatnych;

2002 – 2008r. – lektor w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu;

2008 r. – wykładowca w Podyplomowym Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

2008 r. – adiunkt w Studium Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu;

2009 – 2010 r. nauczyciel – konsultant w ODN w Koninie;

2012r. – sekretarz LGD Dwa Mosty w Ślesinie;

2012 – lektor języka angielskiego, “Logos” Inicjatywa Edukacyjna w Ślesinie;

2012 – nauczyciel języka angielskiego, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Ostrowążu;

Współpraca:

– współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (2003, 2009 – 2010);

– współpraca z Letnią Szkołą Języka i Kultury Polskiej UAM w Poznaniu w charakterze lektora (2004 – 2009);

– współpraca z WSHE Oddział Zamiejscowy w Koninie (2007);

– współpraca z lokalnymi czasopismami (2007);

– członek Grupy Roboczej przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w Ministerstwie Edukacji w Warszawie (2007 – 2012);

– reprezentantka pracowników Instytutu Filologii Polskiej w Radzie Instytutu (2008 – 2012);

– współpraca z wydawnictwem Kurpisz w charakterze korektora (2009);

– współpraca z firmami i instytucjami w charakterze tłumacza języka angielskiego (2011);

Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze “Dwa Mosty” w Ślesinie (od 2011r.)

– Stowarzyszenie Naukowo Kulturalne “Sztetl-Konin”(od 2012r.)

– Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (od 2013 r.);

Granty:

– 2012 – grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Archiwizacja kultury ludowej na terenie Miasta i Gminy Ślesin”;

2003, 2009, 2010 grant Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki, Uczenie się przez całe życie – organizacja i koordynacja kursu języka i kultury polskiej dla stypendystów programu Erasmus;

BIBLIOGRAFIA:

Publikacje zwarte:

• Między marzeniem a rzeczywistością. Ameryka w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza, Poznań 2009,

Ślesin na bezdrożach historii, Poznań 2011,

Z problematyki etnograficznej Ślesina i okolic, pod kierownictwem Elwiry Jeglińskiej, Ślesin 2012,

Tajemniczy Ślesin, (z Piotrem Gołdynem), Konin 2012,

Ślesin. Naprawdę warto. Przewodnik turystyczny po mieście i gminie (redaktor naukowa), Ślesin 2013.

Artykuły, rozdziały w książkach naukowych, artykuły popularyzatorskie:

– Korekta wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przegląd stanowisk badawczych, „Biuletyn Kuratorium Oświaty w Koninie”, 2003;

– Czeszę się długim palcem, czyli słów kilka o nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Koniński Kurier Oświatowy” 2004, nr 3;

– Obraz Ameryki w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza [w:] Człowiek w świecie, Poznań 2006;

– Literatura polska w USA w latach trzydziestych XIX wieku [w:] Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, Katowice 2006;

– Fascynująca odmienność czy kulturalne pustkowie? Niemcewicza potyczki z amerykańskimi miastami na przełomie XVIII i XIX wieku., Kultura Miasta. Miasto w kulturze, nr 1, 2008;

– Adam Gurowski – abolicjonista związany z Kleczewem, „Gazeta Kleczewska” 2007, nr 10/145;

– Klika szczegółów biograficznych z życia Juliana Ursyna Niemcewicza w Ameryce na podstawie listów Tegoż do Aleksandry Potockiej z lat 1798-1802, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XIII, Poznań 2009;

– Wielki nieobecny, „Koniński Kurier Oświatowy” 2009, nr 3, s. 4 – 5;

– Poetycki komentarz do kampanii wrześniowej 1939 roku (na podstawie wybranych utworów) [w:] II wojna światowa w Wielkopolsce Wschodniej, Konin 2010;

– Spotkanie z nieznanym – Niemcewiczowskie odkrywanie lasów Ameryki Północnej [w:] Las w kulturze polskiej, Poznań 2010;

– Alfred Wierusz-Kowalski (1849-1915) – pan Mikorzyna i ambasador polskiego malarstwa, „Koniński Kurier Oświatowy” 2010, nr 3;

– „Ochweśnicy” czy „agaciarze”? – kilka słów o nazewnictwie w świetle tradycji handlowych kupców ze Skulska i Ślesina [w:] Z problematyki etnograficznej Ślesina i okolic, pod red. E. Jeglińskiej, Ślesin 2012;

– „Dwa Mosty” wyróżnione przez Ministra, „Gazeta Ślesińska” 2012, nr 12, s. 5;

– O LGD „Dwa Mosty i projekcie „Archiwizacja Kultury Ludowej na terenie Miasta i Gminy Ślesin”, „Koniński Kurier Oświatowy” 2012, wydanie specjalne;

– Ze zbiorów Elektronicznego Archiwum Kultury Ludowej Miasta i Gminy Ślesin, „Koniński Kurier Oświatowy” 2012, wydanie specjalne;

– Bibliografia dotycząca problematyki etnograficznej Ślesina „Koniński Kurier Oświatowy” 2012, wydanie specjalne;

– Ze wspomnień autochtonów, „Koniński Kurier Oświatowy” 2012, wydanie specjalne;

– Aniela Milewska (1841-1896). XIX-wieczna feministka?, „Koniński Kurier Oświatowy” 2012, nr 1;

– Turystyczny Ślesin (tekst folderu opracowanego przez LGD „Dwa Mosty”), Ślesin 2012;

– 200. rocznica powstania Łuku Triumfalnego (tekst folderu opracowanego przez LGD „Dwa Mosty”), Ślesin 2012;

– Ochweśnicy wczoraj i dziś – tekst dostępny na stronie internetowej LG „Dwa Mosty” oraz w Gazecie Ślesińskiej nr 12/2012, s. 6; nr 11/2002, s. 6;

– Ludowe tradycje kulinarne okolic Ślesina- tekst dostępny na stronie internetowej LG „Dwa Mosty”, 2012 r.;

Rok obrzędowy w okolicach Ślesina, 2012 r.;

– Boże Narodzenie – tekst dostępny na stronie internetowej LG „Dwa Mosty”, 2012 r.;

– „Wielki Post w okolicy Ślesina”, w Gazecie Ślesińskiej nr 3/2012r., s. 1;

– Poetyckie reminiscencje bitwy pod Brdowem w sonetach ks. Józefa Markowskiego [w:] Brdów w dobie powstania styczniowego, pod red. Piotra Gołdyna, Brdów 2013.

Wykłady:

2 marca 2011r. wykład na temat: „Ślesin przed 100 laty” w ramach spotkań historycznych;

21 października 2011r. w ślesińskim DK promocja książki „Ślesin na …..”. Książkę wydano w ramach realizacji projektu „W stronę historii i tradycji ochweśnickiej”, dofinansowanego ze środków unijnych, (informacja na stronie – serwis gminy Ślesin);

1 grudnia 2012r. – wykład na konferencji organizowanej przez LGD Kraina Trzech Rzek w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej. Tematem wykładu było lokalne dziedzictwo kulturowe;

10 maja 2012r. – wykład na konferencji „Dziedzictwo dla przyszłości”;

15 września 2012r. – wykład o historii miasta na XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Ślesin;

15 czerwca 2013r. – konferencja- wykład na temat: Bitwa pod Brdowem w literaturze i poezji

6 grudnia 2013r. udział w konferencji naukowo-pedagogicznej „Antysemityzm ciągłe zmagania…”.

Wystawy:

– Archiwum Elektroniczne Kultury Ludowej Miasta i Gminy Ślesin- dostępne w Internecie, powstało w 2012r.;

„Most wspomnień”- wystawa plenerowa na ślesińskim rynku, koncepcja artystyczna i wybór zdjęć; Ślesin 2013r.;

Inne obszary działalności:

– opiekun merytoryczny projektu: „Archiwizacja Kultury Ludowej na terenie Miasta i Gminy Ślesin”;

– opiekun merytoryczny Elektronicznego Archiwum Kultury Ludowej Miasta i Gminy Ślesin w czasie jego powstawania;

– stworzyła bibliografię dotycząca problematyki etnograficznej Ślesina;

– członek komitetu redakcyjnego Słownika Biograficznego Nauczycieli Wielkopolski Wschodniej;

– współprzygotowała dwa stroje z okresu z okresu powstania styczniowego (suknia damska wygrała konkurs);

– rozmowa (wywiad) z Pawłem Pachulskim w „Klawym Radiu” o tradycjach lanego poniedziałku (21.04.2014r.);

Na temat Elwiry Jeglińskiej i jej działalności pisała „Gazeta Ślesińska”:

Nr 1/2014r. – „Niewielka organizacja z dużymi osiągnięciami”

Nr 12/2012r. – „Dwa Mosty wyróżnione przez ministra”

nr 8/2012r.-„Szyją ślesińskie stroje ludowe”

nr 2/2012r.- „Czasem warto zdjąć okulary codzienności”

nr 9/2011r.-„Promocja książki Elwiry Jeglińskiej”

nr 2/2011r.- „Pogawędki o dziejach gminy Ślesin”

Koniński Kurier Oświatowy 2012, wydanie specjalne, całe poświęcone pracy „Z problematyki…..”,

Elwira Jeglińska włada biegle jezykiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem niemieckim.

Hobby Pani Elwiry to żeglarstwo i wyrób biżuterii.

Znaczenie postaci

Elwira Jeglińska – regionalistka, gorąco oddana śledzeniu dziejów kultury, w tym kultury ludowej swojej ojcowizny – Ślesina. Miłośniczka Ślesina, jego kultury i historii. Społecznik. Pomaga kultywować tradycje Ślesina. Miłośniczka języka polskiego i jego kultury. Specjalistka w zakresie zagadnień związanych z interkulturowością. Stale pogłębia swoje umiejętności językowe oraz translatorskie przez udział w szkoleniach oraz dodatkowych studiach.

Kalendarium:

  • 1977 ― Narodziny bohatera
  • 1977 ― data chrztu
  • 2002 ― Ślub bohatera

Zobacz też: