Eugeniusz Wachowski

ur. 15 stycznia 1932
zm.
Zespół Szkół w Grzebienisku

Wywiad z profesorem Ryszardem Strzelczykiem
Zdjęć: 5
Filmów: 1

Pochodzenie

Eugeniusz Wachowski urodził się 15 stycznia 1932 rokuw rodzinie chłopskiej w Niedzwiadzie koła Łowicza. Jego mama miała na imię Marianna, a ojciec Franciszek. Miał dwójkę rodzeństwa, siostra miała na imię Wanda, a brat Tadeusz.Eugeniusz Wachowski zmarł 19 marca 2000r. w Poznaniu.

Dzieciństwo

W dzieciństwie pan profesor miał problemy z ręką. Lekarz stwierdził, że musi zostać amputowana, wówczas brat pana Wachowskiego wyprowadził go w nocy ze szpitala, ponieważ nie chciał zgodzić się na amputację. Po krótkim czasie znalazł się lekarz, który ocalił rękę. Ręka była w pełni sprawna, dlatego pan profesor mógł spełnić swoje marzenie zostania dyskobolem. Jako piętnastolatek startował w biegach, skokach i rzutach organizowanych przez jego wychwawcę – ks. Wypycha. Pan Wachowski okazywał się jednak lepszy od swojego wychowawcy.

Edukacja

Po ukończeniu Szkoły Powszechnej Eugeniusz kontynuował naukę w gimnazjum , a następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu , które ukończył w 1951r.Próbę rozpoczęcia studiów na AWF w Warszawie podejmował czterokrotnie. Każdorazowo pomyslnie zdawał egzaminy , ale nie był przyjmowany , jak go pózniej informowano z braku miejsc.Wiele lat pózniej okazałosię , że prawdziwą przyczyną była polityczna działalność jego ojca w mikołajczykowskim PSL.Kolejnym etapem jego edukacji były studia w Wyzszej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu , które ukończył w 1959r .

Osiągnięcia sportowe

1950 r. – Mistrz Polski Juniorów w rzucie dyskiem.

1956 r.-Eugeniusz Wachowski ustanawia rekord Polski w rzucie dyskiem , uzyskując wynik 51 metrów i 16 centymetrów.

1957 r.- Medal Akademickich Mistrzostw Swiata w Paryżu.

1959 r.- Medal Akademickich Mistrzostw Świata w Turynie

Kariera Trenerska

Eugeniusz Wachowski zasłyną tównież jako trener.Osobowośc jak równiez styl pracy trenera, który kończył wówczas karierę sportową zwróciły uwagę Polskiego Komitetu Olimpijskiego Związku Lekkiej Atletyki.W 1960 r. Eugeniusz Wachowski został trenerem kadry olimpijskiej i narodowej.Pod jego okiem trenowali polscy lekkoatleci uprawiający rzut dyskiem. W 1964 r.dzięki swojej ciężkiej pracy jak również znajomości języka angielskiego Eugeniusz Wachowski wygrał konkurs na staż w USA ogłoszony przez Amerykański Departament Wychowania Fizycznego.Wygłasza l również prelekcje na uniwersytetach w Yale i Stanford. Pobyt w Stanach Zjednoczonych przyczynił się do sukcesów w pózniejszej działalności trenerskiej , naukowej i dydaktycznej.Wychował dwóch zawodników klasy mistrzowskiej i trzydziestu dwoch zawodników pierwszej klasy sportowej.Jako trener organizował również prelekcje dla innych trenerów, instruktorów dotyczące metod treningowych.

Działalność naukowa

Od roku 1969 zajmował stanowisko kierownika Zakładu Teorii Sportu.Warto dodać, że był twórcą Zakładu Teorii Sportu od podstaw.Zawsze dbał o to ,aby działalność naukowa i dydaktyczna nie była oderwana od praktyki wychowania fizycznego i sportu.Pełnił wiele zaszczytnych funkcji akademickich takich jak: Protektora, Dziekana i Dyrektora Instytutu.

Profesor Eugeniusz Wachowski w swojej pracy naukowej zajmował się zagadnieniami sprawnościowego przygotowania zawodników wyczynowych w początkowym okresie-głównie miotaczy, a pózniej również wielu dyscyplin sportowych.Warto tu wspomnieć ,że jako jeden z pierwszych wprowadził i stosował elektroniczną aparaturę kontrolno-pomiarową , tworząc laboratorium badawcze.Budował również prototypowe urządzenia, które służyły do pomiarów i róznych parametrów osiągnięć.

Tytuły i prace naukowe

Ogółem opublikował 83 prace naukowe i metodyczno-naukowe, około 30 prac metodycznych, 8 skryptów oraz 2 monografie. 19 prac ogłosił w języku angielskim. Pan profesor obronił pracę magisterską pt. : „Centralna Szkoła Wojskowa Gimnastyki i Sportów w Poznaniu w latach 1921-1926” pod kierunkiem wybitnego historyka prof. dra hab. Zdzisława Grota. Opublikował także unikalny podręcznik dla zawodników i trenerów pt. : „Rzut dyskiem”. Pan profesor Wachowski przygotował i przedstawił w 1981 roku pracę habilitacyjną pt.: „Wpływ pracy i mocy użytecznej na wybrane cechy motoryczne i morfologiczne”. Po bardzo udanym kolokwium habilitacja nie została jednak zatwierdzona. Profesor Wachowski był twórcą i inicjatorem konferencji pod wspólną nazwą „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych”, która odbyła się 25 maja 2000 roku w Akademii Wychowania Fizycznego.

Osobowość

Profesor Eugeniusz Wachowski by wielką osobowością.Godził to, co wydawałoy się, że do pogodzenia nie jest.Wychowany w duchu głębokiego patriotyzmu oraz wartości II Rzeczpospolitej był człowiekiem niewzruszonych zasad, ale równocześnie dużej tolerancji. Kochał zycie i bycie z innymi, nadzwyczajnie cenił sobie to, że może w czymś komuś pomóc, służyć radą.

Znaczenie postaci

Profesor Eugeniusz Wachowski był uznanym autorytetem moralnym. Domagał się wykluczenia z życia sportowego tych wszystkich zawodników, trenerów, lekarzy i działaczy sportowych, którzy przyczynili się do stosowania zakazanych substancji , poprawiających wyniki sportowe.Był również inicjatorem budowy sali gimnastycznej w Grzebienisku.Aktywnie brał udział w budowie sali gimnastycznej.Zasłynął jako członek „Komitetu Budowy Sali”.Starał się wpoić młodzieży z Grzebieniska zasady współzawodnictwa sportowego , zachęcał dzieci do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Bibliografia:

-Wywiad z panem Ryszardem Strzelczykiem

-Wywiad z pania Marią Lewicką

-„Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych”.

-Kronika szkolna

Cytaty:

  • „Mój rekord życiowy-moi...”

Zobacz też: