Ewa Komur

ur. 27 października 1940
zm.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gen. Dyw. Tadeusza Kutrzeby

Zdjęć: 8

Pochodzenie i rodzina


Ewa Maria Komur z domu Wiśniewska urodziła się 27 października 1940 roku w Poznaniu. Była córką Walentego Wiśniewskiego i Heleny Buczkowskiej. Ojciec był pracownikiem umysłowym w PKS. Zmarł 20.06.1983 r. Miała czworo rodzeństwa. 25 grudnia 1968 wyszła za mąż za Antoniego Komura. W 1970 r. urodziła syna Pawła.

Edukacja

• 1948r. rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu przy ul. Jarochowskiego, którą ukończyła w 1955r.
• 1955 r. zdała egzamin wstępny do Liceum dla Wychowawczyń Przedszkolnych . Dwa lata później zmieniła typ szkoły wstępując do Liceum Pedagogicznego .
• 1960/61 ukończyła Liceum Pedagogiczne w Poznaniu zdając egzamin dojrzałości 27.05. 1961r.
• 1964-1966- Zaoczne Studium Nauczycielskie w Kaliszu o kierunku wychowanie fizyczne z biologią
• 1976/77 kurs przygotowawczy nauczycieli do pracy z dziećmi 6- letnimi
• 1978/79 Studium Przedmiotowo – Metodyczne w Poznaniu–kierunek biologia
• 31. 08 1972-została nauczycielem mianowanym i przyznano tytuł służbowy „nauczyciel dyplomowany”
• 1973-1976 studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
• 1977- 1980- Studium Przedmiotowo –Metodyczne w Poznaniu –kierunek nauczanie początkowe
• 01. 09. 1980 – 03. 10.1980 -kurs TSNP Mat.-NURT
• 29.11. 1980- 04.04. 1981r. – kurs gimnastyki korekcyjnej i wyrównawczej dla nauczycieli wychowania fizycznego
• 1993r. -kurs gimnastyk artystycznej
• 1995-1996r. studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Nagrody

• 08. 03. 1979 r. -nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
• 21.09. 1983 r. –Uchwałą Rady Państwa odznaczona za wyróżniającą pracę pedagogiczną Złotym Krzyżem Zasługi
• 03.10. 1984 r. – Wojewódzka Rada Narodowa przyznała Odznakę Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”.
• 14.06.1985 r. – nagroda I stopnia Inspektora Oświaty i Wychowania w Luboniu za szczególnie wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
• 01.1985 r. –Medal Pamiątkowy z okazji XXX- lecia nadania praw miejskich przyznany przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Luboniu
• 22.01.1986r. -wyróżniona Honorowym Dyskiem przez Urząd Wojewódzki Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki za społeczny wkład pracy w rozwój kultury fizycznej i turystyki na terenie województwa poznańskiego
• 12.10.1987r. – Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego nadał Honorową Odznakę za zasługi w sporcie szkolnym
• 06.12.1988r. nagroda Dyrektora Szkoły za wzorową pracę pedagogiczną, wychowawczą i społeczną
• 10.12.1990r. nagroda Dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczno – wychowawczą.
• 14.10.1991r.- nagroda Dyrektora Szkoły za przygotowanie uczniów do zawodów szkolnych.
• 14.10.1993r.- nagroda Dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczno –wychowawczą oraz pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska.
• 14.10.1996r. nagroda Dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczno – wychowawczą.

Praca

• 16.09.1961- 31.09.1968r. – Szkoła Podstawowa w Owińskach
• 01.09.1968r. – Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu

Znaczenie postaci


Pani Ewa Komur była wspaniałym nauczycielem i wychowawcą. Cechował ją życzliwy i wyrozumiały stosunek do uczniów. Była nauczycielem wrażliwym, zawsze gotowym pomagać swoim uczniom, nie licząc swego prywatnego czasu. Otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów pomagały jej w zjednywaniu przyjaciół. Była świetnym organizatorem, jej działania łączyły się z różnymi inicjatywami dydaktyczno-wychowawczymi. Zawsze okazywała wszystkim bardzo dużo ciepła i sympatii. Wspomagała uczniów mających trudności w nauce. Propagowała i wspierała pracę z uczniem poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, konkursów, zawodów sportowych, uroczystości szkolnych i apeli. Zawsze pamiętała o uczniach szczególnie zdolnych, którzy reprezentowali naszą szkołę na konkursach, zawodach i olimpiadach. Nigdy nie zapominała o tym, by nagrodzić ich pracę i tym samym motywować do dalszych wysiłków.
Była nauczycielem o wrażliwym sercu i „urodzonym” pedagogiem.


Bibliografia

• dokumenty archiwalne Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu
• wywiad z p. dyrektor Grażyną Leciej
• „Wspomnienia o pani mgr Ewie Komur” autorstwa Grażyny Kiercul
• rozmowy z nauczycielami uczącymi w szkole i wychowankami

Zobacz też: