Ewa Marciniak

ur. 21 kwietnia 1978
zm.
Zespół Szkół w Białobłotach - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach

Zdjęć: 18

Pochodzenie i rodzina

Ewa Marciniak urodziła się 21 kwietnia 1978 roku w Pleszewie. Jest jedynaczką. Mama – Irena (z domu Radoszewska) przez ponad 30 lat była naczelnikiem Poczty Polskiej w Białobłotach, również dziadek pani Ewy Jan Radoszewski związany był z pocztą, pracował tam jako listonosz. Pani Ewa nie podtrzymała tradycji rodzinnej, ponieważ jej zainteresowania kierowały się w zupełnie innym kierunku.
Obecnie mieszka wraz z mamą i babcią Janiną w małej miejscowości Orlina Duża położonej niedaleko Gizałek.

Dzieciństwo

Pani Ewa bardzo miło wspomina swoje dzieciństwo. Lubiła się uczyć i chętnie brała udział w szkolnych uroczystościach. Już w szkole podstawowej wiedziała, że zostanie nauczycielką. Pamięta, iż od najmłodszych lat bawiła się ze swoimi koleżankami i kuzynkami w szkołę, gdzie rola nauczycielki przypadała właśnie jej. Tak też się stało. Po ukończeniu studiów objęła pracę jako nauczycielka matematyki i fizyki w macierzystej szkole.

Edukacja

1993 – 1997 r.- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie, klasa o profilu matematyczno-fizycznym,
1997 – 2002 r.- Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, studia dzienne 5-letnie w zakresie matematyki nauczycielskiej,
2003 – 2004 r.- Studia Podyplomowe w zakresie fizyki z astronomią, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowicza w Płocku,
2006 – 2007 r.- Studia Podyplomowe w zakresie techniki, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowicza w Płocku,
2007 – 2008 r.- Kurs kwalifikacyjny z zarządzania i organizacji oświatą.

Dodatkowe kwalifikacje i ukończone kursy:

Warsztaty :
-„Zastosowanie technologii informacyjnych w pracy nauczyciela”,
-„Realizacja standardów egzaminacyjnych w oparciu o wydawnictwo WSiP”,
-„Współczesna metodyka nauczania nowości w programach matematycznych WSiP”,
-„Lekcja techniki – jak prowadzić zajęcia rozwijające myślenie, przedsiębiorczość i odpowiedzialność uczniów‘’.

Kursy :
-„Przygotowanie dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”,
-„Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
-„Rola dialogu międzykulturowego w kształtowaniu postaw: tolerancji, przełamywania uprzedzeń, stereotypów itp.’’,
-„Strategie rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych w zakresie : metodyki pracy nad zadaniami matematycznymi”.

Szkolenia:
– z projektu (Seminarium dla dyrektorów) „ Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”,
– od 2008 r. szkolenia OKE dot. „ Przeprowadzania i organizowania sprawdzianu kl. VI oraz egzaminu gimnazjalnego”,
– „Sposoby rozwiązywania problemu dysleksji w szkole”,
– „Zasady sporządzania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły”,
– „Umiejętność radzenia sobie z narastającymi problemami wychowawczymi”,
– „Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego do podniesienia efektywności kształcenia”,
– „Sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole”.

Konferencja nt.:
– „Możliwości wykorzystywania środków dostępnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez szkoły i inne instytucje edukacyjne”.

Działalność

Od 1 września 2002r. – 31 sierpnia 2008r. pani Ewa pracowała jako nauczyciel matematyki, fizyki i techniki w Gimnazjum im. Mariana Cezarego Abramowicza w Białobłotach.

We wrześniu 2008r. w wieku trzydziestu lat objęła stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Białobłotach, uczy tam również matematyki w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej. Wspinając się po kolejnych szczeblach awansu zawodowego uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jako dyrektor szkoły rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym Jej stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.

W zakresie tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów dba o działalność Samorządu Uczniowskiego i respektowanie jego uprawnień, (jako nauczyciel była jego opiekunem).

Wspomaga uczniów mających trudności w nauce.

Propaguje i wspiera pracę z uczniem zdolnym poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, konkursów przedmiotowych, turniejów sportowych, uroczystości szkolnych, apeli i koncertów.

Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym. Motywuje i tworzy warunki do udziału w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i innych formach podnoszących kwalifikacje pracowników.

Diagnozuje środowisko uczniowskie w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Organizuje cykliczne szkolenia uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dla bezpieczeństwa uczniów postarała się o zainstalowanie monitoringu na zewnątrz i wewnątrz szkoły.

Uczestniczy w projektach m.in. „Atrakcyjne oddziały przedszkolne” czy „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, które pozwoliły doposażyć szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, sprzęt audiowizualny, komputerowy, serwerownię, tablice interaktywne, doposażenie placu zabaw przy szkole, meble, sprzęty kuchenne, szatnie itp.

Kontynuuje również współpracę z niemiecką szkołą Oberschule Augustfehn (wcześniej Haupt- und Realschule Augustfehn) z gminy Apen. Dzięki trwającej już 16 lat współpracy nieustannie odbywa się wymiana uczniów oraz nauczycieli. Uczniowie z obu krajów poznają siebie nawzajem, swe codzienne życie, język sąsiedniego kraju, a także czynnie uczestniczą w różnych projektach, wymieniając się umiejętnościami i doświadczeniem (np. projekt pt. „Listy przyjaźni”, „Mosty przyjaźni”, „Domy Przyjaźni”).
Dzięki tej współpracy w 2012 r. Zespół Szkół w Białobłotach otrzymał od swojej szkoły partnerskiej mobilny warsztat drukarsko-introligatorski dzięki czemu przeprowadzono warsztaty, podczas których uczniowie oraz nauczyciele, nie tylko z terenu szkoły w Białobłotach, ale także z sąsiednich szkół i placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pleszewie, poznawali różne techniki wytwarzania papieru, druku oraz produkcji książek.

Podsumowując dotychczasową działalność można stwierdzić, iż Pani Ewa Marciniak to rzetelny, kompetentny dyrektor szkoły, dobry nauczyciel i wychowawca oraz doskonały menager.

Znaczenie postaci

Za osiągnięcia w pracy zawodowej była niejednokrotnie nagradzana. Otrzymała nagrody Dyrektora Szkoły oraz w latach 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r. Wójta Gminy Gizałki.

Pani Ewa Marciniak jest osobą pracowitą, życzliwą, skromną, konsekwentnie dążącą do zamierzonego celu i przede wszystkim wymagającą. Zawsze potrafi znaleźć czas dla drugiego człowieka, dzięki czemu budzi powszechny szacunek całego środowiska szkolnego i lokalnego. Dobro dzieci stawia na pierwszym miejscu. Jej wychowankowie bardzo Ją cenią i lubią, wypowiadają się o niej bardzo pozytywnie. Wszyscy, którzy mieli okazję spotkać panią Ewę Marciniak doceniają jej cechy, które są niezmiernie ważne do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Źródła:

1. Wywiad z Panią Ewą Marciniak – Dyrektor Zespołu Szkół w Białobłotach.
2. Strona Internetowa Zespołu Szkół w Białobłotach.
3. Zdjęcia z zasobów archiwalnych szkoły.

Kalendarium:

  • 1978 ― Narodziny bohatera
  • 1993 ― Liceum Ogólnokształc...
  • 1997 ― Uniwersytet Wrocławs...
  • 2002 ― Nauczyciel matematyki...
  • 2003 ― Studia Podyplomowe w ...
  • 2006 ― Studia Podyplomowe w...
  • 2007 ― Kurs kwalifikacyjny z...
  • 2008 ― Objęcie stanowiska dy...

Źródła:

  • Strona Internetowa Zes...
  • Wywiad z Panią Dyrekto...

Zobacz też: