Feliks Linke

ur. 12 maja 1932
zm.
Zaspół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy

Fragment wywiadu z Feliksem Linke przeprowadzonego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcinicy.
Zdjęć: 61
Filmów: 29
Nagrań: 28
Dokumentów: 28

Feliks Linke

Współautor 14 podręczników do matematyki, były wizytator metodyk matematyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu i w Kaliszu, emerytowany nauczyciel, zasłużony działacz oświatowy i społeczny, wielokrotnie odznaczony za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i działalność społeczną, uhonorowany „ Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

POCHODZENIE

Feliks Linke urodził się 12 maja 1932 roku w Cerekwicy nad Obrą, w gminie Jaraczewo, w powiecie jarocińskim. Był jednym z czworga dzieci Marianny i Leona Linke, miał trzy siostry: Cecylię, Helenę i Marię. Jego rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo rolne.

DZIECIŃSTWO I LATA SZKOLNE

Feliks Linke od najmłodszych lat, wykazywał zdolności matematyczne, co skłoniło rodziców do szybszego wysłania go do szkoły. W wieku 6 lat zaczął uczęszczać do pierwszej klasy miejscowej szkoły podstawowej. Niestety dalszą naukę przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie wojny jego rodzina została przesiedlona do Parzęczewa, gdzie rodzice i starsze siostry pracowali w majątku niemieckiego obszarnika. W tym okresie Feliks Linke uczęszczał do niemieckiej szkoły dla dzieci polskich w Noskowie. Jednocześnie w domu pod okiem rodziców ćwiczył umiejętność czytania i pisania w języku polskim. Dzięki czemu, po zakończeniu wojny, gdy rodzina wróciła do Cerekwicy, od razu dostał się do czwartej klasy miejscowej szkoły. Następnie kontynuował naukę w siedmioklasowej Szkole Podstawowej w Rusku, którą ukończył w 1948 roku. W tym samym roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie. Szkoła ta reprezentowała wysoki poziom nauczania. Tutaj jego talent matematyczny odkryła nauczycielka Maria Wasylina, dzięki niej znalazł swoje powołanie zawodowe. Po dwóch latach, ze względu na konieczność uniezależnienia się finansowego od rodziny, zmienił szkołę i kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie, które ukończył w 1952 roku.

KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury Feliks Linke, jako wyróżniający się absolwent, mógł dokonać wyboru miejsca pracy. Stawiało go to w dobrym położeniu, wobec obowiązującego w oświacie nakazu pracy. Wśród przedstawionych mu ofert, zdecydował się na podjęcie pracy w Szkole Podstawowej w Doruchowie, znajdującym się wówczas w powiecie kępińskim. Pracował tam tylko trzy miesiące, ponieważ w listopadzie 1952 roku został powołany do odbycia służby wojskowej. Skierowano go do kompanii pracowników biurowych w Skwierzynie, a następnie do Wrocławia. W tym czasie nastąpiły zmiany administracyjne, w wyniku których Doruchów znalazł się w nowopowstałym powiecie ostrzeszowskim. W związku z tym, Feliks Linke po odbyciu służby wojskowej otrzymał posadę nauczyciela w nowej placówce, w siedmioklasowej Szkole Podstawowej w Słupi pod Bralinem. Został wówczas wychowawcą trzeciej klasy, oprócz tego w starszych klasach uczył: matematyki, fizyki, chemii i języka rosyjskiego. Pracując tam, poznał i poślubił Marię Józefowicz, córkę miejscowego dyrektora szkoły, która była nauczycielką nauczania początkowego i prac technicznych w Szkole Podstawowej w Perzowie.

W 1958 roku, po czterech latach pobytu w Słupi pod Bralinem, w poszukiwaniu mieszkania i posady, państwo Linke zostali skierowani do Lasek, w gminie Trzcinica. Podjęli pracę w miejscowej szkole podstawowej, w której pracowali kilkadziesiąt lat aż do przejścia na emeryturę. Początkowo warunki pracy były bardzo trudne, nauczyciele uczyli w ponad czterdziestoosobowych klasach, brakowało pomieszczeń. Sytuacja poprawiła się po wybudowaniu w 1969 roku nowej szkoły. Feliks Linke oprócz matematyki uczył w Laskach również innych przedmiotów: fizyki, chemii, zajęć praktyczno- technicznych, zoologii i nauki o człowieku.

W tym samym okresie Feliks Linke dokształcał się i podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 1959 roku ukończył trzyletnie zaoczne studium nauczycielskie we Wrocławiu. W latach 1964-1968 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra matematyki. Jego praca magisterska pod tytułem „ Szeregi w przestrzeniach Banacha” została oceniona bardzo wysoko. Przy jej pisaniu korzystał z najnowszej literatury anglojęzycznej, w tłumaczeniu tekstów pomagał mu nauczyciel z Lasek, Ludwik Asłanowicz.

W 1969 roku po ukończeniu studiów Feliks Linke został kierownikiem ogniska metodycznego, a następnie w 1972 roku wizytatorem metodykiem matematyki w powiecie kępińskim. W 1975 roku po reorganizacji i powstaniu województwa kaliskiego pełnił funkcję wizytatora metodyka matematyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu. Praca na tym stanowisku zmuszała go do pilnego śledzenia bieżącej literatury metodycznej i dydaktycznej, opracowywania różnych materiałów dla nauczycieli. Jednocześnie pozwalała na bliskie kontakty i wymianę doświadczeń z szerokim gronem pedagogów. Z drugiej strony była to praca w terenie, zbyt wiele czasu zabierały mu dojazdy, więc zrezygnował z niej w 1981 roku. W 1985 roku Felis Linke uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie matematyki. W tym okresie uczył swojego przedmiotu również w pobliskich szkołach podstawowych: w Wodzicznej i w Trzcinicy.

W 1990 roku Feliks Linke został emerytowanym nauczycielem, nadal jednak pracował w szkołach podstawowych: w Wodzicznej i w Buczku, a następnie w Piotrówce, gdzie uczył matematyki do 2000 roku. Po zakończeniu pracy pedagogicznej, nie stracił kontaktu ze szkołą. Pomagał nauczycielom w organizacji różnych konkurów matematycznych. W latach 2000-2005 przygotowywał zadania i pełnił opiekę merytoryczną nad „Matematycznym Konkursem Gimnazjów Powiatu Kępińskiego”. W tym samym okresie w Trzcinicy współorganizował „Gminny Konkurs Matematyczny dla klas szóstych”. Ponadto społecznie udzielał korepetycji gimnazjalistom, uczniom szkół średnich i studentom.

Praca w szkole była życiowym powołaniem Feliksa Linke. Ucząc dzieci i młodzież swojego ulubionego przedmiotu, czuł się spełniony zawodowo. Matematyka od najmłodszych lat była jego największą pasją .Wielką satysfakcję i radość sprawiło mu pierwsze samodzielne rozwiązanie zadania tekstowego. Z tą radością nie rozstawał się przez całe życie i jako nauczyciel starał się ją przekazać swoim uczniom. Wiedzę przekazywał w sposób zrozumiały dla uczniów, przekonując ich, że matematyka nie jest przedmiotem trudnym, co zaowocowało licznymi sukcesami wychowanków. Podczas nauczania matematyki zwracał szczególną uwagę na właściwy dobór i wykorzystanie środków dydaktycznych. W 1987 roku zajął I miejsce w „Konkursie Pracowni Matematycznych” szkół podstawowych województwa kaliskiego. Feliks Linke zachował wiele miłych wspomnień z okresu swojej długoletniej pracy pedagogicznej. Wykonywał ją z wielką pasją i zaangażowaniem, traktując jako ważną misję. Był nie tylko cenionym nauczycielem matematyki, ale wspaniałym wychowawcą, cieszącym się wielkim autorytetem i szacunkiem uczniów, ich rodziców oraz współpracowników. Wychował kilka pokoleń uczniów, z dumą śledzi ich sukcesy zawodowe. Do dzisiaj utrzymuje kontakty ze swoim wychowankiem Tadeuszem Gudrą, który jest wybitnym elektronikiem i akustykiem, profesorem Politechniki Wrocławskiej. W zaszczytnym gronie uczniów Feliksa Linke, znalazła się również Bożena Henczyca, obecna wójt Gminy Perzów, oraz wielu nauczycieli ZS w Laskach i w Trzcinicy.

Za wyróżniającą się pracę pedagogiczną i wybitne zasługi w dziedzinie oświaty Feliks Linke został wielokrotnie nagrodzony:

– Dwukrotnie został odznaczony przez Radę Postępu Pedagogicznego w Poznaniu,w 1969 i 1971 roku.

– W 1971 roku otrzymał List Pochwalny od Ministra Oświaty.

– W 1983 roku został odznaczony przez Radę Postępu Pedagogicznego w Kaliszu.

– W 1983 roku został również odznaczony przez Krajową Radę Postępu Pedagogicznego.

– W 1985 roku otrzymał „ Medal Komisji Edukacji Narodowej”.

– Kilkakrotnie otrzymał nagrody: Ministra Oświaty, Kuratora i Dyrektora Szkoły.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Czas emerytury nie okazał się okresem bezprodukcyjnym, Feliks Linke rozpoczął wówczas swoją działalność wydawniczą . Do tej przygody zaprosili go koledzy z Ostrzeszowa, metodycy matematyki: Ryszard Kalina i Tadeusz Szymański. Obserwując w swej pracy trudności, z którymi borykali się uczniowie i nauczyciele w nauce matematyki, postanowili przyjść im z pomocą. Zamierzali przygotować cykl podręczników, w których w sposób przystępny i przejrzysty przedstawione będą trudne zagadnienia matematyczne.W 1993 roku Ryszard Kalina i Tadeusz Szymański, wydali w wydawnictwie SAWW w Poznaniu „ Przewodnik po matematyce i zbiór zadań dla klas IV-VIII, część I Arytmetyka i Algebra”.

Feliks Linke swoją przygodę wydawniczą rozpoczął rok później, opracowując wraz kolegami „ Przewodnik po matematyce i zbiór zadań dla klas IV-VIII, część II Geometria” oraz kolejne dwie części całego zamierzonego cyklu. W 1994 roku został więc współautorem podręczników do matematyki, adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców, starających się pomóc dzieciom w nauce. Przewodniki zawierają podstawową wiedzę matematyczną, jak również zagadnienia wychodzące poza program obowiązujący w szkole podstawowej. Ułatwiają pracę nauczycielom, szczególnie początkującym w zawodzie, ponieważ zawierają wiele cennych wskazówek i rozwiązań metodycznych.Po opracowaniu cyklu przewodników dla szkoły podstawowej, Feliks Linke, Ryszard Kalina i Tadeusz Szymański postanowili napisać podręczniki do szkół średnich. W związku z ich przychylnym przyjęciem przez uczniów i nauczycieli w wielu rejonach kraju, podjęli trud opracowania podręczników do gimnazjum. W 2001 roku do grona autorskiego dołączyła Maria Woźniak, przy jej współudziale przygotowano kolejne podręczniki do szkół średnich. Autorzy bardzo zaangażowali się w pracę wydawniczą, poświęcili jej sporo czasu. Podczas wielogodzinnych spotkań, wymieniali się doświadczeniami z praktyki zawodowej, zdobytymi w pracy dydaktycznej z uczniami, toczyli ożywione dyskusje. Efektem ich współpracy, było opracowanie łącznie 14 podręczników do matematyki dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceum i technikum.Podręczniki te zgodnie z zamierzonym celem, prostym językiem wyjaśniają skomplikowane działania matematyczne, dzięki czemu stają się one łatwiejsze dla ucznia. Zawierają wiele zadań, których stopień trudności został dostosowany do możliwości odbiorców. Są cenną wskazówką w poznawaniu świata matematyki. Autorzy często sięgają do sytuacji wziętych z życia, przykładem może być analiza bryły kościoła Niepokalanego Serca Maryi w Laskach przedstawiona w jednym z podręczników. Podręczniki autorstwa Ryszarda Kaliny, Tadeusza Szymańskiego i Feliksa Linke ukazały się w latach 1993-2004. Od 1996 roku za pośrednictwem wydawnictwa „Sens” z Poznania, były rozprowadzane w całej Polsce i cieszyły się dużym uznaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Feliks Linke na okładkach tych książek figuruje jako trzeci współautor, zgodnie z kolejnością przystąpienia do pracy wydawniczej.

Działalność wydawnicza jest uwieńczeniem wieloletniej pracy pedagogicznej Feliksa Linke. Przyniosła mu wiele satysfakcji i pozwoliła w pełni zrealizować się zawodowo.

Wykaz 14 podręczników do matematyki współautorstwa Feliksa Linke:

1. „Przewodnik po matematyce i zbiór zadań dla klas IV-VIII, część II– Geometria”, wyd. 1994 r.

2. „ Przewodnik po matematyce i zbiór zadań dla klas IV-VIII, część III– Idę do szkoły średniej. Biorę udział w konkursach”, wyd. 1995 r.

3. „ Przewodnik po matematyce i zbiór zadań dla klas IV-VIII, część IV– Zbiór zadań przygotowujących do egzaminów wstępnych do szkół średnich z rozwiązaniami”, wyd.1996 r.

4. „ Matematyka dla klasy I szkoły średniej”, wyd.1998 r.

5. „ Matematyka dla klasy II szkoły średniej”, wyd.1999 r.

6. „Matematyka dla klasy III szkoły średniej”, wyd.2000 r.

7. „Matematyka dla klasy IV szkoły średniej”, wyd.2001 r.

8. „Matematyka dla klasy I gimnazjum”, wyd.1999 r.

9. „Matematyka dla klasy II gimnazjum”, wyd.2000 r.

10. „Matematyka dla klasy III gimnazjum”, wyd.2001 r.

11. „ Matematyka dla klasy I liceum i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony”, wyd. 2002 r.

12. „ Matematyka dla klasy II liceum i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony”, wyd. 2003 r.

13. „ Matematyka dla klasy III liceum i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony”, wyd. 2004 r.

14. „Matematyka z Sensem- Poradnik metodyczny nauczania matematyki w liceum profilowanym i technikum” , wyd. 2004 r.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Pracę zawodową Feliks Linke łączył z aktywną działalnością w organizacjach oświatowych i społecznych oraz w samorządzie lokalnym.

Od 1955 roku pełnił różne funkcje w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był kierownikiem konferencji pedagogicznych, skarbnikiem, od 1973 roku prezesem Rady Zakładowej, a od 1975 roku prezesem Zarządu Oddziału ZNP. W latach 1976-80 został wybrany członkiem Zarządu Głównego ZNP. W 1977 roku uczestniczył w Ogólnopolskim Kongresie Pedagogicznym Nauczycieli , który odbył się w dniach 13-15 października w Warszawie.

Od 1978 roku był przewodniczącym Prezydium Samorządu Mieszkańców wsi Laski, a następnie wiele lat sekretarzem Rady Sołeckiej. Brał również czynny udział w pracach Komitetu Budowy Domu Ludowego i Domu Lekarza w Laskach. Pełnił też funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Komitetu Budowy Oczyszczalni Ścieków w Laskach. Przez wiele lat był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach.

Przez pięć kadencji był radnym Gminnej Rady Narodowej, w tym: członkiem Komisji Oświaty, Kultury Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, a także dwukrotnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej GRN.

Za pracę społeczną został wyróżniony:

– Odznaką „ Za rozwój województwa poznańskiego”, 1971 rok.

– Złotą Odznaką ZNP, 1975 rok.

– Złotym Krzyżem Zasługi, 1976 rok.

– Odznaką „ Za rozwój województwa kaliskiego”, 1977 rok.

– Medalem 40-lecia Polski Ludowej, 1984 rok.

– Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 1985 rok.

– Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa( rok 1989, 1999, 2004).

– Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, przyznanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej „ w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku”, 10 kwietnia 2014 roku.

– Licznymi dyplomami.

Praca społeczna wymagała od niego zaangażowania, poświęcał jej wiele czasu. Jednak w ten sposób mógł aktywnie wspierać swoje środowisko zawodowe i miał wpływ na polepszanie warunków życia lokalnej społeczności.

Ponadto Feliks Linke poprzez różne, wspomniane już formy swojej działalności przyczynił się do promowania regionu, w którym mieszka. Jedną z nich jest długoletnia współpraca z byłym mieszkańcem Lasek, dr Kazimierzem Krawiarzem, dla którego przygotowywał materiały przydatne przy opracowywaniu biogramów wybitnych Laskowian.

ŻYCIE RODZINNE

Czas realizacji marzeń osobistych w życiu Feliksa Linke, rozpoczął się w 1956 roku, po zawarciu małżeństwa z nauczycielką Marią Józefowicz. Jego żona pochodziła z rodziny z kilkuletnią tradycją nauczycielską. Dziadek Marii, jej ojciec oraz jego jedenaścioro rodzeństwa pracowali w tym zawodzie. W 1960 roku „ Tygodnik Katolicki” określił rodzinę Józefowiczów jako sagę rodu nauczycielskiego. Odtąd razem planowali życie rodzinne i karierę zawodową. Po zamieszkaniu w Laskach osiągnęli stabilizację życiową. Państwo Linke wychowali trzy córki: Gabrielę, Marię i Lucynę. Najstarsza Gabriela wraz z rodziną mieszka w Sycowie i pracuje jako położna w szpitalu w Kępnie. Młodsze córki idąc śladem rodziców i kontynuując rodzinną tradycję, poświęciły się pracy pedagogicznej. Lucyna była nauczycielką geografii, po wyjściu za mąż zamieszkała w Koninie. Maria jest nauczycielką wychowania przedszkolnego, pracuje w ZS w Trzcinicy i wraz z rodziną mieszka w rodzinnym domu w Laskach. Państwo Linke mają pięcioro wnuków: Małgorzatę, Michała, Martynę , Anitę i Radosława. Doczekali się również 4 prawnuków : Zofii, Marcina, Mikołaja i Macieja. W kolejnym pokoleniu kontynuatorką rodzinnych tradycji pedagogicznych jest wnuczka Anita, która ukończyła gerontopedagogikę. Feliks Linke pomimo licznych obowiązków zawodowych i społecznych zawsze znajdował czas dla rodziny i na rozwijanie swoich pasji. Interesował się filatelistyką i lubił czytać książki, głównie o tematyce historycznej i regionalnej. Państwo Linke przeżyli wspólnie 51 lat, w tym przez 26 lat pracowali razem w tej samej szkole. Maria Linke zmarła 7 listopada 2007 roku, została pochowana na miejscowym cmentarzu w Laskach.

Feliks Linke jesień życia spędza w swoim domu w Laskach, otoczony troskliwą opieką najbliższych. Z sentymentem wspomina dawne czasy, z dumą prezentuje zgromadzone pamiątki. Rodzinne fotografie, listy od uczniów, artykuły z prasy, liczne podziękowania, dyplomy, medale i odznaczenia są świadectwem jego udanego życia rodzinnego oraz wielu sukcesów zawodowych i osiągnięć społecznych.

ŹRÓDŁA:

1. Wywiad z Feliksem Linke przeprowadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcinicy, dnia 05.03.14 roku.

2.Wywiady z uczniami i współpracownikami Feliksa Linke przeprowadzone w ZS w Trzcinicy, luty 2014 rok.

3. Artykuł Jerzego Lisa „ Saga rodu nauczycielskiego” zamieszczony we Wrocławskim Tygodniku Katolickim, 29.05.1960 rok.

4. Artykuł Grażyny Gatner „ Matematyka z sensem” zamieszczony w Tygodniku Kępińskim, 30 września-7 października 1999 rok.

5. Artykuł dr Kazimierza Krawiarza „ Dzień Nauczyciela 2008. Feliks Linke- z matematyką = pasją, przez życie.” , zamieszczony w Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym, 08.10.2008 rok.

6. Artykuł dr Kazimierza Krawiarza „ Tadeusz Gudra. Profesor Politechniki Wrocławskiej . Elektronik. Akustyk” zamieszczony w Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym, 30.01.2014 rok.

7. Strona internetowa:

tpl-lukus.kepno.pl

Kalendarium:

 • 1932 ― Narodziny bohatera
 • 1945 ― Powrót rodziny do Cer...
 • 1946 ― Nauka w siedmioklasow...
 • 1948 ― Rozpoczęcie nauki w L...
 • 1950 ― Kontynuacja nauki w L...
 • 1968 ― Ukończenie studiów w ...
 • 1971 ― Odznaczenie przez Rad...
 • 1989 ― Uhonorowanie Brązowym...
 • 1999 ― Uhonorowanie Srebrnym...
 • 2004 ― Opracowanie i wydanie...

Źródła:

Cytaty:

 • „Człowiek jest wielki n...”

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >