Franciszek Maćkowiak

ur. 12 grudnia 1908
zm. 01 grudnia 1976
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa

Zdjęć: 23
Filmów: 18
Nagrań: 18
Dokumentów: 18

Pochodzenie

Urodził się dnia 12 grudnia 1908 roku w Charlottenburgu (Niemcy) w rodzinie Franciszka Maćkowiaka i Wiktorii z domu Nowak.

Edukacja

Od szóstego do cztrenastego roku życia uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Charlottenburgu (Niemcy, powiat Berlin), następnie w Bukowcu (powiat Nowy Tomyśl) i Zbąszyniu.

Po wypełnieniu obowiązku szkolnego był przez pięć lat uczniem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie (zdjęcia z okresu nauki w Seminarium Nauczycielskim w Wolsztynie: foto1, foto2). Egzamin Dojrzałości zdał 23 maja 1928 roku.

Franciszek Maćkowiak był nauczycielem, który dążył do ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych, uczestniczył w różnorodnych kursach, szkoleniach, i tak:

3 sierpnia 1933 roku ukończył kurs pedagogiki Praktycznej w Zakopanem. Program obejmował nowoczesne kierunki w wychowaniu i zagadnienia programowo-ustrojowe,

18 lipca 1936 roku ukończył Państwowe Kursy Wakacyjne dla nauczycielstwa szkół powszednich

27 kwietnia 1946 roku ukończył kurs dla kierowników szkoł Powszednich w Wolsztynie

Uczestniczył w Kursach Wszechnicy Radiowej w 1948/1949 i w 1949/1950,

5 marca 1953 roku złożył egzamin z zakresu wiadomości objętych obowiązkiem samokształcenia

Franciszek Maćkowiak otrzymał misję kanoniczną do nauczania religii katolickiej w szkołach od dnia 31 grudnia 1950 roku.

Dokumenty-świadectwa kursów: odpis1, odpis2, odpis3.

Rodzina

Związek małżeński zawarł 17 lutego 1941r. Miał czworo dzieci: Janusz (ur.14.06.1941), Bogna (ur.11.12.1943), Leszek (ur.26.11.1949), Dorota (ur.22.05.1952).

Skrót wywiadu z córką Franciszka Maćkowiaka – Dorotą Kowalską.

Cały wywiad można zobaczyć TUTAJ

Etapy działalności

Praca zawodowa

Po ukończeniu Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Wolsztynie, z dniem 1 września 1928 roku został mianowany nauczycielem tymczasowym przy Publicznej Szkole Powszechnej w Grudnej (powiat Nowy Tomyśl). Egzamin praktyczny zdał 25 stycznia 1932 roku. W Grudnej jako nauczyciel pracował do dnia 31 sierpnia 1937 roku (świadectwo lekarskie o przydatności fizycznej do zawodu nauczyciela).

Z dniem 1 września 1937 roku został przeniesiony na własną prośbę do Publicznej Szkoły Powszechnej w Granowie. Po półrocznym pełnieniu obowiązków kierownika szkoły został z dniem 1 kwietnia 1938 roku w drodze konkursu mianowany kierownikiem tejże szkoły.

W czasie okupacji pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Granowie i Grodzisku Wielkopolskim w charakterze pracownika biurowego.

Po przerwie spowodowanej okupacją objął ponownie stanowisko kierownika szkoły z dniem 1 marca 1945 roku.

Z dniem 1 sierpnia 1945 roku został mianowany przez inspektora Szkolnego pow. Nowotomyskiego instruktorem oświaty dorosłych na rejon granowski.

Dnia 16 grudnia 1949 roku zdał egzamin z zakresu Wyższego Kursu Nauczycielskiego z działu A psychologii i filizofii oraz działu B historii i geografii, co dało dodatkowe kwalifikacje przewidziane w art.15 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół Powszechnych.

Od pierwszego roku swej pracy zawodowej był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Należał do grupy założycieli pierwszego Ogniska ZNP na terenie powiatu nowotomyskiego, gdzie pełnił różne funkcje.

Dnia 1 września 1972 r. dotychczasowy dyrektor szkoły Franciszek Maćkowiak zdał agendy dyrekcji szkoły podstawowej w Granowie. Przejął je obejmujący z dniem 1 września 1972 r. obowiązki dyrektora szkoły Marian Wozniak. Przez krótki czas były dyrektor pracował jeszcze jako nauczyciel emerytowany.

Skrót wywiadu z współpracownicą Franciszka Maćkowiaka – Teodozją Waszkowiak.

Cały wywiad można zobaczyć TUTAJ

Pozadydaktyczna działalność Franciszka Maćkowiaka

Wraz z objęciem obowiązków kierownika szkoły w Granowie, Franciszek Maćkowiak organizuje w Granowie harcerstwo. Początkowo organizacja ta liczyła zaledwie 16 członków, jednak zaangażowanie i zapał kierownika spowodowały, że z roku na rok liczba harcerzy w Granowie sukcesywnie rosła. W roku szkolnym 1946/47 konieczne było podzielenie harcerzy na dwie grupy: męską i żeńską. Natomiast w 1976 roku w ZHP w Granowie działalność prowadziło 5 drużyn harcerskich i 5 drużyn zuchowych.

12 czerwca 1945 roku pod kierownictwem Franciszka Maćkowiaka w Szkole Podstawowej w Granowie rozpoczął działalność Polski Czerwony Krzyż. W pierwszych miesiącach swej działalności koło ustaliło dobrowolną składkę, zbierano i suszono zioła lecznicze, założono szkolna apteczkę, starano się o koce i sienniki dla szpitali.

W 1945 roku Franciszek Maćkowiak założył Szkolną Bibliotekę w Granowie. Biblioteka przypominała biblioteczkę uczniowską, która mieściła się w sali lekcyjnej i składała się z 107 woluminów. Rozpoczęto również abonament czasopism szkolnych: „iskierki”, „Płomyk”, „Gazetka radiowa” Wiedząc o potrzebie współdziałania szkoły i nauczyciela ze środowiskiem lokalnym, jego instytucjami, Franciszek Maćkowiak żywo reagował na potrzeby mieszkańców Granowa. W roku szkolny 1945/46 zorganizował zbiórkę książek w myśl hasła: „Tworzymy biblioteki publiczne w powiecie i wszystkich gminach”. Każde dziecko przyniosło książkę polską bądź ofiarowała datki pieniężne. Akcja ta skończyła się dużym sukcesem, ponieważ dała początek Bibliotece Publicznej w Granowie.

Franciszek Maćkowiak bardzo lubił poznawać swój kraj. Bardzo ważny aspekt jego działalności stanowią wycieczki. Organizował je zarówno dla uczniów, jak i dla mieszkańców Gminy Granowo. (foto1, foto2)

Odznaczenia za pracę i działalność społeczną

Dyplom uznania na podstawie Ustawy z dania 8 stycznia 1938 roku nadający: Brązowy Medal z długoletnią pracę – 13 maja 1938 roku,

Odznakę „Za Ofiarną Pracę” przy przeprowadzeniu drugiego spisu ludności Rzeczy Pospolitej – 10 VI 1932

Dyplom uznania za ofiarę w akcji narodowego spisu powszechnego 1950.

Ogólnopolski Komitet Frontu Narodowego przyznał w listopadzie 1952r. Dyplom Honorowy za zasługi w pracy społecznej w kampanii wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

Ogólnopolski Komitet Frontu Narodowego przyznał Dyplom Honorowy za ofiarną pracę społeczną i aktywny udział w kampanii wyborczej do Rad Narodowych – grudzień 1954,

Podziękowania za prace na rzecz Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy – 9 XI 1959 r.,

List Pochwalny przez Egzekutywę KO PZPR za ofiarną pracę w wychowaniu młodego pokolenia Polski Ludowej,

Złoty krzyż Zasługi – 1969

Złota Odznaka ZNP – 1967

Odznaka Tysiąclecia – 1966

Odznaka Honorowa Srebrna Zrzeszenia LZS – 1965

Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego – 1965

Znaczenie postaci

Franciszek Maćkowiak – człowiek sercem oddany Szkole Podstawowej w Granowie.

Całe swoje życie poświęcił szkole, która była dla Niego nie tylko pracą zawodową, ale jak podkreślają Jego najbliżsi, była to życiowa misja Franciszka Maćkowiaka.

Polak, który urodził się na terenie Niemiec, musiał zabiegać o uznanie Polakiem. Kiedy rodzina Franciszka Maćkowiaka po powrocie z Niemiec i krótkim okresie pobytu w Polsce, w okolicach Zbąszynia, postanawia wyemigrować do Francji, Franciszek Maćkowiak pozdejmuje decyzję pozostania w kraju. Z dala od najbliższych kontynuuje naukę w Seminarium Nauczycielskim w Wolsztynie, przygotowując się w ten sposób do zawodu, który wypełnił całe Jego życie.

Nauczyciel, pedagog, kierownik szkoły, który starał się unowocześniać Szkołę Podstawową w Granowie. Założyciel biblioteki, inicjator harcerstwa na terenie Gminy Granowo, aktywny działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wspaniały nauczyciel i wielki społecznik.

Źródła

Źródła drukowane:

Iwona Szymańska „Historia Szkoły Podstawowej w Granowie”

Relacje:

Rozmowa z córką Franciszka Maćkowiaka – Dorotą Kowalską

Rozmowa z wieloletnią współpracownicą F.Maćkowiaka – Teodozją Waszkowiak

Inne:

Dokumenty i pamiątki rodzinne udostępnione przez p.Dorotę Kowalską

Kalendarium:

 • 1941 ― Narodziny syna Janusza
 • 1943 ― Narodziny córki Bogny
 • 1945 ― Na terenie szkoły w G...
 • 1949 ― Narodziny syna Leszka
 • 1952 ― Narodziny córki Doroty
 • 1952 ― Narodziny córki Doroty
 • 1952 ― Narodziny córki Doroty

Źródła:

Zobacz też:

 • > Szkoła
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >