Gabriel Szczepaniak

ur. 1936
zm.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim

Zdjęć: 7

Pochodzenie

Urodził się 22 lutego 1936 roku w Gostyniu. Jest synem Mariana i Teresy (z domu Szuminska). Jego ojciec był młynarzem, a matka modystką. Ma trzech młodszych braci: Adama, Eligiusza i Włodzimierza (dwóch z nich to muzycy, jeden – kaletnik). Dzieciństwo i młodość spędził w Gostyniu, gdzie mieszkał przy ulicy Młyńskiej. Obecnie mieszka w Borku Wielkopolskim przy ulicy Dworcowej. Od 53 lat jest żonaty. W roku 1961 ożenił się Dobromiłą Paczyńską. Mają jednego syna – Tomasza, synową – Katarzynę i wnuczkę Mariannę.

Edukacja

Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu, które ukończył w 1955 roku. Kwalifikacje nauczycielskie zdobył na Państwowym Kursie Nauczycielskim w 1956 roku. W 1968 roku ukończył Studium Nauczycielskie (biologia z wychowaniem fizycznym) w Kaliszu, a 1976 studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Praca

Pracę w oświacie rozpoczął jako przewodnik Organizacji Harcerskiej od 1 lipca 1955 roku. Tego samego roku od pierwszego września został zatrudniony w Szelejewie, a od 1 października w Bodzewie. Od 1 września 1956 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Borku Wielkopolskim. W październiku tego roku został powołany do służby wojskowej. Po jej zakończeniu w roku 1958 wrócił do Borku, gdzie w miejscowej szkole podstawowej pracował aż do przejścia na emeryturę w roku 1985.

Pasja

Od najmłodszych lat pasją Gabriela Szczepaniaka był sport, do uprawiania którego zachęcali go starsi koledzy. W młodości myślał również o zawodzie elektryka, ale ostatecznie zrezygnował ze względu na dużą odległość miejsca zamieszkania od Nysy, w której znajdowała się szkoła kształcąca przyszłych elektryków. Sport okazał się ważny nie tylko w pracy zawodowej, ale wypełnia również całe jego życie. W latach 1963-1972 był zawodnikiem, a później trenerem drużyny piłki nożnej LZS „Wisła” Borek Wlkp. W 1978 roku był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Kosmos”, które do dziś działała przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wielkopolskim. Początkowo działał w zarządzie jako wiceprezes do spraw sportowych, a od 1981 roku pełni funkcję prezesa. Sekcja badmintonowa, z którą jest szczególnie związany, należała do Polskiego Związku Badmintona w Warszawie, brała też udział w rozgrywkach II Ligii państwowej w Opolu oraz w 1984 roku nawiązała współpracę z podobną sekcją BSG w Suhl (Turyngia).

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia

• Medal Komisji Edukacji Narodowej (1977);

• Złoty Krzyż Zasługi (1978);

• Zasłużony Działacz LZS (1981);

• Honorowa Odznaka za „Zasługi dla sportu szkolnego” (Zarząd Główny SZS – 1983);

• Medal 40-lecia PRL (1984);

• Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego” (1986);

• Złota Odznaka Okręgowego Związku Piłki Nożnej (1990);

• Złota Odznaka Polskiego Związku Badmintona (1991);

• Złota Honorowa Odznaka TKKF (1994);

• Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1994);

• Medal 40-lecie TKKF (1997);

• Przyjaciel Dzieci Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. (2000);

• Honorowa Odznaka Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (2002);

• Odznaka „Za Zasługi dla Sportu Szkolnego Województwa Wielkopolskiego” (Poznań 2003);

• Tytuł i Odznaka „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” (2006) http://bip.borekwlkp.pl/dokument/249.

Sukcesy Gabriela Szczepaniaka i jego podopiecznych w badmintonie:

• występy drużyny TKKF „Kosmos” w II lidze okręgu wrocławskiego (1980-1982);

• srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski na Mistrzostwach Polski Weteranów (Nowa Dęba, 1983);

• II miejsce drużyny Szkoły Podstawowej w Borku Wielkopolskim w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego (2000);

• IV miejsce drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Borku Wielkopolskim i III miejsce drużyny dziewcząt z boreckiego gimnazjum w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego (2001).

Znaczenie postaci

Gabriel Szczepaniak był ceniony w boreckim środowisku nie tylko jako nauczyciel, który wychował rzesze młodzieży i wielu z nich zaraził swoją pasją sportowca i pedagoga, ale także jako społecznik. Mimo problemów zdrowotnych i sporego bagażu doświadczeń nadal „krzewi kulturę fizyczną” wśród mieszkańców ziemi boreckiej. Jest prezesem TKKF „Kosmos”, prowadzi zajęcia badmintona dla dzieci oraz wspiera młodszych kolegów i koleżanki podczas licznych zawodów sportowych, m.in. Lekkoatletycznej Spartakiady Szkół Gminy Borek Wielkopolski, ale także je organizuje (np. Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych).

Pan Gabryś – bo tak mówią o nim najmłodsi – jest znany boreckim dzieciom, ich rodzicom, a nawet dziadkom. Wychowuje kolejne pokolenia mieszkańców Gminy Borek Wielkopolski i rozwija w nich sportową pasję i propaguje zdrowy styl życia.

Źródła

Borek Wielkopolski i okolice. Szkice z dziejów, red. J. Koczorowska, B. Latosińska, M. Matuszewska, M. Szmańda, Borek 1992.

Kronika Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wielkopolskim.

Kronika Szkoły Podstawowej w Borku Wielkopolskim.

Opinia uzasadniająca nadanie odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wielkopolski” (Uchwała nr XLI/286/2006 Rady Miejskiej w Boerku Wlkp. z dnia 02 czerwca 2006 roku).

Wywiad z Gabrielem Szczepaniakiem przeprowadzony przez biorących udział w projekcie uczniów Szkoły Podstawowej w Borku Wielkopolskim.

Kalendarium:

  • 1936 ― Narodziny bohatera
  • 1955 ― Ukończenie LO w Gosty...
  • 1968 ― Ukończenie Studium Na...
  • 1976 ― Ukończenie studiów ma...
  • 1978 ― Założenie TKKF „...

Zobacz też: