Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Grzegorz Marszałek

ur. 11 kwietnia 1959
zm.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim

Artykuł w niemieckiej prasie
Dyplom ukończenia Policealnego Studium Zawodowego w Marszewie
Legitymacja członka Młodzieżowej Drużyny OSP
Legitymacje
Plakat informujący o IV Pielgrzymce Strażaków i Rodzin Strażackich na Świętą Górę
Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika
Świadectwo dojrzałości
Świadectwo ukończenia Policealnego Studium Zawodowego w Lesznie
Zdjęć: 25
Dokumentów: 8

Pochodzenie

Urodził się 11 kwietnia 1959 roku w Koźminie. Jest synem Kazimiery (z domu Krutkiewicz) i Jana Marszałków. Ojciec pochodził z Borzęciczek (gmina Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński), a matka z Rachowa (gmina Malanów, powiat turecki). Oboje pracowali w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Borzęciczkach.
Ma jedną siostrę – Marię i trzech braci: Romana, Piotra i Janusza. Dwóch braci (Bogdan i Wiesław) zmarło.
Obecnie mieszka w Karolewie (gmina Borek Wielkopolski).

Edukacja

W 1965 roku zaczął uczęszczać do Przedszkola w Borzęciczkach. Naukę w Szkole Podstawowej w Borzęciczkach rozpoczął w 1966. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie, które ukończył w 1978 roku. Edukację kontynuował w Policealnym Studium Zawodowym w Marszewie (powiat pleszewski), gdzie uzyskał w 1982 roku tytuł technika rolnika o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt. W roku 2010 ukończył Policealne Studium Zawodowe w Lesznie, zdobywając tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
W 2014 roku ukończył w Rawickim Centrum Ratownictwa kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytuł ratownika.

Rodzina

25 listopada 1978 roku ożenił się z pochodzącą z Borzęciczek Bogumiłą Leśniak. Po ślubie zamieszkali w Borzęciczkach, a od 11 kwietnia 1991 w Karolewie. Mają troje dzieci: syna Tomasza i dwie córki – Joannę i Romanę, a także dwóch wnuków – Jędrzeja i Jakuba oraz dwie wnuczki – Gabrielę i Magdalenę.

Praca

Pracę rozpoczął 16 września w 1978 roku jako stażysta w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Karolewie, w Zakładzie Rolnym w Zimnowodzie (gmina Borek Wielkopolski, powiat gostyński). Po ukończeniu stażu został zatrudniony w tym samym zakładzie i pracował na stanowisku mechanizatora do 1989 roku. 13 marca tego roku podjął pracę jako kierownik warsztatu w Centralnej Bazie Mechanizacji w Karolewie w Kombinacie PGR Karolew. Od 2000 roku był kierownikiem Zakładu Usług Mechanizacyjnych w Gospodarstwie Rolnym KAROLEW Sp. z o. o. Od 1 lipca 2011 jest kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.

Działalność w OSP

Jako chłopiec pasjonował się sportem, lubił grać w piłkę nożną i biegać. Jednak całe niemal swoje życie podporządkował służbie w Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1973 roku, zainspirowany działaniami starszego rodzeństwa: siostry i brata, wstąpił do Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęciczkach, w której pełnił funkcję dowódcy do 1977 roku. Wówczas zdobył pierwsze wyróżnienie – Srebrną Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. Następnie należał do OSP w Borzęciczkach, gdzie był współodpowiedzialny za przygotowanie do zawodów drużyn MDP i drużyny seniorów, której był dowódcą. Po zmianie miejsca pracy w 1989 roku wstąpił do zakładowej OSP przy Kombinacie PGR w Karolewie, gdzie powierzono mu funkcję sekretarza. Funkcję tę pełnił do 2001 roku, kiedy został prezesem OSP Karolew.
Działalność w ZOSP RP rozpoczął w styczniu 1994 roku. W grudniu poprzedniego roku Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu M-G ZOSP RP Borku Wielkopolskiego wybrało go Komendantem M-G ZOSP RP w Borku Wielkopolskim. Doceniono wówczas działania Grzegorza Marszałka w OSP w Karolewie, m. in. utworzenie pierwszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Karolewie i organizację gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. W 1997 roku został wybrany delegatem na Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Lesznie. Powołano go wówczas do składu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej (WKR) w Lesznie, a po zmianach administracyjnych do WKR w Poznaniu. W latach 2000 – 2002 był jej wiceprzewodniczącym.
Od 16 września 2001 roku jest Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Od kwietnia 2002 roku członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu i delegatem na Zjazd Krajowy ZOSP RP, a od roku 2012 wiceprezesem Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu.

Działalność samorządowa i społeczna

W czerwcu 1994 roku wybrano go do Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim. Funkcję radnego Rady Miejskiej w Borku pełnił do 2002 roku. Zainicjował wówczas powołanie Komitetów Telefonizacji i Gazyfikacji Karolewa oraz oświetlenia drogi w parku przy Przedszkolu Samorządowym w Karolewie.
Funkcję radnego Rady Powiatu Gostyńskiego pełni od 2002 roku przez kolejne cztery kadencje. Celem jego pracy w samorządzie lokalnym było podnoszenie bezpieczeństwa powiatu gostyńskiego; poprawa funkcjonowania służb ratowniczych; troska o rozwój rolnictwa; wspieranie sportu na terenach wiejskich i miejskich; pozyskiwanie środków unijnych oraz organizowanie czasu wolnego dla młodzieży.
Osiągnięciem radnego Grzegorza Marszałka jest remont i budowa drogi alternatywnej dla miasta Borku Wielkopolskiego przez Karolew, pozyskanie gruntów Agencji Nieruchomości Rolnej pod budowę chodników, boisk sportowych, placów zabaw w Karolewie.
Zabiegał również o stworzenie w Borku Wielkopolskim nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych lub bezrobotnych. Owocem jego starań jest powołanie Spółdzielni Socjalnej “Pomocna Dłoń”, która rozpoczęła swą działalność w styczniu 2013 roku.
W maju 2011 roku został członkiem Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Od 2014 roku wchodzi w skład Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcia druha Grzegorza Marszałka

W 1999 roku utworzył Kompanię Reprezentacyjną Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Borek Wielkopolski, która uświetnia obchody świąt państwowych i kościelnych.
Prowadzi gminne uroczystości związane z obchodami kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej oraz z okazji Święta Niepodległości. Organizuje wartę, którą pełnią przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy tablicach pamięci na ścianie boreckiego ratusza oraz przemarsz kompanii reprezentacyjnej miejscowych jednostek OSP, innych służb mundurowych i pocztów sztandarowych. Organizuje uroczystości patriotyczne związane z wybuchem Powstania Wielkopolskiego oraz uroczystości rocznicowe związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Był jednym z inicjatorów fundacji w 2006 roku tablicy na boreckim ratuszu upamiętniającej pontyfikat Jana Pawła II, a 2010 roku z okazji 75-lecia powołania jednostki OSP Karolew – figury świętego Floriana przed remizą w Karolewie.
Zainicjował i współorganizuje od 2002 roku Pielgrzymki Służb Mundurowych (przedstawicieli jednostek straży pożarnej, policji, kół łowieckich i bractwa kurkowego) do Borku Wielkopolskiego na Zdzież podczas odpustu, który odbywa się na przełomie czerwca i lipca oraz od 2005 roku Pielgrzymki Strażaków i Rodzin Strażackich na Świętą Górę w Gostyniu.
W maju 2006 roku był organizatorem pielgrzymki strażaków do Krakowa, podczas której papież Benedykt XVI poświęcił Różę – wotum parafian i pielgrzymów dla Matki Bożej Pocieszenia z okazji 75 rocznicy koronacji cudownego obrazu. 2 lipca tego roku współorganizował uroczystości związane z przekazaniem Róży – wotum oraz poświęceniem i wręczeniem sztandaru Gminie Borek Wielkopolski.
Stworzył nową wersję Kalendarza Imprez Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Imprezy organizowane są cyklicznie, kolejno w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego, realizowane przez OSP Karolew wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego.
Corocznie współorganizuje spotkania opłatkowe dla strażaków. Uczestniczą w nich przedstawiciele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Borek Wielkopolski i miejscowe władze samorządowe, borecki proboszcz i powiatowy kapelan strażaków oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z OSP. Uroczystość jest okazją do podsumowania minionego roku działalności oraz podziękowania za zaangażowanie boreckich strażaków ochotników i osób wspierających OSP.
W okresie karnawału organizuje zabawy taneczne integrujące druhów powiatu gostyńskiego.
Corocznie organizuje Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, Halowe Turnieje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Powiatowe Obozy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, podczas których młodzież zapoznaje się ze sprzętem strażackim, przepisami bhp i ppoż., uczestniczy w próbnym alarmie przeciwpożarowym, musztrze i biegu patrolowym. Ponadto korzysta z kąpieli w jeziorze, uczestniczy w rozgrywkach sportowych między sekcjami, minizawodach oraz organizowanych dyskotekach. Podczas Obozów MDP, których był inicjatorem i głównym organizatorem, pełnił zwykle funkcje komendanta, poświęcając swój czas w ramach urlopu wypoczynkowego. Czterokrotnie organizował Wielkopolskie Rajdy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie powiatu gostyńskiego, prezentując piękno gostyńskiego krajobrazu.
Wraz z druhami współpracuje ze szkołami gminy Borek Wlkp., zapewnia pomoc w przygotowaniu zimowiska w Wycisłowie oraz bezpieczeństwo i zabezpieczenie kwatermistrzowskie podczas różnych etapów kolejnych edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce organizowanych przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie i Szkołę Podstawową im. W. Jagiełły w Borku Wielkopolskim.
Corocznie wraz z druhami z gminy Borek Wielkopolski zapewnia bezpieczeństwo i porządek komunikacyjny podczas uroczystości kościelnych (m. in. podczas odpustów, nabożeństw z okazji Bożego Ciała, Drogi Krzyżowej ulicami miasta) organizowanych przez miejscowe parafie w Borku Wielkopolskim, Jeżewie i Zalesiu. Ponadto druhowie ochotnicy pełnią wartę przy Grobie Pańskim, asystują podczas procesji Bożego Ciała czy rezurekcyjnej.
Zasługą Grzegorza Marszałka jest włączenie we wrześniu 2001 roku jednostki OSP w Karolewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (do którego trafiają najlepsze jednostki, dające gwarancję pełnej realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych), ufundowanie sztandaru w 1999 roku przez wdzięczną za działalność na rzecz ratowania życia i mienia społeczność gminy Borek Wielkopolski, przebudowa i modernizacja remizy, pozyskanie sprzętu kwatermistrzowskiego – kuchni polowej, namiotów, łóżek, materacy wykorzystywanych m. in. podczas organizacji Obozów MDP.
Ponadto dba o rozwój jednostek OSP gminy Borek Wielkopolski. Wspiera druhów w pozyskiwaniu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych (do tej pory na teren gminy zakupiono 7 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych) oraz w wymianie sprzętu i umundurowania.
W listopadzie 2014 roku był inicjatorem i organizatorem uroczystości patriotycznych odbywających się w Borku Wielkopolskim połączonych z akcją sadzenia Dębów Wolności przez Kancelarię Prezydenta RP, Państwowe Gospodarstwa Leśne, Lasy Państwowe i Ochotnicze Straże Pożarne dla wspólnego uczczenia 25 lat wolnej Polski.

Praca w ZAZ Leonów

Od lipca 2011 roku Grzegorz Marszałek pracuje na stanowisku kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Przez niespełna cztery lata kierowania zakładem przyczynił się do poszerzenia działalności jak i jego rozbudowy oraz zakupu nowych maszyn i urządzeń. Zakład może poszczycić się również posiadaniem certyfikatu “Zakup prospołeczny”.
W kwietniu 2013 roku wraz z pracownikami i Burmistrzem Borku Wielkopolskiego – Marianem Jańczakiem rozpoczął starania o nawiązanie współpracy z partnerem spoza Polski, który prowadzi podobną działalność, zatrudniając osoby niepełnosprawne i odwiedził warsztat Lebenshilfe w Nienburgu w Dolnej Saksonii. Oficjalne rozpoczęcie współpracy polsko – niemieckiej miało miejsce we wrześniu 2014, kiedy delegacja ZAZ Leonów (6 pracowników niepełnosprawnych wraz z opiekunami) została zaproszona do warsztatów Lebenshilfe Nienburg. Wówczas oba zakłady wymieniły się flagami swoimi i swoich miast.
Grzegorz Marszałek jest również inicjatorem przyznawania przez ZAZ Leonów tytułu „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny” osobom, które szczególnie angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego. Nagrodzeni tym tytułem to przedsiębiorcy i lokalni samorządowcy (Henryk Ordanik, Stanisław Krysicki), na których niepełnosprawni pracownicy ZAZ-u zawsze mogą liczyć.
Ponadto corocznie podczas wigilijnego spotkania pracowników zakładu z inicjatywy kierownika – Grzegorza Marszałka przyznawany jest tytuł „Pracownik Roku”, który jest formą wyróżnienia najbardziej zaangażowanych niepełnosprawnych.
Dzięki przedsięwzięciom Grzegorza Marszałka w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Leonowie osoby niepełnosprawne znajdują nie tylko pracę i czują się potrzebni, ale także znajdują przyjaciół. Wspólnie spędzają czas podczas okolicznościowych spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia, walentynek, zabaw andrzejkowych czy karnawałowych. Mogą też uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych (w Suchej Beskidzkiej), wyjazdach krajoznawczych (m.in. zwiedzanie Warszawy nocą, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadionu Narodowego) i spotkaniach z ważnymi osobami, m.in. arcybiskupem Stanisławem Gądeckim.

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

•1994 r. – Brązowy Krzyż Zasługi;
•1999 r. – Srebrny Medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju (Odznaka Zarządu Głównego LOK);
• 29 czerwca 1999 r. – otrzymał podziękowania za ,,wkład pracy w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny miasta i gminy Borek Wielkopolski”;
• 12 lutego 2000 r. – II miejsce w plebiscycie ogłoszonym przez redakcję „Ziemi Boreckiej” – „Człowiek Roku 1999 Gminy Borek Wlkp.”;
• 2005 r. – Srebrny Krzyż Zasługi;
Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych;
• 2007 r. – Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” (Praca wszystko zwycięża) Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego;
• 2010 r. – laureat konkursu WOLONTARIUSZ roku 2009 Powiatu Gostyńskiego (za działania na rzecz OSP, dzieci i młodzieży oraz harcerzy;
• 9 maja 2010 r. – otrzymał Tytuł Honorowy Wielkopolski Działacz ZOSP RP Roku 2009;
• maj 2012 r. – Certyfikat z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej “z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego”;
• 2014 r. – Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego przyznany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Kapituły medalu za wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej;
• statuetka “Przyjaciel Dzieci Szkoły Podstawowej w Borku Wielkopolskim”.

Znaczenie postaci

Grzegorz Marszałek to przede wszystkim strażak ochotnik, który całkowicie potrafi poświęcić się służbie w OSP, dla którego słowa: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” niewątpliwie są życiowym mottem. Niejednokrotnie narażał swoje życie, uczestnicząc w akcjach ratunkowych. Wielokrotnie poświęcał swój wolny czas, by dbać o bezpieczeństwo innych, by organizować wypoczynek dla młodzieży i uczyć ją właściwych postaw. Rozbudza w młodym pokoleniu patriotyzm oraz empatię i poczucie obowiązku wobec pokrzywdzonego.
Dla niepełnosprawnych pracowników ZAZ-u w Leonowie to nie tylko kierownik, ale przede wszystkim osoba, na którą zawsze mogą liczyć i która pomaga rozwiązać często życiowe problemy – dzieli się swoim śniadaniem czy odwiedza pracowników w szpitalu. Dzięki jego zaangażowaniu mają stałą pracę i czują się potrzebni.

Źródła

AgFa, Marszałek rządzi ZAZ-em, „Życie Gostynia”, 2011, nr 25, s. 15.
AW, Karolew. Uroczystość strażaków, „Gazeta Poznańska”, nr nieznany, s.6.
Curyk-Sierszulska E., Pacjent niech czeka, „ABC Gostyńskie”, 2005, nr 85/86, s. 10.
Curyk-Sierszulska E., Praca wszystko zwycięża, „ABC Gostyńskie”, 2007, nr 34, s. 2.
Kronika Gminy Borek Wielkopolski.
S. E., Obóz dla młodych, „ABC Gostyńskie”, 1999, nr 54, s. 3.
Warczak C., Boreckie obchody Święta Niepodległości, „Życie Gostynia”, 2011, nr 46, s. IV.
Warczak C., Impreza do naśladowania, „Życie Gostynia”, 2006, nr 21, s. 12.
Warczak C., Jubileusz z naczelnym druhem, „Życie Gostynia”, 2007, nr 39, s. 9.
Warczak C., Pamięci tragicznego września, „Życie Gostynia”, 2011, nr 35.
Warczak C., Pielgrzymi w mundurach, „Życie Gostynia”, 2006, nr 28, s. 7.
Warczak C., Wielkopolski Strażak Roku, „Życie Gostynia”, 2006, nr 19, s.3.

Kalendarium:

 • 1959 ― Narodziny bohatera
 • 1973 ― Wstąpienie do MDP w B...
 • 1978 ― Rozpoczęcie pracy w P...
 • 1978 ― Zawarcie związku małż...
 • 1994 ― Członek Rady Miejskie...
 • 2002 ― Członek Rady Powiatu ...
 • 2011 ― Stanowisko kierownika...

Cytaty:

 • „Bogu na chwałę, ludzio...”

Źródła:

 • Aktualności strony int...
 • Aktualności strony int...
 • Artykuł na stronie int...
 • Certyfikat “Zaku...
 • Kompania reprezentacyj...
 • Pielgrzymka Służb Mund...
 • Spotkania opłatkowe st...
 • Strona internetowa Zak...
 • Współpraca polsko-niem...

Zobacz też:

 • > Koźmin Wielkopolski
 • > Leszno
 • > Malanów