Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Pracujemy nie tylko dla siebie. Trzeba robić coś ponad normę.”

Grzegorz Józef Pietrzycki

ur. 04 lutego 1950
zm.
Zespół Szkół w Wapnie Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie

Zdjęć: 18

Grzegorz Józef Pietrzycki urodził się 4.02.1950 r. w Wapnie. Zmarł po ciężkiej chorobie nowotworowej 14.11.2013 r. w Wągrowcu. Był jednym z pięciorga dzieci Władysława i Wandy (z domu Banicka). Zarówno jego dziadek jak i ojciec pracowali na kolei. Z koleją związani byli również jego dwaj z trzech braci oraz siostra. Żonaty z Haliną (z domu Kilarska), ojciec Pauliny i Natalii.

Edukacja

Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Wapnie. Następnie uczył się w Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu, które ukończył w 1969 r. W 1980 r. ukończył studia magisterskie na wydziale matematyczno-przyrodniczym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, specjalność matematyka. W 1992 r. na tej samej uczelni ukończył Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą.

Praca

Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Gołańczy. W styczniu 1970 r. rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Wapnie, gdzie pracował z małą przerwą (oddelegowanie na rok do szkoły w Srebrnej Górze, gmina Wapno) do 31 sierpnia 2008 r. Od 1 lutego 1980 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapnie. Następnie, od 1984 roku, aż do emerytury pełnił rolę dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapnie, a następnie Zespołu Szkół w Wapnie. W tym czasie szkoła otrzymała sztandar nadany przez Kuratora Oświaty w Pile. Powstała również pracownia komputerowa.

Pracujemy nie tylko dla siebie. Trzeba robić coś ponad normę. Patronem wapieńskiej szkoły jest Adam Mickiewicz i dlatego wspólnymi siłami organizowaliśmy powiatowe, tematyczne konkursy pod hasłem “Z Mickiewiczem w herbie”. Staraliśmy się także iść z duchem czasu, więc z pomocą całej kadry pedagogicznej doprowadziliśmy do powstania pracowni komputerowej. Chciałem, żeby miała ona swojego mentalnego opiekuna i udało się to osiągnąć” – Tak opowiadał w wywiadzie dla Głosu Wągrowieckiego, którego udzielił po nominacji do tytułu Wągrowczanina w 2009 roku. W komputery wyposażono również bibliotekę, zaczął działać radiowęzeł. W szkole zmodernizowano toalety, założono ogrzewanie olejowe, wymieniono okna.

G. Pietrzycki nieustannie doskonalił swoje umiejętności i wiedzę pedagogiczną, uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach. W czasie wakacji organizował dla uczniów obozy, biwaki, jeździł z nimi na rajdy. Szkoła w Wapnie zasłynęła z organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę. Organizował też dziecińce dla dzieci pracowników gospodarstw rolnych oraz dwutygodniowe półkolonie dla swoich uczniów.

“Od początku mojej pracy pedagogicznej uczestniczyłem w organizacji i przebiegu letniego wypoczynku na koloniach, obozach turystyczno-młodzieżowych, wędrownych i harcerskich, dziecińcach i półkoloniach. Od chwili nawiązania współpracy gminy Wapno z niemieckim Amelinghausen organizowałem także, przez 10 lat, wypoczynek dla młodzieży tych zaprzyjaźnionych gmin” – mówił we wspomnianym wywiadzie pan Pietrzycki.

Aktywność społeczna

Aktywnie pracował w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pełnił funkcję Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Wapnie. Był instruktorem ZHP, działał również w Zarządzie Hufca ZHP w Wągrowcu. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Gminy Wapno. W latach 1998-2006 był radnym Rady Powiatu Wągrowieckiego, gdzie piastował też funkcję wiceprzewodniczącego. Był inicjatorem budowy dróg powiatowych i utworzenia świetlicy środowiskowej w Antoniewie. Brał udział w reaktywacji Ludowych Zespołów Sportowych w powiecie wągrowieckim. Zasiadał w Zarządzie LZS, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Organizował imprezy rekreacyjne i sportowe na szczeblu gminy i powiatu. Zakładał Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno. Był członkiem Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Unia Wapno.

Nagrody i wyróżnienia

Czterokrotnie otrzymał nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej przyznaną przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Pile, w tym nagrodę II stopnia. Trzykrotnie nagrodzony został przez Dyrektora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wągrowcu, otrzymał też nagrodę Inspektora Oświaty oraz liczne nagrody Wójta Gminy Wapno. W 1980 r. przyznano mu Odznakę Honorową za zasługi w rozwoju Pilskiej Chorągwi ZHP, a w 1988 r. został odznaczony Krzyżem Zasługi dla ZHP. Oprócz tego w 1989 r. otrzymał Medal za Wybitne Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego. Za swoją pracę pedagogiczną otrzymał w 1994 r. Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP. W 2008 r. otrzymał Złotą Honorową Odznakę LZS za wybitne zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi. W 2013 r. otrzymał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego w uznaniu szczególnych zasług w rozwoju tegoż powiatu. Tych nagród, dyplomów, wyróżnień i podziękowań było zresztą dużo więcej.

Podsumowanie

Nie miał ani dni straconych, ani zmarnowanego czasu. Każdą chwilę potrafił dokładnie zagospodarować. Poddał się wirowi pracy, którą wykonywał z przyjemnością i wielkim oddaniem. W pracy był dobrym zwierzchnikiem, kolegą. Zawsze był życzliwy, każdego wysłuchał, nie zostawił nikogo z problemem. Emanowało od niego dobrom serdeczność i troska o każdego. Dzięki niemu uczniowie oraz nauczyciele odnosili sukcesy, przynosząc chlubę szkole i środowisku. Myśli o szkole, uczniach, pracownikach tak go absorbowały, że z trudem znajdował czas na odpoczynek – nawet letni. Zawsze kierował się dobrem dziecka, bo ono było dla niego najważniejsze. Dbał także o otoczenie i wizerunek szkoły. Swoją pracę wykonywał z pasją i oddaniem. Nie ograniczał się w niej tylko do bycia nauczycielem i dyrektorem, ale również podejmował liczne działania na rzecz gminy Wapno i powiatu wągrowieckiego. Brał udział w różnych uroczystościach i imprezach środowiskowych. Słuchał głosu mieszkańców, rozmawiał z nimi o ich problemach. Był wychowawcą i społecznikiem.


Kalendarium:

  • 1950 ― Narodziny bohatera
  • 2013 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Pracujemy nie tylko dl...”

Zobacz też: