Halina Nowakowska

ur. 21 stycznia 1943
zm.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie

Wywiad
Zdjęć: 33
Filmów: 1

POCHODZENIE :

Data urodzenia i miejsce urodzenia : 21 stycznia 1943 r. w Słonimie .

Ojciec – Mikołaj urodzony 24 grudnia 1912 r.

Matka – Genowefa urodzona 26 kwietnia 1911 r. ( z domu Puciłowska ) Sulima

Rodzina katolicka , wychowywana ta , że dobro drugiego człowieka i losy kraju nie były jej obojętne . Nasza bohaterka z całą pewnością i pełnym przekonaniem uważa , że została wychowana w duchu umiłowania i patriotyzmu ojczyzny .

EDUKACJA :

Pierwszym etapem edukacyjnym była Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią.

Wyższym , Liceum Ogólnokształcące w Pile,

Kolejnym to , Studia Bibliotekarskie w Poznaniu i złożenie egzaminu kwalifikacyjnego – ,,Starszy Bibliotekarz „.

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA :

Po ukończeniu L.O pracowała jeden rok w Gromadzkiej Rodzie Narodowej w Osieku na stanowisku gł. księgowej . Mając na względzie dobre kontakty z ludźmi zaproponowano pani Halinie jednocześnie dwie funkcje : Sekretarza Gromadzkiej Rady Narodowej i kier. Biblioteki Publicznej w Osieku .Od dziecka lubiła książki i była wiernym czytelnikiem i dla tego wybrała bibliotekę . Znalazła się w odpowiednim czasie i miejscu . Praca w bibliotece staje się jej żywiołem . Przybywa coraz więcej czytelników ( przeszło 1000 / 4 tys . mieszkańców ) . Podejmuje szereg prac z czytelnikiem dorosłym i dziecięcym.Nawiązuje kontakty ze wszystkimi organizacjami i zakładami pracy na swoim terenie (ZMW,Koło Gospodyń wiejskich ).Biblioteka w Osieku dostaje nazwę placówki wzorowej.

DODATKOWA PRACA :

– praca w komitecie Budowy Domu Kultury w Osieku ( funkcja – sekretarz )

-prowadzenie przez 35 lat zajęć w ramach duszpasterstwa rodzin w parafii p.w.św Józefa. Wystawy : rzeźba J.Topora ( Obóz Austerlitz )

Akademie : środowiskowe

Pogadanki : dyskusje nad książką , lekcje biblioteczne

Wieczornice literackie : w zakładach pracy , dla seniorów

Wycieczki : krajoznawcze i rowerowe dla młodzieży

Wieczorki taneczne

Teatr kukiełkowy

Wieczory baśni dla dzieci

Organizacja gwiazdek bibliotecznych i szopek noworocznych.

Przeglądy literatury fachowej : KGW , LZS ,KR ,ZHP

Wycieczki do bibliotek :szkolne i przedszkolne

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE W ŻYCIU :

– „założenie rodziny” ( 44 lat pożycia małżeńskiego ).

– wielka satysfakcja z pracy

OSIĄGNIĘCIA :

– dyplomów i podziękowań sporo za zorganizowanie różnych uroczystości

– odznaka : zasłużony Działacz Kultury ( 1984 r.)

złoty krzyż zasługi ( 1989 r.)

Największą moją nagrodą był uśmiech zadowolonego czytelnika .

O SWOJEJ RODZINIE :

Posiadam troje dorosłych dzieci w wieku ( 42 i 37 lat ) , które założyły swoje rodziny . Mam 6 wnuków ( 7 w drodze ) .

Wywiad oraz rozmowa po wywiadzie stanowią podstawę biogramu


Znaczenie postaci

Działalność pani Haliny dotyczyła Miejscowości Osiek n/Notecią i innych okolicznych wiosek . Gromadziła wokół siebie osoby dorosłe , młodzież i dzieci .

Organizowała szereg występów artystycznych zespołów działających przy bibliotece dla mieszkańców , różnego rodzaju spotkania autorskie , wystawy , imprezy okolicznościowe , wyjazdy wycieczkowe .

Wyróżniała się wzorową pracą , umiała przyciągnąć rzesze mieszkańców na organizowane przez nią imprezy .

Młodzież mogła brać udział w konkursach recytatorskich na różnych poziomach i szczeblach .


Zobacz też: