Henryk Strzelecki

ur. 11 lipca 1950
zm.
Zespół Szkół w Woli Droszewskiej - Szkoła Podstawowa

Zdjęć: 12

Pochodzenie

Urodzony 11 lipca 1950 r. w Przespolewie Pańskim, gmina Ceków w powiecie kaliskim.

Dzieciństwo

Syn Wincentego Strzeleckiego (1919-2011) i Heleny Strzeleckiej z d.Gawron (1919-2011). Rodzice byli małżeństwem przez 74 lata i 8 miesięcy od 13 stycznia 1937 r. Pracowali w gospodarstwie rolnym do 1981 r., po czym przeszli na emeryturę rolniczą.

Edukacja i praca

1969 r. – ukończył Liceum Pedagogiczne w Kaliszu.

Od 16 sierpnia 1969 do 15 sierpnia 1970 r. – został zatrudniony jako nauczyciel w szkole podstawowej w Drożkach gm. Rychtal, pow. kępiński.

16 sierpnia 1970 – 15 sierpnia 1974 r. – podjął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Zalesiu gm. Lisków, pow. kaliski.

16 sierpnia 1974 – 15 sierpnia 1975 r. nauczał w szkole podstawowej w Kosmowie gm. Ceków.

16 sierpnia 1975 – 31 stycznia 2001 r. zatrudniony w szkole podstawowej w Woli Droszewskiej.

Od 01 lutego 2001 r. – przeszedł na emeryturę.

Etapy działalności

– Drużynowy 15 Drużyny Harcerskiej im.Edwarda Dembowskiego w Woli Droszewskiej w stopniu harcmistrza w latach 1976-1994.

– Radny Gminy Godziesze 1986-1992 (przewodniczący Komisji Oświaty).

– Od 1987 r. – koło turystyczne, organizator wyścigów rowerowych dla szkół podstawowych.

– 22 września 1994 r. – powołanie UKS „ZEFIR” Wola Droszewska.

– Od 1996 r. członek zarządu OZKol. (kalisko-koniński).

– Od 2000 r. członek zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu.

Wyróżnienia i nagrody

1978 r. – brązowa odznaka honorowa LZS,

1984 r. – zasłużony dla Chorągwi Kaliskiej ZHP,

1986 r. – medal 10-lecia Chorągwi Kaliskiej ZHP,

1988 r. – krzyż za zasługi dla ZHP,

1989 r. – brązowa odznaka „Zasłużony działacz kultury fizycznej”,

1998 r. – srebrna odznaka „Zasłużony działacz kultury fizycznej”,

1999 r. – złota odznaka zasłużonego działacza LZS,

2002 r. – najlepszy działacz sportowy powiatu kaliskiego w 2002 roku,

2005 r. – za zasługi w upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki województwa kaliskiego,

2006 r. – odznaka honorowa „60 LAT LZS”,

2006 r. – za zasługi dla kolarstwa polskiego-odznaczenia,

2009 r. – wyróżnienie – przyjaciel Gminy Godziesze,

2010 r. – za zasługi dla rozwoju Powiatu Kaliskiego.

Harcerstwo

Od roku 1981 przez okres 10 lat działał w Komendzie Hufca Opatówek zasiadając w zarządzie. KH Opatówek obejmowała początkowo 3 gminy: Opatówek, Godziesze i Szczytniki. Po kilku latach doszły gminy Brzeziny, Koźminek i Lisków, przez co KH Opatówek stała się największą w ówczesnym województwie kaliskim. Jako harcmistrz zajmował sie organizacją obozów, zimowisk harcerskich w kraju i za granicą: NRD, Węgry, Czechosłowacja. Po rezygnacji z pracy w KH rozpoczął przygodę z kolarstwem.

Kolarstwo – początek

W 1969 r. Karol Michalski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej rozpoczął na terenie szkoły działalność Kaliskiej Próby Kolarskiej. Wybrane przez Kuratorium Oświaty szkoły otrzymały po kilka godzin z przeznaczeniem na jazdę na rowerze oraz rowery – ok. 50 sztuk. Eksperyment pedagogiczny obejmował uczniów klas 4-8 i trwał przez pięć lat. W ostatnim roku trwania KPK kolarstwem zajmował się nauczyciel wychowania fizycznego w tej szkole – Wiesław Kopyciński. Po zakończeniu KPK w szkole pozostał sprzęt kolarski. Z inicjatywy p. Teresy Lipczyńskiej, ówczesnej dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej o kontynuację tego dzieła poproszony został Henryk Strzelecki. Podjął się prowadzić zajęcia z kolarstwa, wyremontował także sprzęt, który pozostał po Kaliskiej Próbie Kolarskiej. Tym samym stworzył bazę do założenia klubu zrzeszającego dzieci i młodzież uzdolnioną w kolarstwie. W próbie tej uczestniczyli tacy uczniowie jak Włodzimierz Gilicki oraz Wiktor Ułanowski – wielokrotni mistrzowie Polski w kolarstwie szosowym i górskim. Ich sukcesy stały się zachętą do naśladowania przez innych uczniów. Pierwsze wyścigi kolarskie zaczął organizować już w roku 1987 r. Odbywały się co roku na terenie gminy Godziesze w miesiącu maju.

Uczniowski Klub Sportowy ”Zefir”

22.09.1994r. na zalecenie dr. Jerzego Barankiewicza przy Szkole Podstawowej w Woli Droszewskiej założono Uczniowski Klub Sportowy „Zefir”, którego opiekunem został Henryk Strzelecki. Pełnił funkcję prezesa klubu przez okres 20 lat aż do dnia dzisiejszego. Jego rolą było pozyskiwanie środków na zakup sprzętu kolarskiego, organizowanie wyścigów o zasięgu wojewódzkim. Na rozpoczęcie działalności z PZKol. otrzymał 5 rowerów górskich oraz 5 kolarskich.

Dużą pomocą zawsze służył wójt gminy Godziesze Józef Podłużny, który na sesjach Rady Gminy rezerwował budżet na zakup nowych rowerów (około 8 sztuk), a także na pomoc w organizacji wyścigów kolarskich na terenie Woli Droszewskiej.

Po założeniu Klubu „Zefir” i po pierwszych sukcesach, szkołą w Woli Droszewskiej zainteresowało się Kaliske Towarzystwo Kolarskie (KTK Kalisz -wcześniejsza nazwa Włókniarz Kalisz, Hellena Kalisz). Szkoła orzymała wsparcie w post. 3 używanych rowerów kolarskich i pomoc w ich naprawie i konserwcji. Opiekun i trener młodzików KTK Krzysztof Perz (były kolarz KTK) nawiązał ścisłą współpracę z klubem „Zefir”. Dwa razy w tygodniu przyjeżdżał do szkoły w Woli Droszewskiej trenować młodych kolarzy. H Strzelecki zajmował się logistyką: zabezpieczał spotkania, organizował zajęcia. Klub skupiał około 20 osób. Trener zabierał młodych sportowców na wyścigi kolarskie po całym kraju, gdzie odnosili sukcesy i zdobywali medale.

Należy również wymienić postać p. Andrzeja Zaleśnego, który będąc właścicielem montowni rowerów „BIKE SPORT” na Krzemionce zawsze służył pomocą przy naprawie i konserwacji rowerów. Udostępniał również swój pojazd (dużego busa), którym przewoził rowery naszych młodych kolarzy na wyścigi rowerowe.

Dzisiaj Pan Strzelecki nawet przez najmłodszych uczniów szkoły kojarzony jest z rowerem, gdy jak co roku przygotowuje plac manewrowy na boisku szkolnym do egzaminu praktycznego na kartę rowerową i udostępnia klubowe rowery.

Znaczenie postaci dla jej współczesnych i potomnych:

Henryk Strzelecki :

– propaguje zdrowy styl życia,

– rozwija u swoich podopiecznych pasję i zainteresowanie sportem,

– w sposób ciągły zachęca do aktywnego, pożytecznego spędzania wolnego czasu,

– systematycznie promuje szkołę, w której pracuje,

– stwarza nowe perspektywy kariery zawodowej dla młodzieży ze środowiska wiejskiego,

– promuje zdrową rywalizację,

– pobudza ducha sportu.

Kalendarium:

    Zobacz też:

    • > Miejsce zamieszka...